Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im.j.gromkowskiego

 • NIP: 8951631106
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 31.34" N
  Długość geograficzna: 17°3' 57.9" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Koszarowa 5
 • 51-149 Wrocław

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im.j.gromkowskiego - obiekt pracujący w obrębie miasta Wrocław. W firmie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (średni limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń), Pomoc doraźna i transport sanitarny (średni limit świadczeń)
Szpital zawiera czternaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Gastroenterologiczny, Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci jak również Oddział Neurologiczny.
W gabinecie stomatologicznym refundowany jest kompleksowy zakres bezpłatnych usług dentystycznych w ramach świadczeń opłacanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Wewnątrzustne zdjęcie zębów, leczenie powierzchniowej próchnicy, usunięcie zęba jak również pomoc doraźna w przypadku nagłego ostrego bólu zęba. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im.j.gromkowskiego posiada piętnaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Chorób Zakaźnych, Poradnia Chorób Zakaźnych Dla Dzieci i także Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci.
ZOZ'owi zakontraktowano również usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W placówce możliwe jest też wykonanie wielu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna pracuje poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia poradni. W celu umówienia się na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne są: dokument toższamości, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego wystawione przez lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczenia. Według danych z września lekarz gastrolog ma kolejkę na 57 dni. W dniu 2014-03-26 użytkownicy medbizu raportowali 50 dni kolejki.Według danych z września lekarz neurolog ma kolejkę na 60 dni. Dnia 2013-10-22 internauci podali 7 dni czasu oczekiwania.

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Iii Oddział Neurologii Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Wrocław-Psie Pole

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław-Psie Pole
 • Tel. (071)395 76 43
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 74 37
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 335 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 stycznia 2017

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Iii Oddział Neurologii Z Pododdziałem Udarowym

Oddział Neurologiczny Wrocław-Psie Pole

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław-Psie Pole
 • Tel. (071)395 76 43
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 69 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Neurologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Neurologia - hospitalizacja - a48, a51 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Ii Oddział Chorób Zakaźnych

Oddział Chorób Zakaźnych Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 75 82
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 38 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby zakaźne - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Ix Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 75 75
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 26 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

I Oddział Chorób Zakaźnych

Oddział Chorób Zakaźnych Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 75 05
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
[zobacz mapkę]

Pododdział Neurologii

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 75
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neurologia dziecięca - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Vii Oddział Gastroenterologii I Hepatologii

Oddział Gastroenterologiczny Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 74 55
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 38 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Gastroenterologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Vi Oddział Chorób Wewnętrznych I Żywienia Klinicznego

Oddział Chorób Wewnętrznych Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 74 03
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
[zobacz mapkę]

V Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 74 88
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 140 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Xiv Oddział Pediatryczny - Pulmonologii I Alergologii

Oddział Pulmonologii Dla Dzieci Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 02
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby płuc dziecięce - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Xi Oddział Pediatryczny

Oddział Pediatryczny Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 12
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Xviii Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 89
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny (mały kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny - n20, n23, n24, n25, n22, n21 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Xvi Oddział Immunologii Klinicznej I Pediatrii

Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 96
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
 • Immunologia kliniczna dziecięca - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Xv Oddział Pediatryczny - Nefrologii

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 75
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 33 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 listopada 2015
 • Nefrologia dziecięca - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

X Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 75 67
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny Dla Dzieci I Młodzieży - Wrocław

lekarz psychiatra

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 08
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży I Ich Rodzin

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 56
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Xii Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci I Młodzieży

Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 08
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 89 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży (średni kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 66
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Wrocław-Psie Pole

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław-Psie Pole
 • Tel. (071)323 64 71
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-12-12) 21 dni
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Wrocław

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 66
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 48 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Xiii Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacyjny Dla Dzieci Wrocław-Psie Pole

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław-Psie Pole
 • Tel. (071)392 53 61
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 63 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2015

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Wrocław

lekarz alergolog

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 57 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Wrocław

inne

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 74 37
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 28 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych Dla Dzieci - Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 53 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Wrocław

lekarz gastrolog

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 74 37
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 57 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-03-26) 50 dni
 • Świadczenia w zakresie gastroenterologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w gastroenterologii-zakres skojarzony z 02.1050.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci - Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 66 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci - Wrocław

lekarz pulmonolog

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 14 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 października 2015
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Hepatologiczna

Poradnia Hepatologiczna Dla Dzieci Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 55 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Wrocław

lekarz nefrolog

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 25 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci (średni kontrakt z NFZ)
 • Kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych - zakres skojarzony do nefrologii dla dzieci 02.1131.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Wrocław

lekarz neonatolog

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 18 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neonatologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Wrocław

lekarz neurolog

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 36 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 60 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-22) 7 dni
 • Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci - Wrocław

lekarz okulista

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 45 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/aids) - Wrocław

inne

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 74 37
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 7 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2015
 • Świadczenia w zakresie leczenia aids (mały kontrakt z NFZ)
 • Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem zakażonym hiv, leczonym lekami antyretrowirusowymi (arv) (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna Dla Dzieci - Wrocław

lekarz reumatolog

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 25 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2015
 • Świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieci (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Zaburzeń Odporności

Poradnia Immunologiczna Wrocław

lekarz internista

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 32
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 62 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2015
 • Świadczenia w zakresie immunologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Żywienia Klinicznego

Poradnia Żywieniowa Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 76 20
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Wrocław

lekarz gastrolog

kolanoskopia

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)395 74 97
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 46 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (średni kontrakt z NFZ)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Wrocław-Psie Pole

tomografia komputerowa

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław-Psie Pole
 • Tel. (017)395 74 84
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortodontyczna - Wrocław

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 51
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 17 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Wrocław

stomatolog

 • Adres: Koszarowa 5
  Miasto: Wrocław
 • Tel. (071)392 53 51
 • Szerokość geograficzna: 51°8' 25.5" N Długość geograficzna: 17°4' 6.97" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 10 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne (średni kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poradnia Hepatologiczna - Wrocław

lekarz gastrolog

 • Świadczenia w zakresie hepatologii (średni kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce