Wojewódzki Szpital Specjalistyczny We Wrocławiu

NIP: 8951645574
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Kamieńskiego 73A 51-124 Wrocław
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny We Wrocławiu to obiekt obsługujący miejscowość Wrocław. W obiekcie wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń) a także Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (duży limit świadczeń)
Szpital ma dwadzieścia trzy oddziały, w których leczeni są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny jak również Oddział Chirurgii Naczyniowej.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny We Wrocławiu ma dwadzieścia poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci, Poradnia Chorób Naczyń a także Poradnia Onkologiczna.
W placówce możliwe jest także wykonanie badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk), Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja telefoniczna możliwa jest od poniedziałku do piątku w czasie pracy placówki. Aby ustalić termin na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ niezbędne są: dowód osobisty, dokument skierowania do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), dokument ubezpieczeniowy.

Poradnie specjalistyczne

 

Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Tomografii Komputerowej

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej Wrocław-Psie Pole

tomografia komputerowa

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)325 59 76 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-26) 20 dni
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 132 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 października 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: 10 dni
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Naczyń - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg naczyniowy

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 89 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 sierpnia 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-08-12) 22 dni
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 156 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 listopada 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 49 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-19) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Wrocław

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 18 dni
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 108 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 92 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 80 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 sierpnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neonatologiczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz neonatolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurochirurgiczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz neurochirurg

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. +48 71 320 01 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 52 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-19) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 68 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: 102 dni
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz onkolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Wrocław

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 31 dni
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Transplantologiczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. +48 71 327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 75 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 05 03 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (duży kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (duży kontrakt z NFZ)
 

Zamiejscowa Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wrocław-Psie Pole

Adres: Poświęcka 8 Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)352 76 61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 74 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2014
Szerokość geograficzna: 51°9' 24.81" N Długość geograficzna: 17°2' 2.12" W

Leczenie szpitalne

 

Oddział Angiologiczny - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 127 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 października 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
ANGIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 123 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 października 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Naczyniowej - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2014
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-05-07) 91 dni (2013-05-07) 91 dni
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA Q01 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 23 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dermatologiczny - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiologiczny - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 (duży kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Nefrologiczny - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 125 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neonatologiczny - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Okulistyczny - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 04 60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
 

Oddział Pediatryczny - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Wrocław

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 107 dni
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Transplantologiczny - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA G30,L94,L97 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Urologiczny - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]
Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 01 44 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Stacja Dializ - Wrocław-Psie Pole

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Kamieńskiego 73A Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)327 04 30 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2014
Szerokość geograficzna: 51°8' 53.81" N Długość geograficzna: 17°2' 37.64" W
DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) HEMODIALIZOTERAPIA (średni kontrakt z NFZ)
 

Zamiejscowy Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wrocław-Psie Pole

Adres: Poświęcka 8 Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)352 76 61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 620 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 września 2016
Szerokość geograficzna: 51°9' 24.81" N Długość geograficzna: 17°2' 2.12" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Zamiejscowa Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Wrocław-Psie Pole

lekarz rehabilitant

Adres: Poświęcka 8 Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)352 76 61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°9' 24.81" N Długość geograficzna: 17°2' 2.12" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (mały kontrakt z NFZ)
 

Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wrocław-Psie Pole

Adres: Poświęcka 8 Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)732 96 05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 355 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 sierpnia 2015
Szerokość geograficzna: 51°9' 24.81" N Długość geograficzna: 17°2' 2.12" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Wrocław-Psie Pole

inne

Adres: Poświęcka 8 Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)732 96 05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°9' 24.81" N Długość geograficzna: 17°2' 2.12" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (duży kontrakt z NFZ)
 

Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Ii

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Wrocław-Psie Pole

Adres: Poświęcka 8 Miasto: Wrocław-Psie Pole
Tel. (071)732 96 05 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2014
Szerokość geograficzna: 51°9' 24.81" N Długość geograficzna: 17°2' 2.12" W

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego - Wrocław

rezonans magnetyczny

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Pozostałe Świadczenia

Leczenie szpitalne

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA PIERSI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA NERKI

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE RAKA PIERSI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE RAKA NERKI

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

 • CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

 • PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • SUBSTANCJE CZYNNE W PT W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE

 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

  CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI

  ALERGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY

  DIABETOLOGIA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI

  GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY

  ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA

 • GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA

 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA

 • ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY

  OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA