Szpital Powiatowy Sp. Z O.o. W Chełmży

 • NIP: 8792276028
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N
  Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szewska 23
 • 87-140 Chełmża

Opis placówki

Szpital Powiatowy Sp. Z O.o. W Chełmży - obiekt działający w rejonie miasta Chełmża. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital posiada pięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny jak również Oddział Neonatologiczny.
Szpital Powiatowy Sp. Z O.o. W Chełmży zawiera dziesięć gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Jednostka posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób a także aby nie przerwać ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest także wykonanie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa pon.-pt. w czasie pracy poradni. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie na badanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy. Według danych z czerwca tomografia komputerowa ma kolejkę na 77 dni. W dniu 2013-09-17 użytkownicy medbizu podali 13 dni czasu oczekiwania.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 208
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 29 dni [zobacz wykres]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 WEW. 213
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Chełmża

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 207
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni [zobacz wykres]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Chełmża

 • Adres: Hallera 7
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 WEW. 244
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 18.53" N Długość geograficzna: 18°36' 27.19" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Chełmża

lekarz chirurg

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 63 92 215
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 9 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Chełmża

lekarz ortopeda

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 63 92 215
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 36 dni [zobacz wykres]
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Chełmża

lekarz ginekolog

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 273
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 97 dni [zobacz wykres]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Chełmża

lekarz pulmonolog

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056)675 22 55
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 143 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Chełmża

lekarz kardiolog

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 217
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni [zobacz wykres]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Chełmża

inne

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 63 92 215
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie leczenia bólu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Chełmża

lekarz neurolog

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 63 92 215
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 99 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Chełmża

lekarz okulista

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 63 92 215
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 120 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie okulistyki (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Chełmża

inne

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 217
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 54 dni [zobacz wykres]
 • Świadczenia w zakresie preluksacji (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Chełmża

lekarz urolog

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 273
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 191 dni [zobacz wykres]
 • Świadczenia w zakresie urologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Chełmża

lekarz gastrolog

kolanoskopia

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056) 675 22 55 wew. 233/224
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 54 dni [zobacz wykres]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (średni kontrakt z NFZ)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Chełmża

tomografia komputerowa

 • Adres: Szewska 23
  Miasto: Chełmża
 • Tel. (056)675 22 55
 • Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 77 dni [zobacz wykres]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-09-17) 13 dni
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Browina

 • Adres: 62
  Miasto: Browina
 • Tel. (056) 675 70 48
 • Szerokość geograficzna: 53°20' 32.34" N Długość geograficzna: 18°25' 36.69" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 22 dni [zobacz wykres]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce