Teresa Kiliś I Partnerzy Położne Środowiskowo-Rodzinne

NIP: 7421944676
Szerokość geograficzna: 53°52' 32.7" N Długość geograficzna: 21°18' 16.94" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Królewiecka 58/24 11-700 Mrągowo
Teresa Kiliś I Partnerzy Położne Środowiskowo-Rodzinne to instytucja obsługjąca pacjentów w rejonie miasta Mrągowo. Dla Pań zakontraktowano opiekę położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie okołociążowym jak również opieki nad pacjentką w okresie jej życia.

Pozostałe Świadczenia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

  • ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - STANY ZACHOROWAŃ - NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT)

  • ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W OPIECE POOPERACYJNEJ NAD KOBIETAMI PO OPERACJACH GINEKOLOGICZNYCH I ONKOLOGICZNO- GINEKOLOGICZNYCH

  • ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA PATRONAŻOWA

  • ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ

  • ŚWIADCZENIA POŁOZNEJ POZ - STANY NAGŁYCH ZACHOROWAŃ - ART.2 UST. 1 PKT 2,3 USTAWY, KARTA POLAKA, UBEZPIECZENI OBCOKRAJOWCY ZATRUDNIENI CZASOWO NA TERYTORIUM RP

  • ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ UDZIELANE W STANACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ UBEZPIECZONYM SPOZA OW ORAZ Z TERENU OW, ALE SPOZA GMINY WŁASNEJ I SĄSIADUJĄCYCH I SPOZA LISTY ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW

  • ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ