Szpital Uniwersytecki Nr 2 Im. Dr Jana Biziela W Bydgoszczy

NIP: 9532582266
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki Nr 2 Im. Dr Jana Biziela W Bydgoszczy jest to szpital zaopatrujący pacjentów w okolicy miasta Bydgoszcz. Obiekt prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których beneficjentami są ubezpieczeni. Bierze udział w następujących programach: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW obiekcie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Leczenie szpitalne(bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (średni limit świadczeń) i Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (bardzo duży limit świadczeń), Pomoc doraźna i transport sanitarny (średni limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dwadzieścia jeden oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Alergologiczny, Oddział Angiologiczny oraz Oddział Neurologiczny.
Szpital Uniwersytecki Nr 2 Im. Dr Jana Biziela W Bydgoszczy posiada poradnię lekarza rodzinnego jak również kontrakt na świadczenia pielęgniarki a także dwadzieścia siedem gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna i także Poradnia Chorób Naczyń.
Specjalnie dla Mam zoz świadczy świadczenia położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porad w zakresie higieny. Kontrakt instytucji w zakresie wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, okresową ocenę pacjentów a także zlecanie badań diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Zawiera pełną opiekę nad chorym. Firma posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń i by zachowć ciągłości leczenia. W ZOZ-ie możliwe jest też przeprowadzenie panelu badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia, Badania Tomografii Komputerowej (Tk), Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego działa od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego konieczne są: dowód osobisty, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Poradnie specjalistyczne

 

Centrum Endoskopii Zabiegowej - Pracownia Endoskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Bydgoszcz

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 523655106 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-08-09) 115 dni
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (bardzo duży kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Bydgoszcz

lekarz chirurg

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655249 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655789 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Szczękowej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Bydgoszcz

lekarz chirurg szczekowy

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655644 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób I Chirurgii Naczyń

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655363 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 73 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
 

Poradnia Chorób Jelita Grubego I Stomii

[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna Bydgoszcz

proktolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655375 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Serca

[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Serca Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655771 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 124 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
 

Poradnia Diabetologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3655-644 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 147 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (duży kontrakt z NFZ) KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3655-644 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 196 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Foniatryczno-Audiologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3655-480 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 81 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655388 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 89 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655644 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 9 dni
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hematologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz hematolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655381 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 144 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655512 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 83 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Bólu - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655293 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Logopedyczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz logopeda

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3655-480 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurochirurgiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz neurochirurg

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3655-388 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 78 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologii Dziecięcej

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Bydgoszcz

lekarz neurolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3655-388 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologii I Leczenia Padaczki Z Poradnią Chorób Naczyniowych Mózgu

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655388 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 112 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-11) 90 dni
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nowotworów Krwi - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655381 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 206 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
 

Poradnia Okulistyczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655789 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 250 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna Dziecięca

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655789 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 248 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz onkolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3655-385 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ortopedyczna, Wad Postawy Z Preluksacją

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz

lekarz ortopeda

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655344 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-27) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655368 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 58 dni
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Patologii Ciąży - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655644 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
 

Poradnia Patologii Noworodka

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna Bydgoszcz

lekarz neonatolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655644 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655587 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 79 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Stomijna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0523655375 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 14 dni
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
 

Poradnia Urologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655344 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 87 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-04-28) 25 dni
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii I Usg

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3655-426 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
 

Prenatalna Poradnia Genetyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 3655644 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
 

Przychodnia Alergologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Bydgoszcz

lekarz alergolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-36-55-385 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 61 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyczna Pracownia Endoskopii Zabiegowej

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3655-385 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W

Leczenie szpitalne

 

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Alergologiczny Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. (052) 36-55-416 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 73 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Gastroenterologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologiczny Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 284 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Kardiologii

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 553 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 80 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 (średni kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26 (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych I Ginekologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Bydgoszcz

lekarz ginekolog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 217 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 46 dni
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (duży kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N20 (średni kontrakt z NFZ) PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Reumatologii I Układowych Chorób Tkanki Łącznej

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 531 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 85 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Dziecięcej Z Pododdziałem Urologii I Leczenia Oparzeń

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 287 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 76 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej Kolorektalnej I Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 232 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Chorób Naczyń I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Angiologiczny Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3655-385 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 54 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ANGIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Hematologii I Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 254 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kl. Noworodków, Wcześniaków Z Intensywną Terapią Noworodka Wraz Z Wyjazdowym Zespołem "n"

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 568 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurochirurgii I Neurotraumatologii Z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 505 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 508 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2016
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Okulistyczny - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 312 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 267 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 207 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej I Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny Bydgoszcz

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 306 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 126 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Psychologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

psycholog

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052-3655-490 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE (średni kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Poradnia Rehabilitacyjna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 427 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Zakład Foniatrii I Rehabilitacji Głosu

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Bydgoszcz

inne

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52 3655480 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
REHABILITACJA SŁUCHU I MOWY (mały kontrakt z NFZ)
 

Zakład Usprawniania Leczniczego

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Bydgoszcz

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Ujejskiego 75 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 36 55 427 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Chorób Naczyń - Bydgoszcz

lekarz chirurg naczyniowy

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Audiologiczna - Bydgoszcz

lekarz audiolog, foniatra

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Bydgoszcz

tomografia komputerowa

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (duży kontrakt z NFZ)
 

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego - Bydgoszcz

rezonans magnetyczny

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) (mały kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Bydgoszcz

lekarz rodzinny

położna, położnik

Pozostałe Świadczenia

Leczenie szpitalne

 • PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • SUBSTANCJE CZYNNE W PT W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PLAZMOCYTOWEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

 • PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS U DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ PŁUC (DYSPLAZJĄ OSKRZELOWO-PŁUCNĄ)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ OMALIZUMABEM

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PLAZMOCYTOWEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS U DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ PŁUC (DYSPLAZJĄ OSKRZELOWO-PŁUCNĄ)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ OMALIZUMABEM

 • CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

  CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

  IMMUNOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

  NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

  NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51

 • GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ

  CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - C05,C06,C07

 • ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

  CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ UROLOGICZNY DLA DZIECI

  UROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA

Profilaktyczne programy zdrowotne

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 • TRANSPORT SANITARNY W POZ

 • TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) 121-400 KM

 • TRANSPORT SANITARNY "DALEKI" W POZ NA ODLEGŁOŚĆ (TAM I Z POWROTEM) POWYŻEJ 400 KM

Pomoc doraźna i transport sanitarny

 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZESPÓŁ SANITARNY TYPU "N" - UE

 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZESPÓŁ SANITARNY TYPU "N" od 2009