Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Ciborzu

 • NIP: 9271678629
 • Szerokość geograficzna: 52°8' 51.08" N
  Długość geograficzna: 15°26' 53.68" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • 5 5
 • 66-213 Cibórz

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Ciborzu - szpital zaopatrujący pacjentów w rejonie miasta Cibórz. W firmie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń) oraz Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń)
Szpital posiada osiem oddziałów, w których leczeni są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych, Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) a także Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Ciborzu zawiera cztery poradnie specjalistyczne. Największymi z nich są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia.
. W placówce możliwe jest również przeprowadzenie następujących badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni. By dokonać rejestracji do wybranego specjalisty potrzebne będą: dowód osobisty, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza posiadającego umowę z NFZ, poprawny wpis w systemie eWUŚ. Z naszych danych wynika, że terapeuta uzależnień ma kolejkę na 4 dni. W dniu 2014-06-17 pacjenci podawali 60 dni kolejki.Według oficjalnych informacji lekarz neurolog ma kolejkę na 106 dni. W dniu 2014-04-08 pacjenci raportowali 6 dni czasu oczekiwania.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Całodobowy Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Cibórz

terapeuta uzależnień

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 55 w. 209
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-06-17) 60 dni
 • Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Całodobowy Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych

Oddział/ośrodek Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych (Detoksykacji) Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 55 w. 218
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015
 • Leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja) (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny-A

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Cibórz

lekarz psychiatra

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 55
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny-B

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 683 419 455
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
[zobacz mapkę]

Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny-C

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 683 419 455
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
[zobacz mapkę]

Całodobowy Oddział Psychogeriatryczny

Oddział Psychogeriatryczny Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 55 w. 204
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 36 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 listopada 2015
 • Świadczenia psychogeriatryczne (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Całodobowy Oddział Rehabilitacji Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych

Oddział/ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Cibórz

terapeuta uzależnień

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 55
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnienionych od substancji psychoaktywnych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Cibórz

inne

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 55 w. 201
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 30 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2015
 • Świadczenia terapii uzaleznienia od alkoholu stacjonarne (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych

Oddział/ośrodek Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych Cibórz

terapeuta uzależnień

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 55 w. 312
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 19 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2015
 • Krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Hostel Dla Osób Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych

Hostel Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 55
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Psychogeriatryczna - Zielona Góra

 • Adres: Zamenhofa 27/4
  Miasto: Zielona Góra
 • Tel. +48 68 327 14 63
 • Szerokość geograficzna: 51°56' 31" N Długość geograficzna: 15°31' 36.88" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 30 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia I Współuzależnienia Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Zielona Góra

inne

 • Adres: Zamenhofa 27/4
  Miasto: Zielona Góra
 • Tel. +48 68 327 14 63
 • Szerokość geograficzna: 51°56' 31" N Długość geograficzna: 15°31' 36.88" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 40 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych - Zielona Góra

terapeuta uzależnień

 • Adres: Zamenhofa 27/4
  Miasto: Zielona Góra
 • Tel. +48 68 327 14 63
 • Szerokość geograficzna: 51°56' 31" N Długość geograficzna: 15°31' 36.88" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Sulechów

lekarz psychiatra

 • Adres: Aleja Niepodległości 33
  Miasto: Sulechów
 • Tel. +48 68 385 70 29
 • Szerokość geograficzna: 52°5' 20.65" N Długość geograficzna: 15°37' 15.86" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 22 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 15
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Zielona Góra

 • Adres: Zamenhofa 27/4
  Miasto: Zielona Góra
 • Tel. +48 68 327 14 63
 • Szerokość geograficzna: 51°56' 31" N Długość geograficzna: 15°31' 36.88" W
[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 10

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 683 419 455
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 14

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 683 419 455
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 15

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 683 419 455
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 2

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 327 14 15
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 6

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 683 419 455
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) Zielona Góra

 • Adres: Zamenhofa 27/4
  Miasto: Zielona Góra
 • Tel. +48 68 327 14 63
 • Szerokość geograficzna: 51°56' 31" N Długość geograficzna: 15°31' 36.88" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 40 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie środowiskowe (domowe) (średni kontrakt z NFZ)

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 55 w. 220
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 60 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 grudnia 2015
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-04-14) 2 dni

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Oddział Neurologiczny Cibórz

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 55 w. 220
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 11 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neurologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Cibórz

lekarz neurolog

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 68 341 94 55 w. 226
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 106 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-04-08) 6 dni
 • Świadczenia w zakresie neurologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Cibórz

tomografia komputerowa

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 683 419 455
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (mały kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Zakład Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Cibórz

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: 5
  Miasto: Cibórz
 • Tel. +48 683 419 455
 • Szerokość geograficzna: 53°14' 30.03" N Długość geograficzna: 19°53' 17.87" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 19 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (mały kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce