Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu

 • NIP: 5782517492
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N
  Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Królewiecka 146
 • 82-300 Elbląg

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu - obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Elbląg. Obiekt świadczy usługi w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są osoby objęte ubezpieczeniem. Umożliwia udział w następujących programach leczenia: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW jednostce wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ratownictwo medyczne(średni limit świadczeń), Pomoc doraźna i transport sanitarny (średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada dziewiętnaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddział Chorób Wewnętrznych.
Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu ma dziewięć gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Okulistyczna a także Poradnia Okulistyczna.
ZOZ posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń i by zachowć ciągłości procesu leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. W obiekcie możliwe jest także przeprowadzenie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ dostępna jest pn.-pt. w godzinach otwarcia poradni. By zapisać się na wizytę specjalistyczną niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

I Oddział Chor.wew. Z Podod.gastroenterologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-34
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 141 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-59
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 50 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-12-24) 10 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-61
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 21 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-38
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 256 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-04-08) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-61
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 55-239-58-74
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 29 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Oddział Kardiologiczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-86
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 sierpnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii,traumatologii Z Pododdziałem Neurospondyliatrii

Oddział Neurochirurgiczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-56-91
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 461 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-60
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Oddział Neurologiczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-60
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 sierpnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodka, Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Neonatologiczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-78
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-41
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 193 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Płaskonabłonkowego Raka Narządów Głowy I Szyi W Skojarzeniu Z Radioterapią W Miejscowo Zaawansowanej Chorobie Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Nerki Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Piersi Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Czerniaka Skóry Lub Błon Śluzowych Ipilimumabem Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Mięsaków Tkanek Miękkich Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Otolaryngologiczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-65
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 48 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Z Pododdziałem Neurologiczno-Rehabilitacyjnym

Oddział Pediatryczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-17
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-63
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 41 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-63
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym (Łzs) Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-63
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-63
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-81
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 67 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 września 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna I Padaczkowa Dla Dzieci

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-92
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Ryzyka Okołoporodowego

Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-43
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-38
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 394 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lutego 2020

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-06-19) 409 dni

(2014-07-16) 12 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-38
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 370 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-38
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-38
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-86
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Koronarografia Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-86
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 sierpnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-86
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-86
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-41
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 76 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-41
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1078 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 września 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-41
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2018

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-60
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2018

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Otorynolaryngologiczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-65
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 227 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-61
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 71 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 września 2018

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-10-13) 16 dni

(2013-10-13) 17 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej I Stomatologicznej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-56-56
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 sierpnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-46
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 261 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-39
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 304 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjna Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-48
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 88 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjna Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 55-239-58-43
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna I Padaczkowa Dla Dzieci

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-92
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-56-33
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 136 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ryzyka Okołoporodowego

Poradnia Neonatologiczna Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-43
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Z Pracownią Uroflowmetryczną

Poradnia Urologiczna Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-33
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 269 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej

Pracownia Endoskopii Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-39
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 201 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 55 239 59 00
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-56-08
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-31
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 62 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';