Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu

 • NIP: 5782517492
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N
  Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Królewiecka 146
 • 82-300 Elbląg

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu - obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Elbląg. Obiekt świadczy usługi w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są osoby objęte ubezpieczeniem. Umożliwia udział w następujących programach leczenia: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW jednostce wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ratownictwo medyczne(średni limit świadczeń), Pomoc doraźna i transport sanitarny (średni limit świadczeń), Leczenie szpitalne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada dziewiętnaście oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddział Chorób Wewnętrznych.
Wojewódzki Szpital Zespolony W Elblągu ma dziewięć gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Okulistyczna a także Poradnia Okulistyczna.
ZOZ posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń i by zachowć ciągłości procesu leczenia. Placówce zakontraktowano także świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. W obiekcie możliwe jest także przeprowadzenie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ dostępna jest pn.-pt. w godzinach otwarcia poradni. By zapisać się na wizytę specjalistyczną niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

I Oddział Chor.wew. Z Podod.gastroenterologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-34
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 47 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-59
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 56 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-61
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 22 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 października 2015
 • Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-38
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 146 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-04-08) jeden dzień
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - h01,h02,h04,h05,h06,h07,h08,h09,h10,h11 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-61
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Dermatologia i wenerologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-74
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 17 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny (średni kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny - n01, n02, n03, n09, n11, n20 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Oddział Kardiologiczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-86
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 29 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Kardiologia - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Kardiologia - hospitalizacja e11,e12,e13,e14 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii,traumatologii Z Pododdziałem Neurospondyliatrii

Oddział Neurochirurgiczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-56-91
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 361 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 lutego 2017 [zobacz inne poradnie]
 • Neurochirurgia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Oddział Neurologiczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-60
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 16 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neurologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Neurologia - hospitalizacja - a48, a51 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodka, Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Neonatologiczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-78
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny (mały kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny - n20, n23, n24, n25, n22, n21 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-41
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 231 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 sierpnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Okulistyka - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Okulistyka - hospitalizacja b12,b13,b14,b15 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-5779
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
 • Onkologia kliniczna - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Otolaryngologiczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-65
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 152 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Otorynolaryngologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Z Pododdziałem Neurologiczno-Rehabilitacyjnym

Oddział Pediatryczny Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-17
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 12 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-63
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 32 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 listopada 2015
 • Reumatologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-81
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 35 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Urologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-38
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 555 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 listopada 2017
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-07-16) 12 dni
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-38
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 532 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 października 2017
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-38
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-38
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Koronarografia Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-86
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 51 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 grudnia 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-86
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 69 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2016
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-86
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 52 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-86
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-41
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 87 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2016
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-41
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-41
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 1164 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 marca 2020

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Z Pododdziałem Udarowym

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-60
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 266 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 października 2016

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Elbląg

inne

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-56-08
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Tlenoterapia domowa (średni kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Naczyniowej - Elbląg

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-61
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2015
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-13) 16 dni (2013-10-13) 17 dni
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Elbląg

lekarz endokrynolog

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-57-46
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 203 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Elbląg

lekarz gastrolog

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-39
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 181 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gastroenterologii (duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w gastroenterologii-zakres skojarzony z 02.1050.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjna Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna Elbląg

lekarz okulista

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-48
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 103 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie okulistyki (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjna Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Elbląg

lekarz ginekolog

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 55-239-58-43
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna I Padaczkowa Dla Dzieci

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Elbląg

lekarz neurolog

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-92
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 44 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Elbląg

lekarz reumatolog

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-56-33
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 29 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie reumatologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ryzyka Okołoporodowego

Poradnia Neonatologiczna Elbląg

lekarz neonatolog

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-58-43
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neonatologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Z Pracownią Uroflowmetryczną

Poradnia Urologiczna Elbląg

lekarz urolog

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-33
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 254 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie urologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej

Pracownia Endoskopii Elbląg

lekarz gastrolog

kolanoskopia

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-39
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 89 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Elbląg

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Królewiecka 146
  Miasto: Elbląg
 • Tel. 055-239-59-31
 • Szerokość geograficzna: 54°10' 46.91" N Długość geograficzna: 19°25' 44.63" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 177 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (duży kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poradnia Chorób Naczyń - Elbląg

lekarz chirurg naczyniowy

 • Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń (średni kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce