Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu

NIP: 5782517492
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Królewiecka 146 82-300 Elbląg
Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu - obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Elbląg. Obiekt świadczy usługi w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są osoby objęte ubezpieczeniem. Umożliwia udział w następujących programach leczenia: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW jednostce wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ratownictwo medyczne(średni limit świadczeń), Pomoc doraźna i transport sanitarny (średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada dziewiętnaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddział Chorób Wewnętrznych.
Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu ma dziewięć gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Okulistyczna a także Poradnia Okulistyczna.
ZOZ posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń i by zachowć ciągłości procesu leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. W obiekcie możliwe jest także przeprowadzenie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ dostępna jest pn.-pt. w godzinach otwarcia poradni. By zapisać się na wizytę specjalistyczną niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Leczenie szpitalne

 

I Oddział Chor.wew. Z Podod.gastroenterologicznym

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-58-34 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-59 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Elbląg

[zobacz mapkę]
Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-59-61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 22 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Elbląg

[zobacz mapkę]
Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 146 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 września 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dermatologiczny - Elbląg

[zobacz mapkę]
Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-58-61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Elbląg

[zobacz mapkę]
Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-58-74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurochirurgii,traumatologii Z Pododdziałem Neurospondyliatrii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-56-91 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 361 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 lipca 2016
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ) NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Noworodka, Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N20, N23, N24, N25, N22, N21 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Okulistyczny - Elbląg

[zobacz mapkę]
Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-59-41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 231 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B12,B13,B14,B15 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Onkologiczny - Elbląg

[zobacz mapkę]
Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-5779 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Otolaryngologiczny Z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-59-65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 152 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pediatryczny Z Pododdziałem Neurologiczno-Rehabilitacyjnym

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-58-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Reumatologiczny - Elbląg

[zobacz mapkę]
Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Urologiczny - Elbląg

[zobacz mapkę]
Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-59-81 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
UROLOGIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 532 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2017
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 555 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 kwietnia 2017
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-07-16) 12 dni
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 52 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

[zobacz mapkę]

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

[zobacz mapkę]

Koronarografia Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-86 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 51 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 

Oddział Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-59-41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 87 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 

Oddział Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-59-41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 1164 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 

Oddział Okulistyczny

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-59-41 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W

Programy zdrowotne

 

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Elbląg

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 266 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 marca 2016
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W

Opieka długoterminowa

 

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

[zobacz mapkę]

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Elbląg

inne

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-56-08 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
TLENOTERAPIA DOMOWA (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Elbląg

[zobacz mapkę]
Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-61 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2015
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-13) 16 dni (2013-10-13) 17 dni
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 

Poradnia Endokrynologiczna - Elbląg

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-57-46 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 203 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Elbląg

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-59-39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 181 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Konsultacyjna Okulistyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Elbląg

lekarz okulista

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-58-48 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 103 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Konsultacyjna Położniczo-Ginekologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Elbląg

lekarz ginekolog

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 55-239-58-43 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna I Padaczkowa Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Elbląg

lekarz neurolog

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-58-92 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Elbląg

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-56-33 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ryzyka Okołoporodowego

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna Elbląg

lekarz neonatolog

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-58-43 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna Z Pracownią Uroflowmetryczną

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Elbląg

lekarz urolog

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-59-33 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 254 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Elbląg

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-59-39 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 89 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (bardzo duży kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Zakład Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Elbląg

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Królewiecka 146 Miasto: Elbląg
Tel. 055-239-59-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 177 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 października 2015
Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (duży kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Chorób Naczyń - Elbląg

lekarz chirurg naczyniowy

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (średni kontrakt z NFZ)