Szpital Powiatowy W Radomsku

NIP: 7721877458
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Jagiellońska 36 97-500 Radomsko
Szpital Powiatowy W Radomsku - obiekt pracujący w okolicy miasta Radomsko. W placówce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) oraz Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń)
Szpital posiada dwanaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Reumatologiczny.
Szpital Powiatowy W Radomsku posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz umowę na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki jak również dwadzieścia dwie poradnie specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej oraz Poradnia Rehabilitacyjna.
Dla Mam jednostka świadczy usługi położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu oraz porad w zakresie higieny. Podpisana umowa firmy w zakresie lekarza POZ zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów i także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do kompetencji pielęgniarki POZ w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą. Jednostka posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych chorób jak również dla zachowania ciągłości leczenia. Placówce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest również przeprowadzenie poniższych badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ czynna pn.-pt. w godzinach otwarcia jednostki. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ niezbędne są: dokument toższamości, dokument skierowania do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Radomsko

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 81;+48 44 681 08 82 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dzienny Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Radomsko

inne

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 42 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Gabinet Preluksacyjny

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna Radomsko

inne

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 58 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 768 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Radomsko

lekarz ortopeda

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 768 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 100 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endoskopii Diagnostycznej

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Radomsko

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 865 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 117 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2016
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (średni kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 45 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Radomsko

lekarz ginekolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 718 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hepatologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 72 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Logopedyczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz logopeda

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz onkolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 57 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Pulmonologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
 

Poradnia Reumatologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 84 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Radomsko

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 763 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 82 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (średni kontrakt z NFZ)
 

Pradnia Diabetologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Radomsko

lekarz diabetolog

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 68 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 872 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 110 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2016
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 833 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 133 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2016
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dziecięcy Z Izbą Pzyjęć

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 36 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dzienny Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 36 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 686 47 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
 

Oddział Internistyczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 51 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiologiczny Z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neonatologiczny - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 33 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 00 000 00 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
 

Oddział Otolarngologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 18 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Reumatologiczny - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 744 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 105 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 marca 2016
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Chirurgii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 833 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 833 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 610 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 lutego 2018
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 833 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
 

Oddział Kardiologiczny Z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej I Pododdziałedm Wszczepiania Rozruszników

[zobacz mapkę]

Koronarografia Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 111 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2016
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W

Opieka długoterminowa

 

Pielęgniarska Opieka Długookresowa

[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Radomsko

pielegniarka, pielegniarz

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 512 043 335 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 701 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 120 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2016
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" W
ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Radomsko

[zobacz mapkę]

terapeuta uzależnień

Adres: Przedborska 39/41 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 48 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°4' 10.57" N Długość geograficzna: 19°27' 3.24" W
LECZENIE UZALEŻNIEŃ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Radomsko

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Przedborska 39/41 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 87 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2015
Szerokość geograficzna: 51°4' 10.57" N Długość geograficzna: 19°27' 3.24" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Radomsko

lekarz rodzinny

położna, położnik

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Radomsko

lekarz pulmonolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci - Radomsko

lekarz ortopeda

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci - Radomsko

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1581.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)