Wojewódzki Szpital Psychiatryczny W Warcie

NIP: 8271829737
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Sieradzka 3 98-290 Warta
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny W Warcie jest to obiekt obsługujący miasto Warta. W instytucji wykonywane są dwa świadczenia medyczne. Do wykonywanych usług należą: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień(duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń)
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny W Warcie ma trzy gabinety specjalistyczne. W jednostce funkcjonuje: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia i Poradnia Seksuologiczna I Patologii Współżycia.
Rejestracja osobista lub telefoniczna dostępna jest pn.-pt. w czasie pracy poradni. Aby zostać zarejestrowanym na wizytę specjalistyczną wymagane są: dokument toższamości, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E

Leczenie psychiatryczne

 

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-09) 14 dni
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-02-08) 44 dni (2014-02-08) 44 dni
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Szerokość geograficzna: 51°42' 12.85" N Długość geograficzna: 18°37' 37.68" E
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Poradnia Seksuologiczna I Patologii Współżycia - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 296 293
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-02-23) 42 dni (2014-02-23) 42 dni (2014-02-09) 39 dni
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E
 

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - Warta

[zobacz mapkę]
Adres: Sieradzka 3 Miasto: Warta
Tel. +48 438 294 013
Szerokość geograficzna: 51°42' 16.78" N Długość geograficzna: 18°37' 35" E