Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 • NIP: 7231529454
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 17.84" N
  Długość geograficzna: 22°15' 12.79" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Papieża Jana Pawła Ii 3
 • 18-300 Zambrów

Opis placówki

Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest to obiekt świadczący usługi w rejonie miasta Zambrów. W instytucji wykonywane są trzy świadczenia medyczne. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń)
Szpital zawiera pięć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Pediatryczny.
Szpital Powiatowy W Zambrowie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ma dziesięć poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza jak również Poradnia Chirurgii Ogólnej.
ZOZ'owi zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest również zrobienie badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia oraz Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista lub telefoniczna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki. Aby uzgodnić termin na wizytę specjalistyczną konieczne są: dokument toższamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczno - Urazowy Z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Zambrów

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 32
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Zambrów

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 32
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Zambrów

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 32
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny

Oddział Chorób Wewnętrznych Zambrów

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 32
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Zambrów

lekarz alergolog

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 43
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 39 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Zambrów

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 43
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczno-Urazowa

Poradnia Chirurgii Ogólnej Zambrów

lekarz chirurg

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 43
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Zambrów

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 43
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej -zakres skojarzony z 02.1540.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Zambrów

lekarz endokrynolog

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 43
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 143 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Zambrów

lekarz ginekolog

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 48
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (duży kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Zambrów

lekarz pulmonolog

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 45
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 30 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Zambrów

lekarz onkolog

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 43
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie onkologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zambrów

lekarz ortopeda

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 43
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Zambrów

lekarz gastrolog

kolanoskopia

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 862763632
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 16 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Zambrów

tomografia komputerowa

 • Adres: Papieżą J. Pawła Ii 3
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 11
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 5.98" N Długość geograficzna: 22°14' 28.99" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 11 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 1 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (średni kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji

Poradnia Rehabilitacyjna Zambrów

lekarz rehabilitant

 • Adres: Białostocka 24A
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 47
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 19.88" N Długość geograficzna: 22°14' 56.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 116 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Rehabilitacji I Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Zambrów

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Białostocka 24A
  Miasto: Zambrów
 • Tel. 86 276 36 47
 • Szerokość geograficzna: 52°59' 19.88" N Długość geograficzna: 22°14' 56.98" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce