Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika W Koszalinie

 • NIP: 6691044410
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N
  Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Chałubińskiego 7
 • 75-581 Koszalin

Opis placówki

Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika W Koszalinie - obiekt pracujący na terenie miasta Koszalin. Jednostka prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których beneficjentami są ubezpieczeni. Prowadzi leczenie w ramach następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW placówce wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Pomoc doraźna i transport sanitarny(zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń) a także Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital posiada dziewiętnaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Kardiologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Diabetologiczny.
W gabinecie stomatologicznym dostępny jest następujący zakres usług dentystycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Wewnątrzustne zdjęcie zębów. Szpital Wojewódzki Im. M. Kopernika W Koszalinie posiada dwadzieścia osiem gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Endokrynologiczna jak również Poradnia Hepatologiczna.
. W obiekcie możliwe jest również wykonanie poniższych badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej dostępna jest poniedziałek - piątek w czasie pracy placówki. By zapisać się do specjalisty niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza rodzinnego, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział Fizjoterapii - Chałubińskiego

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 943430799
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 53.08" N Długość geograficzna: 16°11' 12.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Rehabilitacji

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 54 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji - Chałubińskiego

Poradnia Rehabilitacyjna Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 53.08" N Długość geograficzna: 16°11' 12.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 130 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 listopada 2016

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Dziecięcej I Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Naczyniowej - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 70 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 89 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologii

Oddział Dermatologiczny Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-09-28) 137 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Diabetologiczny - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 26 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologii Z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Otolaryngologiczny Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 52 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny - Koszalin

 • Adres: Al. Armii Krajowej 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. +48943461401

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 0.0, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgiczny Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 172 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 stycznia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Oddział Neurologiczny Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 117 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 listopada 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Z Chłoniakami, Leczonych Rytuksymabem Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 971 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Choroby Pompego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Mięsaków Tkanek Miękkich Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Raka Nerki Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Raka Piersi Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Z Chłoniakami, Leczonych Rytuksymabem Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii I Chemioterapii

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 75 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urologii

Oddział Urologiczny Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 47 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny "b"

Leczenie Choroby Pompego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny "b"

Oddział Chorób Wewnętrznych Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna

Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488355

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 0.0, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 156 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 382 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 114 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 422 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 42 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Koronarografia Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 czerwca 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 54 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 421 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 121 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2016

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologii Z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Otorynolaryngologiczny Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 67 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 sierpnia 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488435
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej I Chirurgii Naczyniowej

Poradnia Chirurgii Naczyniowej Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943464769
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 525 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej I Urazowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 094 3488355
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943464769
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 44 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-04-06) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych Dla Dzieci I Dorosłych

Poradnia Chorób Zakaźnych Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488288
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 102 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczn0-Wenerologiczna

Poradnia Dermatologiczna Koszalin

 • Adres: Kościuszki 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943470623
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 35.09" N Długość geograficzna: 16°11' 40.34" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna

Poradnia Dermatologiczna Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943470623
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 094 3488 355
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 125 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 listopada 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologii Dziecięcej

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 czerwca 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488440
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 183 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488441
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 83 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 września 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 130 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 listopada 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-09-28) 137 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Hepatologiczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488288
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 100 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488284
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 43 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Chałubińskiego

Poradnia Logopedyczna Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 53.08" N Długość geograficzna: 16°11' 12.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Sportowej - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488447
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488441
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 197 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488355
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488355
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 162 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 stycznia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna I Leczenia Padaczek

Poradnia Neurologiczna Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488446
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 64 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologii Dziecięcej

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488355
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 163 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-05-27) 31 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488129
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 133 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488164
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488443
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488341
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 151 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologii Ogólnej I Urologii Onkologicznej

Poradnia Urologiczna Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488447
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 86 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-11-04) 149 dni

(2014-10-30) 32 dni

(2014-04-08) 14 dni

[zobacz mapkę]

Przychodnia Onkologiczna Orla - Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Koszalin

 • Adres: Orla 2
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943460018
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 57.52" N Długość geograficzna: 16°11' 32.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przychodnia Onkologiczna Orla - Poradnia Onkologii Ogólnej

Poradnia Onkologiczna Koszalin

 • Adres: Orla 2
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943460018
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 57.52" N Długość geograficzna: 16°11' 32.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Radiologii - Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-09-16) 14 dni

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488400
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 1485 dni.

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Paliatywnej - Koszalin

 • Adres: Orla 2
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943460018
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 57.52" N Długość geograficzna: 16°11' 32.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2016

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Dla Osób Niepełnosprawnych

Poradnia Stomatologiczna Koszalin

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Koszalin
 • Tel. 0943488355
 • Szerokość geograficzna: 54°11' 52.58" N Długość geograficzna: 16°12' 47.8" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2016

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce