Szpital Specjalistyczny W Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza

 • NIP: 6861441430
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N
  Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Ks. J. Bielawskiego 18
 • 36-200 Brzozów

Opis placówki

Szpital Specjalistyczny W Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza to obiekt świadczący usługi w rejonie miasta Brzozów. Jednostka posiada akredytacje na prowadzenie jednego programu leczenia, w których beneficjentami są ubezpieczeni. Bierze udział w następujących programach: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW instytucji wykonywane jest dziewięć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (średni limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada czternaście oddziałów, w których leczeni są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Neurologiczny.
Szpital Specjalistyczny W Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza ma szesnaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Onkologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
. Jednostka posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach jeśli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. W firmie możliwe jest też zrobienie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia jak również Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm), Badania Genetyczne
Rejestracja telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku w czasie pracy placówki. By dokonać rejestracji na badanie konieczne są: dokument tożsamości, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne. Z naszych danych wynika, że lekarz rehabilitant ma kolejkę na 11 dni. W dniu 2013-08-08 pacjenci podawali 10 dni kolejki.Z naszych danych wynika, że lekarz ortopeda ma kolejkę na 90 dni. Dnia 2013-07-02 odwiedzający stronę podawali 43 dni czasu oczekiwania, w dniu 2013-07-02 było to 43 dni dni kolejki.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Brzozów

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Bielawskiego 16
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 29
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 95 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Brzozów

lekarz rehabilitant

 • Adres: Bielawskiego 16
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 07
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-08-08) 10 dni
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicja Domowe - Brzozów

inne

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 97 07
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w hospicjum domowym (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej - Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 97 03
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Brzozów

pielegniarka, pielegniarz

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 97 07
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 96 50
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 96 58
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 33 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 listopada 2015
 • Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Reumatologii

Oddział Chorób Wewnętrznych Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 96 23
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 96 07
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Chemioterapii I Hematologii Onkologicznej

Oddział Onkologiczny Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Onkologia kliniczna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 40
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny (średni kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny - n01, n02, n03, n20 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Hematologii Onkologicznej

Oddział Nowotworów Krwi Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 96 83
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii Z Pododdziałem Udarowym

Oddział Neurologiczny Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 96 13
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neurologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Neurologia - hospitalizacja - a48, a51 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 40
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny - n20, n23, n24, n25, n22 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii - Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 96 66
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii Onkologicznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 81 00
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - h01,h02,h04,h05,h06,h07,h08,h09,h10,h11 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Radioterapii - Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 96 47
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) - Brzozów

lekarz psychiatra

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 96
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 20 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Brzozów

inne

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 22
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Brzozów

lekarz psychiatra

 • Adres: Bielawskiego 16
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 14
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 30 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) - Brzozów

 • Adres: Bielawskiego 16
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 14
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie środowiskowe (domowe) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 96 13
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 04
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chemioterapii - Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Brzozów

lekarz chirurg

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Brzozów

lekarz ortopeda

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 90 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-02) 43 dni (2013-07-02) 43 dni
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych - Brzozów

lekarz internista

 • Adres: Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
 • Świadczenia w zakresie chorób metabolicznych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Brzozów

lekarz dermatolog

 • Adres: Bielawskiego 16
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 20
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 25 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Brzozów

lekarz endokrynolog

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 276 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna - Brzozów

inne

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
 • Świadczenia w zakresie genetyki (mały kontrakt z NFZ)
 • Badania genetyczne (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Brzozów

lekarz ginekolog

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 12
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologii Onkologicznej

Poradnia Nowotworów Krwi Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Brzozów

lekarz kardiolog

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 99 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Brzozów

lekarz neurolog

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 04
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 58 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Brzozów

lekarz onkolog

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie onkologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Radioterapii - Brzozów

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Brzozów

lekarz reumatolog

 • Adres: Bielawskiego 16
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 07
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.55" N Długość geograficzna: 22°1' 26.71" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 8 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie reumatologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Brzozów

lekarz urolog

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 95 25
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie urologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Brzozów

lekarz gastrolog

kolanoskopia

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 96 63
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 39 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (duży kontrakt z NFZ)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Brzozów

tomografia komputerowa

 • Adres: Ks. J. Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 96 44
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 55 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Brzozów

rezonans magnetyczny

 • Adres: Bielawskiego 18
  Miasto: Brzozów
 • Tel. (013)430 99 01
 • Szerokość geograficzna: 49°41' 33.45" N Długość geograficzna: 22°1' 29.67" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 75 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2016
 • Badania rezonansu magnetycznego (rm) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poradnia Hematologiczna - Brzozów

lekarz hematolog

 • Świadczenia w zakresie hematologii (średni kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce