Szpital Uniwersytecki Nr 2 Im. Dr Jana Biziela W Bydgoszczy

 • NIP: 9532582266
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N
  Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Ujejskiego 75
 • 85-168 Bydgoszcz

Opis placówki

Szpital Uniwersytecki Nr 2 Im. Dr Jana Biziela W Bydgoszczy jest to szpital zaopatrujący pacjentów w okolicy miasta Bydgoszcz. Obiekt prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których beneficjentami są ubezpieczeni. Bierze udział w następujących programach: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW obiekcie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Pomoc doraźna i transport sanitarny(zbliżony do średniego limit świadczeń) i Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dwadzieścia jeden oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Alergologiczny, Oddział Angiologiczny oraz Oddział Neurologiczny.
Szpital Uniwersytecki Nr 2 Im. Dr Jana Biziela W Bydgoszczy posiada poradnię lekarza rodzinnego jak również kontrakt na świadczenia pielęgniarki , a także dwadzieścia dziewięć gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna i także Poradnia Chorób Naczyń.
. Specjalnie dla Mam zoz świadczy świadczenia położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porad w zakresie higieny. Kontrakt instytucji w zakresie wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, okresową ocenę pacjentów , a także zlecanie badań diagnostycznych. Do zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Zawiera pełną opiekę nad chorym. Firma posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń i by zachowć ciągłości leczenia. W ZOZ-ie możliwe jest też przeprowadzenie panelu badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia , a także Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego działa od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego konieczne są: dowód osobisty, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Centrum Endoskopii Zabiegowej - Poradnia Chorób Jelitowych

Poradnia Gastroenterologiczna Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655106
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 115 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-03-10) 5 dni

(2016-03-10) 5 dni

(2016-03-10) 5 dni

[zobacz mapkę]

Centrum Endoskopii Zabiegowej - Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655106
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 57 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-08-09) 115 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologii I Onkologii Laryngologicznej Z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej

Oddział Otorynolaryngologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655580
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 227 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 września 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 50 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 3655789
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 40 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Szczękowej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 47 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób I Chirurgii Naczyń

Poradnia Chirurgii Naczyniowej Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655363
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 102 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 marca 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Jelita Grubego I Stomii

Poradnia Proktologiczna Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655375
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 161 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Serca

Poradnia Wad Serca Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 3655771
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 142 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 124 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczno-Audiologiczna

Poradnia Foniatryczna Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655480
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 185 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 115 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 3655644
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 15 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 228 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 96 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 marca 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 3655512
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 72 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655293
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655480
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655591
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 123 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologii Dziecięcej

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 52 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologii I Leczenia Padaczki Z Poradnią Chorób Naczyniowych Mózgu

Poradnia Neurologiczna Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 164 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-06-11) 90 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Nowotworów Krwi - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 267 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 listopada 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 130 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Dziecięca

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 111 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052-3655-385
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 18 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna, Wad Postawy Z Preluksacją

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 3655344
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 96 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-10-27) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 3655368
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 109 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Ciąży - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655861
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia Neonatologiczna Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655591
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 140 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 maja 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomijna

Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 0523655375
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 10.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 105 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-03-10) jeden dzień

(2013-04-28) 25 dni

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii I Usg

Pracownia Endoskopii Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655799
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 listopada 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Prenatalna Poradnia Genetyczna

Poradnia Genetyczna Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655241
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655999
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 99 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Specjalistyczna Pracownia Endoskopii Klinicznej I Badawczej

Pracownia Endoskopii Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655799
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 32 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Specjalistyczna Pracownia Endoskopii Zabiegowej

Pracownia Endoskopii Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052-3655-385
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 61 dni.

[zobacz mapkę]

Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655799
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 55 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Centrum Endoskopii Zabiegowej - Pracownia Endoskopii

Indukcja Remisji Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (Wzjg) Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655106
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz mapkę]

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej I Chorób Wewnętrznych

Oddział Alergologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655416
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 133 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej I Chorób Wewnętrznych

Leczenie Ciężkiej Astmy Alergicznej Ige Zależnej Omalizumabem Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655416
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz mapkę]

Klinika Chorób Naczyń I Chorób Wewnętrznych

Oddział Angiologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655584
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 43 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 grudnia 2016

[zobacz mapkę]

Klinika Gastroenterologii I Chorób Wewnętrznych

Oddział Gastroenterologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 36 55 284
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 76 dni.

[zobacz mapkę]

Klinika Gastroenterologii I Zaburzeń Odżywiania

Indukcja Remisji Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (Wzjg) Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655284
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz mapkę]

Klinika Gastroenterologii I Zaburzeń Odżywiania

Oddział Gastroenterologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655284
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 185 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii

Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp) Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655616
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655616
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 101 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych I Ginekologii Onkologicznej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 36 55 217
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 52 dni.

[zobacz mapkę]

Klinika Reumatologii I Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655531
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz mapkę]

Klinika Reumatologii I Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655531
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz mapkę]

Klinika Reumatologii I Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Oddział Reumatologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655531
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 127 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Reumatologii I Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym (Łzs) Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655531
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Dziecięcej Z Pododdziałem Urologii I Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 36 55 287
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 71 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej Kolorektalnej I Onkologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655232
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 74 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 stycznia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Chorób Naczyń I Chorób Wewnętrznych

Oddział Angiologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052-3655-385
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 58 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Hematologii I Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655254
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Hematologii I Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Oddział Hematologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655254
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 listopada 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Hematologii I Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655254
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Kl. Noworodków, Wcześniaków Z Intensywną Terapią Noworodka Wraz Z Wyjazdowym Zespołem "n"

Oddział Neonatologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655568
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kl. Noworodków, Wcześniaków Z Intensywną Terapią Noworodka Wraz Z Wyjazdowym Zespołem "n"

Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655568
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii I Neurotraumatologii Z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

Oddział Neurochirurgiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655505
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 947 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-06-26) 386 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii I Leczenia Udarów Mózgu

Oddział Neurologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655565
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655312
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655267
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 527 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologii I Onkologii Laryngologicznej Z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej

Oddział Otolaryngologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 36 55 580
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 117 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej I Onkologicznej

Oddział Urologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655306
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 36 55 553
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 36 55 553
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 119 dni.

[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655616
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 55 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2016

[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii

Koronarografia Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655616
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 stycznia 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655312
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 568 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655267
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655267
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655267
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 1115 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 lutego 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655267
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 1107 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej I Onkologicznej

Koronarografia Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655306

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 0.0, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655799
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 148 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2017

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Psychologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655480
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-03-09) 15 dni

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655427
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Foniatrii I Rehabilitacji Głosu

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655480
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Usprawniania Leczniczego

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Bydgoszcz

 • Adres: Ujejskiego 75
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 3655418
 • Szerokość geograficzna: 53°6' 53.59" N Długość geograficzna: 18°1' 35.23" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 97 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2017

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce