Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Legnicy

 • NIP: 6912204853
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N
  Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Jarosława Iwaszkiewicza 5
 • 59-220 Legnica

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Legnicy to szpital pracujący w obrębie miasta Legnica. Firma posiada pozwolenie na prowadzenie jednego programu leczenia, w których uczestnikami są ubezpieczeni. Prowadzi leczenie w ramach następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW firmie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (bardzo duży limit świadczeń), Pomoc doraźna i transport sanitarny (średni limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dwadzieścia jeden oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologiczny i Oddział Neurologiczny.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny W Legnicy posiada poradnię lekarza rodzinnego jak również dziewiętnaście poradni specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc, Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Urologiczna.
Podpisana umowa firmy obejmująca następujące usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta jak również zlecanie badań diagnostycznych. Firmie zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach.
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej dostępna jest pn.-pt. w godzinach otwarcia. Aby zostać zarejestrowanym na badanie wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania do lekarza specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dowód ubezpieczenia.

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Hospicja Domowe - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 11 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 11
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Paliatywnej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 55
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Profilaktyki Stomatologicznej/poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 80
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 163 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 10
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 113 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 września 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 48
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 100 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 lipca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 66
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 149 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 grudnia 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-09-22) 1805 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 38
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 01
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 22
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 28 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 22
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 22

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny

Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 22
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 22

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 3 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 40
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 95
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 19 32
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 1008 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 83
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 83
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 83
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 59 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 98
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-10-11) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 72
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 153 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 64
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 10 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 9 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Radioterapii - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (071)368 94 30
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 02
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-12-15) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna

Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 94
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 62
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 66
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 1387 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 października 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 66
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 926 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lutego 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 62
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 12 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 40
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 22
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 33 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 22
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 98
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 1163 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 października 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 93
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 27
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 20
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 23
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 83
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 84 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 czerwca 2017

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 15 70
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 195 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii

Oddział Chorób Płuc Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 16 40

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 02
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chemioterapii - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 19 60
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 35
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 35
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 maja 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 19 60
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 184 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Zakaźnych - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 13
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 43 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 maja 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 08
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 80
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 23
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 180 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 listopada 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 19 60
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 13 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-12-09) 16 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 113 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Zeza - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 05
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 02
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 94
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 04
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 45 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 października 2017

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-08-07) 25 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 04
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 czerwca 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 00
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 2 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 17 13
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2017

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Legnica

 • Adres: Iwaszkiewicza 5/0
  Miasto: Legnica
 • Tel. (076)721 14 30
 • Szerokość geograficzna: 51°12' 29.83" N Długość geograficzna: 16°13' 0.41" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2017

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce