Szpital Powiatowy Sp. Z O.o. W Chełmży

NIP: 8792276028
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Szewska 23 87-140 Chełmża
Szpital Powiatowy Sp. Z O.o. W Chełmży - obiekt działający w rejonie miasta Chełmża. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital posiada pięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny jak również Oddział Neonatologiczny.
Szpital Powiatowy Sp. Z O.o. W Chełmży zawiera dziesięć gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej.
Jednostka posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób a także aby nie przerwać ciągłości leczenia. ZOZ'owi zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest także wykonanie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia a także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa pon.-pt. w czasie pracy poradni. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie na badanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy. Według danych z czerwca tomografia komputerowa ma kolejkę na 77 dni. W dniu 2013-09-17 użytkownicy medbizu podali 13 dni czasu oczekiwania.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Chełmża

[zobacz mapkę]
Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 675 22 55 wew. 208 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Chełmża

[zobacz mapkę]
Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 675 22 55 wew. 213 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Chełmża

[zobacz mapkę]
Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 675 22 55 wew. 207 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pediatryczny - Chełmża

[zobacz mapkę]
Adres: Hallera 7 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 675 22 55 wew. 244 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 18.53" N Długość geograficzna: 18°36' 27.19" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Chełmża

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 63 92 215 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Chełmża

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 63 92 215 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Chełmża

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 675 22 55 wew. 273 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 90 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Chełmża

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056)675 22 55 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 113 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Chełmża

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 675 22 55 wew. 217 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Bólu - Chełmża

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 63 92 215 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Chełmża

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 63 92 215 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 93 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Chełmża

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 63 92 215 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 96 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Preluksacyjna - Chełmża

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 675 22 55 wew. 217 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 54 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Chełmża

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 675 22 55 wew. 273 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 174 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 września 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Chełmża

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056) 675 22 55 wew. 233/224 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 53 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Chełmża

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Szewska 23 Miasto: Chełmża
Tel. (056)675 22 55 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 77 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-09-17) 13 dni
Szerokość geograficzna: 53°11' 13.42" N Długość geograficzna: 18°36' 37.16" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Browina

Adres: 62 Miasto: Browina
Tel. (056) 675 70 48 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 37 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°20' 32.34" N Długość geograficzna: 18°25' 36.69" W