Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

 • NIP: 9570730409
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N
  Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Dębinki 7
 • 80-952 Gdańsk

Opis placówki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to szpital zaopatrujący pacjentów w okolicy miasta Gdańsk. W instytucji wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital posiada trzydzieści dziewięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Psychiatryczny (Ogólny), Oddział Hematologiczny i także Oddział Kardiologiczny.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ma poradnię lekarza pierwszego kontaktu i kontrakt na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki , a także trzydzieści dziewięć poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Alergologiczna, Poradnia Diabetologiczna a także Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci.
. Kontrakt firmy obejmująca następujące usługi lekarza pierwszego kontaktu zawiera promowanie zdrowia, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych oraz przeprowadzanie badań pacjentów. Do zakresu zadań pielęgniarki w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to pełną opiekę pielęgniarską nad chorym. W zakładzie możliwe jest również przeprowadzenie panelu badań specjalistycznych: Badania Medycyny Nuklearnej, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia , a także Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm), Badania Izotopowe, Badania Zgodności Tkankowej, Badania Genetyczne
Rejestracja osobista lub telefoniczna możliwa od poniedziałku do piątku w czasie pracy placówki. W celu rejestracji do gabinetu specjalistycznego potrzebne są: dokument tożsamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Według danych z kwietnia lekarz psychiatra nie ma kolejki. Dnia 2013-09-10 odwiedzający stronę podali 99 dni czasu oczekiwania.Według danych z kwietnia inne ma kolejkę na 10 dni. Dnia 2015-04-02 internauci podawali 11 dni kolejki.Według danych z października lekarz endokrynolog ma kolejkę na 32 dni. Dnia 2013-10-30 odwiedzający stronę raportowali 30 dni czasu oczekiwania.Według danych z grudnia lekarz gastrolog ma kolejkę na 114 dni. Dnia 2014-09-17 internauci podawali 7 dni kolejki.Według danych z marca inne nie ma kolejki. W dniu 2014-04-14 pacjenci raportowali 3 dni kolejki.Według oficjalnych informacji lekarz internista ma kolejkę na 140 dni. Dnia 2013-07-14 odwiedzający stronę raportowali 64 dni kolejki.Według danych z września lekarz neurolog ma kolejkę na 66 dni. W dniu 2015-01-14 pacjenci raportowali jeden dzień czasu oczekiwania.Z naszych danych wynika, że lekarz diabetolog ma kolejkę na 52 dni. W dniu 2014-01-24 pacjenci raportowali 7 dni kolejki.

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Kliniczne Centrum Kardiologii

Koronarografia Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 39 10
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 63 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 grudnia 2015
[zobacz mapkę]

Kliniczne Centrum Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 39 10
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 111 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 lutego 2016
[zobacz mapkę]

Kliniczne Centrum Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 39 10
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 141 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2016
[zobacz mapkę]

Klinika Okulistyki

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 23 70
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 49 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Klinika Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 23 70
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 112 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 2 marca 2016
[zobacz mapkę]

Zakład Radiologii

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Gdańsk

rezonans magnetyczny

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 22 93
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 81 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 10 stycznia 2016
 • Badania rezonansu magnetycznego (rm) (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Kliniczne Centrum Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 39 10
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 138 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Kardiologia - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Kardiologia - hospitalizacja e11,e12,e13,e14 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Kliniczny Oddział Ratunkowy Z Oddziałem Chirurgii Urazów Wielonarządowych - Oddział Chirurgii Urazów Wielonarządowych

Oddział Chirurgiczny Ogólny Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 23 70
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 631 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 lutego 2018 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Alergologii I Pneumonologii - Oddział Alergologii

Oddział Alergologiczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 16 25
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 125 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2016
 • Alergologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Alergologii I Pneumonologii - Oddział Pneumonologii

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 16 25
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 98 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 lutego 2016
[zobacz mapkę]

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 24 31
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 80 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2016
 • Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja - d01,d02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej I Transplantacyjnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 24 16
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 83 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-06) 3 dni
[zobacz mapkę]

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgii Onkologicznej Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 16;(058)349 26 17
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 120 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Chirurgii Plastycznej

Oddział Chirurgii Plastycznej Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 24 05
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 280 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 października 2016
 • Chirurgia plastyczna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Chorób Nerek I Nadciśnienia Dzieci I Młodzieży

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 31 95
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 879 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 lutego 2019
[zobacz mapkę]

Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej I Geriatrii

Oddział Chorób Wewnętrznych Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 28 40
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 320 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 grudnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Dermatologii, Wenerologii I Alergologii

Oddział Dermatologiczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 25 80
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 109 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Dermatologia i wenerologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Endokrynologii I Chorób Wewnętrznych

Oddział Endokrynologiczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 28 40
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 131 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2016
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-03-04) 13 dni (2013-10-30) 30 dni
 • Endokrynologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Gastroenterologii I Hepatologii

Oddział Gastroenterologiczny Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 25 01
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 127 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Gastroenterologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Hematologii I Transplantologii

Oddział Hematologiczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 22 30
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 819 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 listopada 2018
 • Hematologia - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Hematologia - hospitalizacja - s21,s22,s23 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Kardiochirurgii I Chirurgii Naczyniowej

Oddział Kardiochirurgiczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 24 03
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 298 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 listopada 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Kardiochirurgia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii Dziecięcej I Wad Wrodzonych Serca

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 28 83
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015
 • Kardiologia dziecięca - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Nadciśnienia Tętniczego I Diabetologii

Oddział Diabetologiczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 28 50
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 72 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 grudnia 2015
 • Diabetologia - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Nefrologii, Transplantologii I Chorób Wewnętrznych

Oddział Nefrologiczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 25 05
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 186 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Nefrologia - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Neonatologii

Oddział Neonatologiczny Gdańsk

 • Adres: Kliniczna 1A
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 34 28
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 33.17" N Długość geograficzna: 18°37' 32.06" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja (mały kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny (średni kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja - n20, n24, n25 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny - n20, n23, n24, n25, n22, n21 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgiczny Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 23 30
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 467 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2017 [zobacz inne poradnie]
 • Neurochirurgia - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Neurochirurgia - hospitalizacja - q31, q32, q33 (mały kontrakt z NFZ)
 • Neurochirurgia - hospitalizacja - a03 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Neurologii Dorosłych

Oddział Neurologiczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 23 20
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 272 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 października 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Neurologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Neurologia - hospitalizacja - a48, a51 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Neurologii Rozwojowej

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 23 90
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 193 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 czerwca 2016
 • Neurologia dziecięca - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Okulistyki

Oddział Okulistyczny Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 23 70
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 116 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-27) 56 dni
 • Okulistyka - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Okulistyka - hospitalizacja b12,b13,b14,b15 (średni kontrakt z NFZ)
 • Okulistyka - hospitalizacja b04, b05, b06 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Onkologii I Radioterapii

Oddział Onkologiczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 22 55
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 27 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Onkologia kliniczna - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Otolaryngologii Z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 24 02
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 157 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 maja 2016
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Otolaryngologii Z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Oddział Otolaryngologii

Oddział Otolaryngologiczny Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 11 97
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 165 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 maja 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Otorynolaryngologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Otorynolaryngologia - hospitalizacja - c05,c06,c07 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii I Endokrynologii

Oddział Pediatryczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 28 72
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 134 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Urologii

Oddział Urologiczny Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 38 24
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 74 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 1 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Urologia - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Naczyniowej - Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 34
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 879 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 lutego 2019 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia naczyniowa - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Chirurgia naczyniowa - hospitalizacja q01 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Oddział Ginekologii Onkologicznej Gdańsk

 • Adres: Kliniczna 1A
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 34 41
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 33.17" N Długość geograficzna: 18°37' 32.06" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 87 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 stycznia 2016
[zobacz mapkę]

Oddział Hemodializy

Stacja Dializ Gdańsk

lekarz nefrolog

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 25 51
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Dializoterapia otrzewnowa (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Hemodializoterapia (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Transplantacyjnej

Oddział Transplantologiczny Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 24 19
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015
 • Transplantologia kliniczna - hospitalizacja (mały kontrakt z NFZ)
 • Transplantologia kliniczna - hospitalizacja g30,l94,l97 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. +45 58 349 36 20
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 66 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - h01,h02,h04,h05,h06,h07,h08,h09,h10,h11 (mały kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Klinika Chorób Psychicznych I Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Gdańsk

inne

lekarz psychiatra

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 50
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 650 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2018 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (ew) ze wskazań zyciowych (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 50
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 536 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 października 2017 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Nerwic

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Gdańsk

psycholog

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 50
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 478 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 lipca 2017
 • Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Zespołu Uzależnienia Od Tytoniu

Poradnia Antynikotynowa Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 25 38
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Zaburzeń Snu

Poradnia Zdrowia Psychicznego Gdańsk

lekarz psychiatra

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 55
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-09-10) 99 dni
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Klinika Rehabilitacji - Oddział Dzienny

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Gdańsk

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 16 40
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 108 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2016
[zobacz mapkę]

Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Gdańsk

inne

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 16 40
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-04-02) 11 dni
 • Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Gdańsk

lekarz rehabilitant

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 16 40
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 51 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja neurologiczna (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacyjny Gdańsk

inne

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 16 40
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 65 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (mały kontrakt z NFZ)
 • Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Klinika Rehabilitacji - Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej

Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej Gdańsk

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 16 40
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 68 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

lekarz rehabilitant

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 40
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: 28 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)347 12 62
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Gdańsk

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)347 12 62
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 42 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Gdańsk

lekarz alergolog

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 59 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Audiologiczna - Gdańsk

lekarz audiolog, foniatra

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 67 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej - Gdańsk

lekarz chirurg

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 32 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 listopada 2015
 • Świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 80 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2016
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-01-18) 2 dni
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 153 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej I Chorób Sutka

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 13 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii onkologicznej -zakres skojarzony z 02.1540.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Plastycznej - Gdańsk

chirurg plastyczny

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 76 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2016
 • Świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Gdańsk

lekarz chirurg szczekowy

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 35 41
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 13 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 października 2015
 • Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-twarzowej -zakres skojarzony z 02.1630.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Gdańsk

lekarz ortopeda

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 29 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych Fenyloketonurii

Poradnia Chorób Metabolicznych Gdańsk

lekarz internista

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 31
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chorób metabolicznych (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Nerek I Nadciśnienia

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Gdańsk

lekarz nefrolog

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 28 57
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 67 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych - zakres skojarzony do nefrologii dla dzieci 02.1131.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Gdańsk

lekarz dermatolog

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 25 88
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 167 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Gdańsk

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 20 00
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

lekarz diabetolog

inne

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 31
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 25 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015
 • Świadczenia w zakresie diabetologii dla dzieci (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci (duży kontrakt z NFZ)
 • Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Gdańsk

lekarz endokrynolog

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 32 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-30) 30 dni
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 31
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 122 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna - Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-09-10) 30 dni
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Gdańsk

lekarz gastrolog

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 114 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-09-17) 7 dni
 • Świadczenia w zakresie gastroenterologii (duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w gastroenterologii-zakres skojarzony z 02.1050.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna - Gdańsk

inne

 • Adres: Kliniczna 1A
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 34 68
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 33.17" N Długość geograficzna: 18°37' 32.06" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-04-14) 3 dni
 • Świadczenia w zakresie genetyki (duży kontrakt z NFZ)
 • Badania zgodności tkankowej (duży kontrakt z NFZ)
 • Badania genetyczne (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Gdańsk

lekarz ginekolog

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 20 00
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 13 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (duży kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Gdańsk

lekarz hematolog

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 124 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie hematologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

lekarz onkolog

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 28 60
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 31 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2015
 • Świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 31
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologii Klinicznej

Poradnia Immunologiczna Gdańsk

lekarz internista

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 140 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2016
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-14) 64 dni
 • Świadczenia w zakresie immunologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiochirurgiczna - Gdańsk

lekarz kardiochirurg

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 24 78
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 18 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2015
 • Świadczenia w zakresie kardiochirurgii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

lekarz kardiolog

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 33 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologii Dla Dzieci I Dorosłych Z Wadami Wrodzonymi Serca

Poradnia Wad Serca Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 28 97
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 36 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu - Gdańsk

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-04-29) 5 dni
[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Sportowej - Gdańsk

lekarz sportowy

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 20 00
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 11 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie medycyny sportowej (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Gdańsk

lekarz nefrolog

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 115 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie nefrologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych- zakres skojarzony do zakresu nefrologii 02.1130.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Gdańsk

lekarz neurochirurg

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 34 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurochirurgii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

lekarz neurolog

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 23 97
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 113 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 23 97
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 66 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-01-14) jeden dzień
 • Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Gdańsk

lekarz okulista

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 33 78
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 81 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 10 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie okulistyki (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Gdańsk

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 20 00
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Gdańsk

lekarz onkolog

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 22 55
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie onkologii (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 28 67
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 9 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii Ginekologicznej

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Gdańsk

 • Adres: Kliniczna 1A
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 34 68
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 33.17" N Długość geograficzna: 18°37' 32.06" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

lekarz laryngolog

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 139 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

 • Adres: Aleja Zwycięstwa 30
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 20 00
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 13.74" N Długość geograficzna: 18°37' 24.86" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia Neonatologiczna Gdańsk

lekarz neonatolog

 • Adres: Kliniczna 1A
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 34 68
 • Szerokość geograficzna: 54°22' 33.17" N Długość geograficzna: 18°37' 32.06" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neonatologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Pneumonologiczna

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Gdańsk

lekarz pulmonolog

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 136 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologii, Chorób Wewnętrznych I Układowych Schorzeń Tkanki Łącznej

Poradnia Reumatologiczna Gdańsk

lekarz reumatolog

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 167 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie reumatologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Gdańsk

lekarz urolog

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 37 15
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 76 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie urologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej

Pracownia Endoskopii Gdańsk

lekarz gastrolog

kolanoskopia

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 32 50
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej - Gdańsk

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 29 01
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 19 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2015
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-05-11) 53 dni
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej Cmi

Pracownia Tomografii Komputerowej Gdańsk

tomografia komputerowa

lekarz radiolog

 • Adres: Smoluchowskiego 17
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. +48 58 349 36 89
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 56.41" N Długość geograficzna: 18°37' 10.76" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 54 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (duży kontrakt z NFZ)
 • Pozytonowa tomografia emisyjna (pet) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Regionalne Centrum Diabetologii

Poradnia Diabetologiczna Gdańsk

lekarz diabetolog

 • Adres: Dębinki 7
  Miasto: Gdańsk
 • Tel. (058)349 26 05
 • Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 52 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-24) 7 dni
 • Świadczenia w zakresie diabetologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zakład Medycyny Nuklearnej - Gdańsk