Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

NIP: 9570730409
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Dębinki 7 80-952 Gdańsk
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to szpital zaopatrujący pacjentów w okolicy miasta Gdańsk. W instytucji wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (średni limit świadczeń)
Szpital posiada trzydzieści dziewięć oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Psychiatryczny (Ogólny), Oddział Hematologiczny i także Oddział Kardiologiczny.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ma poradnię lekarza pierwszego kontaktu i kontrakt na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki a także trzydzieści osiem poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Hematologiczna a także Poradnia Kardiologiczna.
Kontrakt firmy obejmująca następujące usługi lekarza pierwszego kontaktu zawiera promowanie zdrowia, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych oraz przeprowadzanie badań pacjentów. Do zakresu zadań pielęgniarki w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to pełną opiekę pielęgniarską nad chorym. W zakładzie możliwe jest również przeprowadzenie panelu badań specjalistycznych: Badania Medycyny Nuklearnej a także Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm), Badania Izotopowe, Badania Zgodności Tkankowej, Badania Genetyczne
Rejestracja osobista lub telefoniczna możliwa od poniedziałku do piątku w czasie pracy placówki. W celu rejestracji do gabinetu specjalistycznego potrzebne są: dokument toższamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

 

Kliniczne Centrum Kardiologii

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 39 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 (duży kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Kliniczny Oddział Ratunkowy Z Oddziałem Chirurgii Urazów Wielonarządowych - Oddział Chirurgii Urazów Wielonarządowych

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Gdańsk

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 23 70 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 141 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Alergologii I Pneumonologii - Oddział Alergologii

[zobacz mapkę]

Oddział Alergologiczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 16 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 124 dni
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Alergologii I Pneumonologii - Oddział Pneumonologii

[zobacz mapkę]

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 16 25 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 107 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańsk

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 24 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 21 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - D01,D02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej I Transplantacyjnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Gdańsk

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 24 16 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 82 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
 

Klinika Chirurgii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej Gdańsk

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 16;(058)349 26 17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Chirurgii Plastycznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Plastycznej Gdańsk

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 24 05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 201 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Chorób Nerek I Nadciśnienia Dzieci I Młodzieży

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 31 95 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej I Geriatrii

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 28 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ)
 

Klinika Dermatologii, Wenerologii I Alergologii

[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 25 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Endokrynologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologiczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 28 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 87 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-03-04) 13 dni (2013-10-30) 30 dni
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ)
 

Klinika Gastroenterologii I Hepatologii

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologiczny Gdańsk

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 25 01 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 117 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 października 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Hematologii I Transplantologii

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 22 30 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 615 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2016
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - S21,S22,S23 (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Kardiochirurgii I Chirurgii Naczyniowej

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgiczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 24 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Kardiologii Dziecięcej I Wad Wrodzonych Serca

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 28 83 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 467 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Nadciśnienia Tętniczego I Diabetologii

[zobacz mapkę]

Oddział Diabetologiczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 28 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
DIABETOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Klinika Nefrologii, Transplantologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 25 05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 90 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Neonatologii

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Gdańsk

Adres: Kliniczna 1A Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 34 28 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 33.17" N Długość geograficzna: 18°37' 32.06" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (średni kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (poniżej średniej kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21 (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Neurochirurgii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny Gdańsk

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 23 30 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 419 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33 (mały kontrakt z NFZ) NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - A03 (mały kontrakt z NFZ)
 

Klinika Neurologii Dorosłych

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 23 20 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 183 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Neurologii Rozwojowej

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 23 90 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 106 dni
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Okulistyki

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny Gdańsk

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 23 70 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 315 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-27) 56 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15 (średni kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Onkologii I Radioterapii

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 22 55 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 19 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Klinika Otolaryngologii Z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Gdańsk

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 24 02 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii I Endokrynologii

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 28 72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 73 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Klinika Urologii

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny Gdańsk

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 38 24 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 71 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Naczyniowej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 34 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 511 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 kwietnia 2016
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA Q01 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologii Onkologicznej Gdańsk

Adres: Kliniczna 1A Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 34 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 54 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 33.17" N Długość geograficzna: 18°37' 32.06" W
 

Oddział Hemodializy

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ Gdańsk

lekarz nefrolog

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 25 54 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) HEMODIALIZOTERAPIA (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Medycyny Transplantacyjnej

[zobacz mapkę]

Oddział Transplantologiczny Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 24 19 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA G30,L94,L97 (duży kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Klinika Chorób Psychicznych I Zaburzeń Nerwicowych

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Gdańsk

inne

lekarz psychiatra

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 194 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
LECZENIE ELEKTROWSTRZĄSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (EW) ZE WSKAZAŃ ZYCIOWYCH (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dzienny Psychiatryczny

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Nerwic

[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Gdańsk

psycholog

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 50 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Zespołu Uzależnienia Od Tytoniu

[zobacz mapkę]

Poradnia Antynikotynowa Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 25 38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 

Poradnia Zaburzeń Snu

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Gdańsk

lekarz psychiatra

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 55 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-09-10) 99 dni
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Klinika Rehabilitacji Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Gdańsk

inne

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 16 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH (mały kontrakt z NFZ)
 

Klinika Rehabilitacji Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Gdańsk

lekarz rehabilitant

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 16 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 265 dni
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dzienny Kliniki Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 37 dni
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 

Oddział Rehabilitacyjny - Gdańsk

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 16 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 1197 dni
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 54 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 106 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 14 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej I Chorób Sutka

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Gdańsk

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 28 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Plastycznej - Gdańsk

[zobacz mapkę]

chirurg plastyczny

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg szczekowy

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 35 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Metabolicznych Fenyloketonurii

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych Gdańsk

lekarz internista

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Nerek I Nadciśnienia

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Gdańsk

lekarz nefrolog

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 28 57 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 25 88 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Aleja Zwycięstwa 30 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 20 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 13.35" N Długość geograficzna: 18°37' 24.52" W
 

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

inne

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII DLA DZIECI (duży kontrakt z NFZ) LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DZIECI (duży kontrakt z NFZ) LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DOROSŁYCH (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-30) 30 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Foniatryczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-09-10) 30 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 116 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Genetyczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Kliniczna 1A Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 34 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 33.17" N Długość geograficzna: 18°37' 32.06" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI (poniżej średniej kontrakt z NFZ) BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ (duży kontrakt z NFZ) BADANIA GENETYCZNE (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hematologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz hematolog

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 128 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz onkolog

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 28 60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 

Poradnia Immunologii Klinicznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna Gdańsk

lekarz internista

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 138 dni
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-14) 64 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiochirurgiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz kardiochirurg

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 24 78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 27 dni
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologii Dla Dzieci I Dorosłych Z Wadami Wrodzonymi Serca

[zobacz mapkę]

Poradnia Wad Serca Gdańsk

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 28 97 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 

Poradnia Leczenia Bólu - Gdańsk

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 38 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 111 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurochirurgiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz neurochirurg

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 37 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 23 97 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 100 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 września 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 23 97 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 52 dni
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Aleja Zwycięstwa 30 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 20 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 13.35" N Długość geograficzna: 18°37' 24.52" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 33 78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 83 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
 

Poradnia Onkologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz onkolog

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 22 55 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 28 67 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 

Poradnia Onkologii Ginekologicznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Gdańsk

lekarz ginekolog

Adres: Kliniczna 1A Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 34 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 16 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 33.17" N Długość geograficzna: 18°37' 32.06" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (mały kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 22 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Aleja Zwycięstwa 30 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 20 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 24 dni
Szerokość geograficzna: 54°22' 13.35" N Długość geograficzna: 18°37' 24.52" W
 

Poradnia Patologii Noworodka

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna Gdańsk

lekarz neonatolog

Adres: Kliniczna 1A Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 34 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 33.17" N Długość geograficzna: 18°37' 32.06" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Pneumonologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Gdańsk

lekarz pulmonolog

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 172 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologii, Chorób Wewnętrznych I Układowych Schorzeń Tkanki Łącznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna Gdańsk

lekarz reumatolog

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 206 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Gdańsk

lekarz ortopeda

Adres: Aleja Zwycięstwa 30 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 20 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 54°22' 13.35" N Długość geograficzna: 18°37' 24.52" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Gdańsk

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Smoluchowskiego 17 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 37 15 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 76 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 1.91" N Długość geograficzna: 18°37' 33.28" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 22 01 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2014
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
 

Regionalne Centrum Diabetologii

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna Gdańsk

lekarz diabetolog

Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 26 04 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 maja 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-24) 7 dni
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W
KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Zakład Medycyny Nuklearnej - Gdańsk

[zobacz mapkę]
Adres: Dębinki 7 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 22 33 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 54°21' 57.14" N Długość geograficzna: 18°37' 17.53" W

Opieka długoterminowa

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Gdańsk

Adres: Aleja Zwycięstwa 30 Miasto: Gdańsk
Tel. (058)349 20 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 54°22' 13.35" N Długość geograficzna: 18°37' 24.52" W

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Gdańsk

lekarz rodzinny

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Gdańsk

tomografia komputerowa

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego - Gdańsk

rezonans magnetyczny

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Gdańsk

lekarz kardiolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Naczyń - Gdańsk

lekarz chirurg naczyniowy

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Audiologiczna - Gdańsk

lekarz audiolog, foniatra

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII (średni kontrakt z NFZ)

Pozostałe Świadczenia

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Leczenie szpitalne

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA PIERSI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA NERKI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PLAZMOCYTOWEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ

 • PROGRAM LEKOWY - ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER - WILLI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ OMALIZUMABEM

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE RAKA PIERSI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE RAKA NERKI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PLAZMOCYTOWEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER - WILLI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ OMALIZUMABEM

 • TELERADIOTERAPIA

 • BRACHYTERAPIA

 • PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • SUBSTANCJE CZYNNE W PT W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

 • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY DLA DZIECI

  DIABETOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI

  ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY DLA DZIECI

  ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA

 • GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ PULMONOLOGII

  CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

  POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

  POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N20

 • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

  ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

  ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - C05,C06,C07

Rehabilitacja lecznicza

 • DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII

  FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

 • OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

  REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

Profilaktyczne programy zdrowotne

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)- ETAP SPECJALISTYCZNY

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • BADANIA IZOTOPOWE

 • TERAPIA IZOTOPOWA

 • ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH

 • PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

  POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

 • ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

  ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM