Szpital Specjalistyczny W Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

NIP: 6861441430
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Ks. J. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów
Szpital Specjalistyczny W Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza to obiekt świadczący usługi w rejonie miasta Brzozów. Jednostka posiada akredytacje na prowadzenie jednego programu leczenia, w których beneficjentami są ubezpieczeni. Bierze udział w następujących programach: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW instytucji wykonywane jest dziewięć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (średni limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada czternaście oddziałów, w których leczeni są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Neurologiczny.
Szpital Specjalistyczny W Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza ma szesnaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Onkologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
. Jednostka posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach jeśli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. W firmie możliwe jest też zrobienie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia jak również Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm), Badania Genetyczne
Rejestracja telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku w czasie pracy placówki. By dokonać rejestracji na badanie konieczne są: dokument tożsamości, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne. Z naszych danych wynika, że lekarz rehabilitant ma kolejkę na 7 dni. W dniu 2013-08-08 pacjenci podawali 10 dni kolejki.Z naszych danych wynika, że lekarz ortopeda ma kolejkę na 90 dni. Dnia 2013-07-02 odwiedzający stronę podawali 43 dni czasu oczekiwania, w dniu 2013-07-02 było to 43 dni dni kolejki.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Bielawskiego 16 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 29 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 95 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Bielawskiego 16 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 07 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-08-08) 10 dni
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Hospicja Domowe - Brzozów

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 97 07 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Medycyny Paliatywnej - Brzozów

[zobacz mapkę]
Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 97 03
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Brzozów

[zobacz mapkę]

pielegniarka, pielegniarz

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 97 07 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 96 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Brzozów

[zobacz mapkę]
Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 96 58 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Reumatologii

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 96 23 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dziecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 96 07 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dzienny Chemioterapii I Hematologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Hematologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Nowotworów Krwi Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 96 83 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 

Oddział Neurologii Z Pododdziałem Udarowym

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 96 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY (poniżej średniej kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii - Brzozów

[zobacz mapkę]
Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 96 66 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 

Oddział Ortopedii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 81 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Radioterapii - Brzozów

[zobacz mapkę]
Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 96 47 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 96 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Brzozów

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Bielawskiego 16 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 42 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 marca 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (duży kontrakt z NFZ)
 

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) - Brzozów

[zobacz mapkę]
Adres: Bielawskiego 16 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 14 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Programy zdrowotne

 

Oddział Neurologii Z Pododdziałem Udarowym

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 96 13 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 

Poradnia Neurologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chemioterapii - Brzozów

[zobacz mapkę]
Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 90 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-02) 43 dni (2013-07-02) 43 dni
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Metabolicznych - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz internista

Adres: Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Bielawskiego 16 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 20 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 154 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Genetyczna - Brzozów

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI (mały kontrakt z NFZ) BADANIA GENETYCZNE (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 12 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hematologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Nowotworów Krwi Brzozów

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 

Poradnia Kardiologiczna - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 82 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 55 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz onkolog

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Radioterapii - Brzozów

[zobacz mapkę]
Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 

Poradnia Reumatologiczna - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Bielawskiego 16 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 07 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 95 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Brzozów

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 96 63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 22 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (duży kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Brzozów

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Ks. J. Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 96 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 55 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

[zobacz mapkę]

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Brzozów

rezonans magnetyczny

Adres: Bielawskiego 18 Miasto: Brzozów
Tel. (013)430 99 01 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 71 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Hematologiczna - Brzozów

lekarz hematolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)