Szpital Powiatowy W Radomsku

NIP: 7721877458
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Jagiellońska 36 97-500 Radomsko
Szpital Powiatowy W Radomsku - obiekt pracujący w okolicy miasta Radomsko. W placówce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) oraz Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń)
Szpital posiada dwanaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Reumatologiczny.
Szpital Powiatowy W Radomsku posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz umowę na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki jak również dwadzieścia dwie poradnie specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej oraz Poradnia Rehabilitacyjna.
Dla Mam jednostka świadczy usługi położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu oraz porad w zakresie higieny. Podpisana umowa firmy w zakresie lekarza POZ zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów i także analizowanie konsultacji wykonywanych w innych jednostkach. Do kompetencji pielęgniarki POZ w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą. Jednostka posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy jeżeli pojawia się konieczność leczenia leczenia określonych chorób jak również dla zachowania ciągłości leczenia. Placówce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest również przeprowadzenie poniższych badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ czynna pn.-pt. w godzinach otwarcia jednostki. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ niezbędne są: dokument toższamości, dokument skierowania do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 81;+48 44 681 08 82 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 97 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 sierpnia 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Dzienny Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 700 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2017
 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 306 16 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 154 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2017
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 187 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E

Poradnie specjalistyczne

 

Gabinet Preluksacyjny

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 58 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Otolarngologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Otorynolaryngologiczny Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 18 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 kwietnia 2017
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 768 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 kwietnia 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 768
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Dermatologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 27 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 197 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2017
 

Poradnia Endoskopii Diagnostycznej

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 865 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 198 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 grudnia 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 718
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Hepatologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 72 22;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Logopedyczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 808 Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Neurologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 77 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Okulistyczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Onkologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Pulmonologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Reumatologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 78 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 sierpnia 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Reumatologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Prymasa Wyszyńskiego 14 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22
 

Poradnia Urologiczna - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 87 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 sierpnia 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 763
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Pradnia Diabetologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 77 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 872 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 113 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 833 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 87 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 października 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Dziecięcy Z Izbą Pzyjęć

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 36 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Dzienny Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 36 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 03
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 686 47 39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Internistyczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 51 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Kardiologiczny Z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej I Pododdziałedm Wszczepiania Rozruszników

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Neonatologiczny - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 33 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Otolarngologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 18
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Reumatologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 744 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
 

Oddział Reumatologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 744 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
 

Oddział Reumatologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym (Łzs) Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 744 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
 

Oddział Reumatologiczny - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 744 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 220 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 lutego 2018
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Pododdział Chirurgii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
 

Pododdział Chirurgii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 681 08 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Poradnia Reumatologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
 

Poradnia Reumatologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 722;+48 44 681 08 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 833 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 10 stycznia 2021
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 833 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 1042 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2022
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 833
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 810 833
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Kardiologiczny Z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej I Pododdziałedm Wszczepiania Rozruszników

[zobacz mapkę]

Koronarografia Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 maja 2017
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Oddział Kardiologiczny Z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej I Pododdziałedm Wszczepiania Rozruszników

[zobacz mapkę]

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
 

Poradnia Rehabilitacyjna

[zobacz mapkę]

Badania Genetyczne Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 80

Opieka długoterminowa

 

Pielęgniarska Opieka Długookresowa

[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 512 043 335
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E
 

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Radomsko

Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 446 854 701
Szerokość geograficzna: 51°3' 25.82" N Długość geograficzna: 19°27' 18.08" E

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Przedborska 39/41 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 48 10
Szerokość geograficzna: 51°4' 10.57" N Długość geograficzna: 19°27' 3.24" E
 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Jagiellońska 36 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2017
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Radomsko

[zobacz mapkę]
Adres: Przedborska 39/41 Miasto: Radomsko
Tel. +48 44 685 47 87
Szerokość geograficzna: 51°4' 10.57" N Długość geograficzna: 19°27' 3.24" E