Szpital Miejski Nr 4

NIP: 6312646436
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice
Szpital Miejski Nr 4 jest to obiekt działający na terenie miasta Gliwice. W obiekcie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń) oraz Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (średni limit świadczeń)
Szpital zawiera pięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny Ogólny oraz Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
W poradni stomatologicznej refundowany jest następujący zakres darmowych usług stomatologicznych na podstawie umowy z NFZ: Wewnątrzustne zdjęcie zębów, usunięcie zębów, unieruchomienie rozchwianych zębów i pomoc doraźna podczas krwawienia w obrębie jamy ustnej. Szpital Miejski Nr 4 zawiera poradnię lekarza pierwszego kontaktu jak również pielęgniarki POZ a także szesnaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Neurologiczna, Poradnia Okulistyczna i Poradnia Diabetologiczna.
Dla pacjentek jednostka świadczy pomoc położnej POZ w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie porodu i połogu podobnie jak porad w zakresie pielęgnacji. Umowa instytucji obejmująca usługi lekarza pierwszego kontaktu obejmuje informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta a także analizowanie wyników badań. Do kompetencji pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Zawiera kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą. Jednostka posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeżeli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń jak również by zachowć ciągłości leczenia. Firmie zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest też przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego dostępna jest pon.-pt. podczas pracy jednostki. W celu rejestracji do specjalisty potrzebne będą: dokument toższamości, skierowanie do gabinetu specjalistycznego wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy. Z naszych danych wynika, że tomografia komputerowa ma kolejkę na 64 dni. Dnia 2014-08-04 odwiedzający stronę raportowali 10 dni kolejki.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Gliwice

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 185 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ordopedycznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Gliwice

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 301 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Gliwice

[zobacz mapkę]
Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 22 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Okulistyczny - Gliwice

[zobacz mapkę]
Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Otolaryngologiczny - Gliwice

[zobacz mapkę]
Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

 

Oddział Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Gliwice

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 839 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 lutego 2018
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 91 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 91 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 520 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 listopada 2016
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 176 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 80 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 146 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 52 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 192 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Gliwice

lekarz ginekolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 106 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 99 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Gliwice

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 64 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 lutego 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-08-04) 10 dni
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (duży kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Poradnia Rehabilitacyjna - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 51 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Gliwice

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 141 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie stomatologiczne

 

Poradnia Stomatologiczna - Gliwice

[zobacz mapkę]

stomatolog

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2015 * W przypadku stomatologów długość kolejki może dotyczyć jedynie protetyki. Leczenie zachowawcze jest przeważnie wykonywane na bieżąco.
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Gliwice

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Zygmunta Starego 20 Miasto: Gliwice
Tel. (032)230 49 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°17' 26.34" N Długość geograficzna: 18°39' 28.27" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Gliwice

lekarz rodzinny

położna, położnik