Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Olsztynie

 • NIP: 7392955794
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N
  Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Żołnierska 18
 • 10-561 Olsztyn

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Olsztynie jest to szpital obsługjący pacjentów w okolicy miasta Olsztyn. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Leczenie szpitalne(duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń)
Szpital ma siedemnaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Kardiologiczny a także Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Olsztynie zawiera siedemnaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna i Poradnia Neurochirurgiczna.
W obiekcie możliwe jest również przeprowadzenie następujących badań: Badania Izotopowe, Badania Medycyny Nuklearnej i Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia.
, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia, Badania Echokardiograficzne Płodu
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa jest pn.-pt. w godzinach pracy rejestracji. By dokonać rejestracji na wizytę specjalistyczną potrzebne są: dowód osobisty, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), poprawny wpis w systemie eWUŚ.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologiczny - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386557
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 29 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-04-25) 16 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386483 5386503 5386503
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologii Onkologicznej - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 89 5386 483
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386392,389
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgiczny - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386337, 240
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386209
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 30 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej

Oddział Chirurgii Naczyniowej Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386523, 545
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386523
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 68 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386303 5386476
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 95 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny I Chorób Wewnętrznych

Oddział Endokrynologiczny Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386266, 389
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386335
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 130 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologiczny, Hipertensjologii I Chorób Wewnętrznych

Oddział Nefrologiczny Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386373
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 marca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii I Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Neonatologiczny Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386429 5386552
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386273
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386405
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 412 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny I Onkologii Laryngologicznej

Oddział Otolaryngologiczny Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386496
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 325 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486,5386386,5386286
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486,5386386,5386286
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 57 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lipca 2017

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386209
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386209
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386209
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386209
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386303 5386476

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 200 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386303 5386476

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 3 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386303 5386476
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 86 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386303 5386476
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 190 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 maja 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386405
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 335 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386405
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 662 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2019

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-02-17) 9 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386405
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386273
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486,5386386,5386286
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 9.69" N Długość geograficzna: 20°29' 23.62" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 877 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486,5386386,5386286
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 9.69" N Długość geograficzna: 20°29' 23.62" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-22) 10 dni

(2014-10-17) 4 dni

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny I Onkologii Laryngologicznej

Oddział Otorynolaryngologiczny Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386496
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 321 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej.

Poradnia Chirurgii Naczyniowej Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486,5386386,5386286
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 9.69" N Długość geograficzna: 20°29' 23.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 263 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 maja 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486, 386, 286
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 9.69" N Długość geograficzna: 20°29' 23.62" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16B
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 89 5386386, 486
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 7.68" N Długość geograficzna: 20°29' 25.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486,5386386,5386286
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 9.69" N Długość geograficzna: 20°29' 23.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 142 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 września 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-01-19) jeden dzień

(2014-03-06) 4 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16B
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486, 386, 286
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 7.68" N Długość geograficzna: 20°29' 25.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 67 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 maja 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-07-15) 63 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Żywionych Poza I Dojelitowo W Warunkach Domowych

Poradnia Żywieniowa Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 89 5386277
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16B
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486, 386, 286
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 113 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 września 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 89 5386386, 89 5386486
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 9.69" N Długość geograficzna: 20°29' 23.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 203 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 53 86 386, 486
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 16 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza I Ginekologii Onkologicznej

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386233, 234
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 34 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16B
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 89 5386486, 386, 286
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 7.68" N Długość geograficzna: 20°29' 25.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 242 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 lutego 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hepatologiczna - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486, 386, 286
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 9.69" N Długość geograficzna: 20°29' 23.62" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiochirurgia

Poradnia Kardiochirurgiczna Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486,5386386,5386286
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 9.69" N Długość geograficzna: 20°29' 23.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 46 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego.

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386233, 5386234
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 26 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 89 5386486, 386, 286
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 9.69" N Długość geograficzna: 20°29' 23.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 184 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 grudnia 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-06-05) 2 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16A
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386486, 386, 286
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 9.69" N Długość geograficzna: 20°29' 23.62" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 165 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 października 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-03-12) 9 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386233, 234
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 138 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 16B
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386 286, 386, 486
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 7.68" N Długość geograficzna: 20°29' 25.33" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 338 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 0895386233, 5386234
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386233, 234
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 26 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Transplantacji Nerek - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 89 5386233,234
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Scyntygraficzna

Pracownia Scyntygrafii Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386543, 301, 305
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zakład Medycyny Nuklearnej - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386543, 301, 305
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386343
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Olsztyn

 • Adres: Żołnierska 18
  Miasto: Olsztyn
 • Tel. 089 5386343
 • Szerokość geograficzna: 53°46' 6.78" N Długość geograficzna: 20°29' 43.28" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce