Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku

NIP: 5422534985
Szerokość geograficzna: 53°7' 32.91" N Długość geograficzna: 23°9' 42.3" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: M.c.skłodowskiej 24 A 15-276 Białystok
Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku to obiekt obsługjący pacjentów w okolicy miasta Białystok. W obiekcie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Leczenie szpitalne(duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital zawiera dwadzieścia dziewięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddział Nefrologiczny.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Białymstoku ma trzydzieści dwie poradnie specjalistyczne. Do największych poradni należą Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna a także Poradnia Reumatologiczna.
. W placówce możliwe jest także zrobienie panelu badań specjalistycznych: Badania Medycyny Nuklearnej i Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia.
, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia, Badania Izotopowe
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego możliwa jest pn.-pt. w godzinach pracy poradni. Aby ustalić termin do gabinetu specjalistycznego potrzebne są: dowód osobisty, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne. Według oficjalnych informacji lekarz pulmonolog nie ma kolejki. W dniu 2014-02-04 pacjenci raportowali jeden dzień czasu oczekiwania.

Leczenie szpitalne

 

Ii Klinika Chirurgii Ogólnej I Gastroenterologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-8000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Ii Oddział Gruźlicy I Chorob Płuc Żeński Warszawska18

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Białystok

Adres: Warszawska 18 Miasto: Białystok
Tel. 857412997347 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 0.07" N Długość geograficzna: 23°10' 7.58" W
 

I Klinika Chirurgii Ogólnej I Endokrynologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 51 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

I Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Męski Ul. Warszawska 18

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Białystok

Adres: Warszawska 18 Miasto: Białystok
Tel. 857412997W359 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 0.07" N Długość geograficzna: 23°10' 7.58" W
 

Klinika Alergologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Alergologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - D01,D02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Klinika Chirurgii Naczyń I Transplantacji

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Naczyniowej Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 133 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA Q01 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej I Plastycznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 67 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Endokrynologii, Diabetologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ)
 

Klinika Gastroenterologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 37 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Ginekologii I Ginekologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Hematologii Z Pododdziałem Chorób Naczyń

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Kardiochirurgii Z Blokiem Operacyjnym

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Z Oiok I Pracownią Hemodynamii

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Kardiologii Z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Neonatologii I Intensywnej Terapii Noworodka

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (średni kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21 (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Neurochirurgii I Intensywnej Terapii B

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 336 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2016
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33 (duży kontrakt z NFZ) NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - A03 (mały kontrakt z NFZ)
 

Klinika Neurologii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Okulistyki

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 141 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15 (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Ortopedii I Traumatologii

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 229 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)
 

Klinika Otolaryngologii

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 331 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2016
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - C05,C06,C07 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Klinika Reumatologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Rozrodczości I Endokrynologii Ginekologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Urologii

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 31 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Płuc I Gruźlicy I

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 857409531 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
 

Oddział Chorób Zakaźnych I Neuroinfekcji

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Zakaźnych Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 94 67 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dermatologiczno-Wenerologiczny Dla Dorosłych Z Pododdziałem Dermatologii Dziecięcej

[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 95 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dla Dzieci Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 95 37, 085 740 95 01 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Białystok

[zobacz mapkę]
Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 95 73 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
 

Odział Chorób Płuc I Gruźlicy Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 95 45 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
 

Odział Chorób Płuc I Gruźlicy Ii

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 94 72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
 

Odział Chorób Zakaźnych I Chorób Wątroby

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Zakaźnych Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 95 73 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
 

Pododdział Dla Zakażonych Hiv I Chorych Na Aids Wraz Z Izbą Przyjęć

[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Aids Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 94 38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W

Procedury medyczne

 

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Z Oiok I Pracownią Hemodynamii

[zobacz mapkę]

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Kardiologii Inwazyjnej Z Oiok I Pracownią Hemodynamii

[zobacz mapkę]

Koronarografia Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Kardiologii Z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Kardiologii Z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085-746-80-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Okulistyki

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 173 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Okulistyki

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 1089 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 lutego 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Okulistyki

[zobacz mapkę]

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 736 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2017
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Ortopedii I Traumatologii

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 1805 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 listopada 2021
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Ortopedii I Traumatologii

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 1096 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 marca 2019
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Ortopedii I Traumatologii

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Klinika Ortopedii I Traumatologii

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W

Programy zdrowotne

 

Klinika Neurologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Białystok

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Odział Chorób Zakaźnych I Chorób Wątroby

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 95 73 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 440 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 sierpnia 2016
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
 

Odział Chorób Zakaźnych I Chorób Wątroby

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 95 73 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 445 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 września 2016
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W

Poradnie specjalistyczne

 

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

[zobacz mapkę]

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Białystok

inne

Adres: Warszawska 18 Miasto: Białystok
Tel. 857412997W336 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 0.07" N Długość geograficzna: 23°10' 7.58" W
TLENOTERAPIA DOMOWA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Alergologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Angiologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Naczyń Białystok

lekarz chirurg naczyniowy

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 143 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Antropozoonoz I Chorób Zawodowych Wraz Z Punktem Szczepień

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Odzwierzęcych I Pasożytniczych Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 94 43, 085 740 94 46 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
 

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Naczyń

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej Białystok

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 174 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
 

Poradnia Chirurgii Plastycznej - Białystok

[zobacz mapkę]

chirurg plastyczny

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 20 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg szczekowy

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1630.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy Dla Dorosłych

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Białystok

lekarz pulmonolog

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 94 43, 085 740 94 46 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Zakaźnych - Białystok

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 94 43, 085 740 94 46 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 54 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Zakaźnych Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Odzwierzęcych I Pasożytniczych Dla Dzieci Białystok

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 94 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
 

Poradnia Diabetologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 174 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Foniatryczna - Białystok

[zobacz mapkę]
Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 112 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 maja 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]
Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 94 43, 085 740 94 46 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 106 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 maja 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
 

Poradnia Hematologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz hematolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 95 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 maja 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hepatologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 94 46 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 172 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ii Chirurgii Ogólnej Lokalizacja:*

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Białystok

lekarz chirurg

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia I Chirurgi Ogólnej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Białystok

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
 

Poradnia Kardiochirurgiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz kardiochirurg

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 120 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Medycyny Nuklearnej - Białystok

[zobacz mapkę]
Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468615 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 21 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
 

Poradnia Neonatologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz neonatolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 74 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurochirurgiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz neurochirurg

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 97 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 maja 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 54 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592,0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 156 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 79 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Patologii Ciąży - Białystok

[zobacz mapkę]
Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
 

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Białystok

lekarz ginekolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna I Kolagenoz

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna Białystok

lekarz reumatolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Transplantacji Nerek

[zobacz mapkę]

Poradnia Transplantologiczna Białystok

inne

Adres: Żurawia 14 Miasto: Białystok
Tel. 085 740 94 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°6' 31.75" N Długość geograficzna: 23°11' 25.88" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Białystok

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Waszyngtona 15A Miasto: Białystok
Tel. 0857468592, 0857468593 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 86 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 35" N Długość geograficzna: 23°9' 34.75" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Białystok

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085 7468656 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 181 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Specjalistyczna Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dorosłych Warszawska 18

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Białystok

Adres: Warszawska 18 Miasto: Białystok
Tel. 85 7435121 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°8' 0.07" N Długość geograficzna: 23°10' 7.58" W
 

Specjalistyczna Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci I Młodzieży Z Gab. Szczep. Warszawska 18

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci Białystok

lekarz pulmonolog

Adres: Warszawska 18 Miasto: Białystok
Tel. 857412997W348 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-02-04) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 53°8' 0.07" N Długość geograficzna: 23°10' 7.58" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI (mały kontrakt z NFZ)
 

Zakład Medycyny Nuklearnej - Białystok

[zobacz mapkę]
Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 0857468615 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W

Rehabilitacja lecznicza

 

Poradnia Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Białystok

lekarz rehabilitant

Adres: M.c.skłodowskiej 24A Miasto: Białystok
Tel. 085 7468315 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 76 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2015
Szerokość geograficzna: 53°7' 31.75" N Długość geograficzna: 23°9' 37.68" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (mały kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Audiologiczna - Białystok

lekarz audiolog, foniatra

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/aids) - Białystok

inne

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV, LECZONYM LEKAMI ANTYRETROWIRUSOWYMI (ARV) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna - Białystok

lekarz nefrolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna - Białystok

KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII 02.1130.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Białystok

lekarz dermatolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Zakaźnych Dla Dzieci - Białystok

inne

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/aids) - Białystok

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA AIDS (mały kontrakt z NFZ)