Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

NIP: 7392955794
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Żołnierska 18 10-561 Olsztyn
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny jest to szpital obsługjący pacjentów w okolicy miasta Olsztyn. ZOZ przyjmuje w ramach jednego programu leczenia, w których beneficjentami są osoby objęte ubezpieczeniem. Bierze udział w następujących programach: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (duży limit świadczeń)
Szpital ma siedemnaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Kardiologiczny a także Oddział Kardiologiczny.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zawiera siedemnaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna i Poradnia Chorób Naczyń.
W obiekcie możliwe jest również przeprowadzenie następujących badań: Badania Medycyny Nuklearnej, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia, Badania Echokardiograficzne Płodu, Badania Izotopowe
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa jest pn.-pt. w godzinach pracy rejestracji. By dokonać rejestracji na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dowód osobisty, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Gastroenterologiczny - Olsztyn

[zobacz mapkę]
Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386557 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy I Ginekologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Olsztyn

lekarz ginekolog

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386483 5386503 5386503 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 55 dni
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N20 (duży kontrakt z NFZ) PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Hematologiczny - Olsztyn

[zobacz mapkę]
Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386392,389 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 40 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiochirurgiczny - Olsztyn

[zobacz mapkę]
Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386337, 240 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiologiczny - Olsztyn

[zobacz mapkę]
Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386209 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 101 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 września 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 (duży kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Naczyniowej Olsztyn

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386523, 545 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 645 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 października 2016
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA Q01 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Olsztyn

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386523 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA G30,L94,L97 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Olsztyn

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386303 5386476 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 120 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologiczny Olsztyn

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386266, 389 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny Olsztyn

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386335 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 144 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Nefrologiczny, Hipertensjologii I Chorób Wewnętrznych

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny Olsztyn

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386373 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neonatologii I Intensywnej Terapii Noworodka

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Olsztyn

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386429 5386552 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (poniżej średniej kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurologiczny - Olsztyn

[zobacz mapkę]
Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386273 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Okulistyczny - Olsztyn

[zobacz mapkę]
Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386405 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 124 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15 (średni kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Olsztyn

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386343 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Rehabilitacyjny - Olsztyn

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386343 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (mały kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Naczyniowej.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej Olsztyn

Adres: Żołnierska 16A Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386486,5386386,5386286 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 189 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Olsztyn

[zobacz mapkę]
Adres: Żołnierska 16A Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386486, 386, 286 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Olsztyn

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Żołnierska 16A Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386486, 5386386, 5386286 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 54 dni
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Zakaźnych - Olsztyn

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Żołnierska 16A Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386486,5386386,5386286 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Olsztyn

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Żołnierska 16B Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386486, 386, 286 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-15) 63 dni
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Olsztyn

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Żołnierska 16B Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386486, 386, 286 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 79 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Genetyczna - Olsztyn

[zobacz mapkę]
Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 53 86 222 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza I Ginekologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Olsztyn

lekarz ginekolog

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386233, 234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 44 dni
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hematologiczna - Olsztyn

[zobacz mapkę]

lekarz hematolog

Adres: Żołnierska 16B Miasto: Olsztyn
Tel. 89 5386486, 386, 286 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 138 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Hepatologiczna - Olsztyn

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Żołnierska 16A Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386486, 386, 286 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: 79 dni
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiochirurgia

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiochirurgiczna Olsztyn

lekarz kardiochirurg

Adres: Żołnierska 16A Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386486,5386386,5386286 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego.

[zobacz mapkę]

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego Olsztyn

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386233, 5386234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 maja 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
 

Poradnia Nefrologiczna - Olsztyn

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Żołnierska 16A Miasto: Olsztyn
Tel. 89 5386486, 386, 286 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 140 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-05) 2 dni
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurochirurgiczna - Olsztyn

[zobacz mapkę]

lekarz neurochirurg

Adres: Żołnierska 16A Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386486, 386, 286 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 92 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Olsztyn

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386233, 234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 101 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 września 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Olsztyn

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 0895386233, 5386234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 108 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Olsztyn

[zobacz mapkę]
Adres: Żołnierska 16B Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386 286, 386, 486 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 53°46' 14" N Długość geograficzna: 20°29' 24.29" W
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Olsztyn

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386233, 234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 53 dni
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Transplantacji Nerek - Olsztyn

[zobacz mapkę]
Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 89 5386233,234 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
 

Pracownia Scyntygraficzna

[zobacz mapkę]

Pracownia Scyntygrafii Olsztyn

Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386543, 301, 305 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W
 

Zakład Medycyny Nuklearnej - Olsztyn

[zobacz mapkę]
Adres: Żołnierska 18 Miasto: Olsztyn
Tel. 089 5386543, 301, 305 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lipcu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 53°46' 12.31" N Długość geograficzna: 20°29' 30.72" W

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Kardiologiczna - Olsztyn

lekarz kardiolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Naczyń - Olsztyn

lekarz chirurg naczyniowy

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Transplantologiczna - Olsztyn

inne

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Olsztyn

lekarz gastrolog

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Olsztyn

kolanoskopia

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Usg - Olsztyn

lekarz kardiolog

BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU (duży kontrakt z NFZ)

Pozostałe Świadczenia

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Leczenie szpitalne

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PLAZMOCYTOWEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI, LECZONYCH RYTUKSYMABEM

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PLAZMOCYTOWEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI, LECZONYCH RYTUKSYMABEM

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - PORADA LEKARSKA (WG ICD 10 Z04)

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - C05,C06,C07

 • PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • SUBSTANCJE CZYNNE W PT W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

Profilaktyczne programy zdrowotne

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ

 • BADANIA IZOTOPOWE

 • TERAPIA IZOTOPOWA

 • ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH

 • ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH

 • PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI

  LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DOROSŁYCH