Wielospecjalistyczny Szpital W Nowej Soli

 • NIP: 9251723350
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N
  Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Chałubińskiego 7
 • 67-100 Nowa Sól

Opis placówki

Wielospecjalistyczny Szpital W Nowej Soli to obiekt obsługjący pacjentów na terenie miasta Nowa Sól. W ZOZ-ie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń) a także Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (średni limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital posiada dwadzieścia jeden oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Kardiologiczny, Oddział Kardiologiczny a także Oddział Kardiologiczny.
Wielospecjalistyczny Szpital W Nowej Soli posiada dwadzieścia jeden poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Kardiologiczna a także Poradnia Neurologiczna.
Jednostce zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest także przeprowadzenie panelu badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk), Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ dostępna jest pon.-pt. w godzinach otwarcia jednostki. W celu rejestracji do gabinetu specjalistycznego potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania do lekarza specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Naczyniowej - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 162 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 30
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 129 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 113 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Plastycznej I Oparzeń

Oddział Chirurgii Plastycznej Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 22 71
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 141 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 maja 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 24
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 63
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologii

Oddział Endokrynologiczny Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 93 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologii

Indukcja Remisji Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (Wzjg) Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologii

Oddział Gastroenterologiczny Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-09-23) 10 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 03
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 110 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii

Oddział Nefrologiczny Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii I Neurotraumatologii

Oddział Neurochirurgiczny Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 86
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 204 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 20
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 31 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii Dziecięcej

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 października 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Noworodków I Wcześniaków

Oddział Neonatologiczny Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo-Ginekologiczny Z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 98
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 64 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 32
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 32
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym (Łzs) Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 29
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 29
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 84 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 29
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 29
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 53
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 327 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-09-22) 710 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny Z Pododdziałem Onkologicznym

Oddział Urologiczny Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 22 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 90 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 90
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 03
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 03
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 63 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 listopada 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 03
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 03
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 53
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 755 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 53
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 704 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 53
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Szpitalny Zakład Radiologii

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 22 21
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 216 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2018

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-01-10) 14 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacyjny Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 32
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 881 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 86
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 113 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 165 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)387 04 74
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Nowa Sól

 • Adres: Witosa 18
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)387 04 74
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 15.22" N Długość geograficzna: 15°43' 9.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Plastycznej I Oparzeń

Poradnia Chirurgii Plastycznej Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Nowa Sól

 • Adres: Witosa 18
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)387 04 74
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 15.22" N Długość geograficzna: 15°43' 9.45" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 75 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 80 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczno - Internistyczna

Poradnia Diabetologiczna Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 65 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 97
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 169 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 61
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Kożuchów

 • Adres: Szprotawska 21
  Miasto: Kożuchów
 • Tel. (068)355 36 40
 • Szerokość geograficzna: 51°44' 26.7" N Długość geograficzna: 15°35' 51.3" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Nowa Sól

 • Adres: Witosa 18
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)387 04 74
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 15.22" N Długość geograficzna: 15°43' 9.45" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 37 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 100 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)387 04 74
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 69 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)387 04 74
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologii Dziecięcej

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 104 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 00
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 24 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Nowa Sól

 • Adres: Witosa 18
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)387 04 74
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 15.22" N Długość geograficzna: 15°43' 9.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 32 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 listopada 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Proktologiczna - Stomijna

Poradnia Proktologiczna Nowa Sól

 • Adres: Witosa 18
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)387 04 74
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 15.22" N Długość geograficzna: 15°43' 9.45" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 81
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 137 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 23 81
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 119 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lutego 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 7
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)388 21 76
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 24.93" N Długość geograficzna: 15°41' 15.59" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 93 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 stycznia 2018

[zobacz inne poradnie]

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Nowa Sól

 • Adres: Chałubińskiego 1
  Miasto: Nowa Sól
 • Tel. (068)387 04 74
 • Szerokość geograficzna: 51°48' 26.56" N Długość geograficzna: 15°41' 27.05" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 września 2017

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce