Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku

NIP: 5422534985
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.91" N Długość geograficzna: 23°9' 42.3" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: M.c.skłodowskiej 24 A 15-276 Białystok
Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku to obiekt obsługjący pacjentów w okolicy miasta Białystok. W obiekcie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Profilaktyczne programy zdrowotne(średni limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera dwadzieścia dziewięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddział Kardiologiczny.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku ma trzydzieści jeden poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna a także Poradnia Reumatologiczna.
W placówce możliwe jest także zrobienie panelu badań specjalistycznych: Badania Medycyny Nuklearnej, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia, Badania Izotopowe
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego możliwa jest pn.-pt. w godzinach pracy poradni. Aby ustalić termin do gabinetu specjalistycznego potrzebne są: dowód osobisty, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

 

Ii Klinika Chirurgii Ogólnej I Gastroenterologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-8000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Ii Oddział Gruźlicy I Chorob Płuc Żeński Warszawska18

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Białystok

Adres: Warszawska 18 Miasto: Białystok
Tel. 857412997347 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 0.07" N Długość geograficzna: 23°10' 7.58" W
 

I Klinika Chirurgii Ogólnej I Endokrynologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 68 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
 

I Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Męski Ul. Warszawska 18

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Białystok

Adres: Warszawska 18 Miasto: Białystok
Tel. 857412997W359 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 0.07" N Długość geograficzna: 23°10' 7.58" W
 

Klinika Alergologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Alergologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - D01,D02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Klinika Chirurgii Naczyń I Transplantacji

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Naczyniowej Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 185 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA Q01 (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej I Plastycznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Endokrynologii, Diabetologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ)
 

Klinika Gastroenterologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Ginekologii I Ginekologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
 

Klinika Hematologii Z Pododdziałem Chorób Naczyń

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Kardiochirurgii Z Blokiem Operacyjnym

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Z Oiok I Pracownią Hemodynamii

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 31 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 (średni kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Kardiologii Z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
 

Klinika Neonatologii I Intensywnej Terapii Noworodka

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (średni kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21 (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Neurochirurgii I Intensywnej Terapii B

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 93 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33 (duży kontrakt z NFZ) NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - A03 (mały kontrakt z NFZ)
 

Klinika Neurologii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Okulistyki

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 180 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15 (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Ortopedii I Traumatologii

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 229 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Reumatologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Rozrodczości I Endokrynologii Ginekologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
 

Klinika Urologii

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Angiologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Naczyń Białystok

lekarz chirurg naczyniowy

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 191 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Naczyń

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej Białystok

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 191 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
 

Poradnia Chirurgii Plastycznej - Białystok

[zobacz mapkę]

chirurg plastyczny

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg szczekowy

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 170 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Foniatryczna - Białystok

[zobacz mapkę]
Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 129 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hematologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz hematolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 141 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ii Chirurgii Ogólnej Lokalizacja:*

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Białystok

lekarz chirurg

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia I Chirurgi Ogólnej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Białystok

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
 

Poradnia Kardiochirurgiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz kardiochirurg

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 125 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Medycyny Nuklearnej - Białystok

[zobacz mapkę]
Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468615 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
 

Poradnia Neonatologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz neonatolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 68 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurochirurgiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz neurochirurg

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 78 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 74 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 128 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 55 dni
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Patologii Ciąży - Białystok

[zobacz mapkę]
Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
 

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Białystok

lekarz ginekolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna I Kolagenoz

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna Białystok

lekarz reumatolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 58 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Białystok

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085 7468656 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 334 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyczna Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dorosłych Warszawska 18

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Białystok

lekarz pulmonolog

Adres: Warszawska 18 Miasto: Białystok
Tel. 85 7435121 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 0.07" N Długość geograficzna: 23°10' 7.58" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyczna Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci I Młodzieży Z Gab. Szczep. Warszawska 18

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci Białystok

Adres: Warszawska 18 Miasto: Białystok
Tel. 857412997W348 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-02-04) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 53°8' 0.07" N Długość geograficzna: 23°10' 7.58" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI (mały kontrakt z NFZ)
 

Zakład Medycyny Nuklearnej - Białystok

[zobacz mapkę]
Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468615 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 27 dni
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W

Rehabilitacja lecznicza

 

Poradnia Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Białystok

lekarz rehabilitant

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085 7468315 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.89" N Długość geograficzna: 23°9' 42.32" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (mały kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Audiologiczna - Białystok

lekarz audiolog, foniatra

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/aids) - Białystok

inne

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV, LECZONYM LEKAMI ANTYRETROWIRUSOWYMI (ARV) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hepatologiczna - Białystok

lekarz gastrolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna - Białystok

lekarz nefrolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Białystok

lekarz dermatolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Zakaźnych - Białystok

inne

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Zakaźnych Dla Dzieci - Białystok

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/aids) - Białystok

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA AIDS (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Transplantologiczna - Białystok

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Pozostałe Świadczenia

Profilaktyczne programy zdrowotne

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

  PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Leczenie szpitalne

 • PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • SUBSTANCJE CZYNNE W PT W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

  CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY

  DIABETOLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY

  ANGIOLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

  POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

  POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N20

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - C05,C06,C07

 • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY

  TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY

  TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA G30,L94,L97

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PLAZMOCYTOWEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

 • PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS U DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ PŁUC (DYSPLAZJĄ OSKRZELOWO-PŁUCNĄ)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PLAZMOCYTOWEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS U DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ PŁUC (DYSPLAZJĄ OSKRZELOWO-PŁUCNĄ)

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • BADANIA IZOTOPOWE

 • TERAPIA IZOTOPOWA

Leczenie szpitalne

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ OMALIZUMABEM

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ OMALIZUMABEM

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • STACJA DIALIZ

  DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA

 • STACJA DIALIZ

  HEMODIALIZOTERAPIA

Leczenie szpitalne

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI, LECZONYCH RYTUKSYMABEM

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI, LECZONYCH RYTUKSYMABEM

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

 • CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • SUBSTANCJE CZYNNE W PT W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

  CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY

  NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY

  DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ PULMONOLOGII

  CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ PULMONOLOGII DLA DZIECI

  CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

  CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI

  CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY

  TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA

 • CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • SUBSTANCJE CZYNNE W PT W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • ZESPÓŁ DOMOWEGO LECZENIA TLENEM

  TLENOTERAPIA DOMOWA

Leczenie szpitalne

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

 • ODDZIAŁ PULMONOLOGII

  CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA