Spzoz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką

NIP: 5540312510
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz
Spzoz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką - szpital działający na obszarze miasta Bydgoszcz. W jednostce wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (średni limit świadczeń)
Szpital posiada dwadzieścia pięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Neurologiczny, Oddział Neurochirurgiczny i także Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.
W poradni dentystycznej dostępny jest poniższy zakres darmowych usług dentystycznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia: Wewnątrzustne zdjęcie zębów, usunięcie zębów, leczenie zmian na błonie śluzowej w jamie ustnej oraz pomoc doraźna w przypadku obrzęku twarzy. Spzoz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką zawiera gabinet lekarza rodzinnego jak również umowę na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i dwadzieścia osiem gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Endokrynologiczna i także Poradnia Kardiologiczna.
Dla Pań poradnia świadczy opiekę położnej obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie okołociążowym jak również porad w zakresie higieny. Umowa placówki dotycząca wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia jak również przeprowadzanie badań pacjentów. Do zadań wykwalifikowanej pielęgniarki w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Zawiera całościową opiekę nad osobą. Placówka posiada kontrakt na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i także by zachowć ciągłości procesu leczenia. W placówce możliwe jest też przeprowadzenie panelu badań specjalistycznych: Badania Medycyny Nuklearnej i także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia.
, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia, Badania Tomografii Komputerowej (Tk), Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja pracuje pn.-pt. w godzinach pracy poradni. Aby zostać zarejestrowanym do wybranego specjalisty konieczne są: dokument toższamości, skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza rodzinnego, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Poradnie specjalistyczne

 

Gabinet Diabetologiczny

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Bydgoszcz

lekarz diabetolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 189 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Alergologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 77 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Audiologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz audiolog, foniatra

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0523787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Bydgoszcz

lekarz chirurg

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgi Szczękowej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Bydgoszcz

lekarz chirurg szczekowy

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 107 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna I Wenerologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna Bydgoszcz

lekarz dermatolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 45 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0523787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 145 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastrologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Bydgoszcz

lekarz gastrolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 139 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Bydgoszcz

lekarz ginekolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 73 dni
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-02-01) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 117 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 146 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Logopedyczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz logopeda

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Metaboliczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych Bydgoszcz

lekarz internista

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 153 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Metaboliczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 61 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
 

Poradnia Nefrologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 135 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurochirurgiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz neurochirurg

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 132 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3877300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 107 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 125 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologii Zachowawczej

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna Bydgoszcz

lekarz onkolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0523787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 165 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz

lekarz ortopeda

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ortoptyczna - Leczenia Zeza

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Zeza Bydgoszcz

lekarz okulista

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 119 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 września 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Preluksacyjna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Pulmonologiczna - Gruźlicy I Chorób Płuc

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 158 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
 

Poradnia Reumatologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 95 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 94 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3786182 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (duży kontrakt z NFZ)
 

Zakład Medycyny Nuklearnej - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787264 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 30 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W

Leczenie stomatologiczne

 

Gabinet Ortodoncji

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortodontyczna Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 45 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
 

Gabinet Protetyki Stomatologicznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Protetyki Stomatologicznej Bydgoszcz

stomatolog, protetyk

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Gabinet Stomatologii Zachowawczej

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Bydgoszcz

stomatolog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Twarzowo - Szczękowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiologii Inwazyjnej

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 (poniżej średniej kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - D01,D02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Naczyniowej Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA Q01 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 54 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Chorób Dziecięcych

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787182 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych I Diabetologii

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Dermatologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52-3787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Endokrynologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0523787012 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 159 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Ginekologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
 

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787161 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 55 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-16) 10 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Kardiologii Zachowawczej I Elektroterapii

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52-3787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
 

Oddział Kliniczny Nefrologiczny Ze Stacją Dializ

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0523786123 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 473 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33 (mały kontrakt z NFZ) NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - A03 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Neurologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 80 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787107 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 31 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Ortopedii

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0523787166 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 244 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Pulmonologii I Alergologii

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0523787012 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 57 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Reumatologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3786123 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Urologii I Onkologii Urologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787221 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 maja 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-08-06) 31 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Bydgoszcz

lekarz psychiatra

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523787239 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Ogólnopsychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52-3787239 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Psychologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

psycholog

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0523787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0523787300 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Kliniczny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Bydgoszcz

inne

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523786161 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1729 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2020
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-05-15) 88 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52 378 61 61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1745 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52-3787122 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
 

Poradnia Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Bydgoszcz

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3787125 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Bydgoszcz

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523786161 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 57 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Zakład Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Bydgoszcz

inne

Adres: Powstańców Warszawy 5 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523786161 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-08-13) 90 dni (2013-08-13) 90 dni (2013-08-13) 90 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 33.02" N Długość geograficzna: 18°0' 55.39" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (średni kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Bydgoszcz

lekarz rodzinny

położna, położnik

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Pracownia Endoskopii - Bydgoszcz

lekarz gastrolog

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Bydgoszcz

kolanoskopia

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego - Bydgoszcz

rezonans magnetyczny

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Pozostałe Świadczenia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 • TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM

 • TRANSPORT SANITARNY W POZ

 • TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) 121-400 KM

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Leczenie szpitalne

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

  POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - C05,C06,C07

 • CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

Leczenie stomatologiczne

 • ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

 • ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI

 • PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI

  ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

Profilaktyczne programy zdrowotne

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • TERAPIA IZOTOPOWA

 • STACJA DIALIZ

  HEMODIALIZOTERAPIA