Wojewódzki Szpital Zespolony W Koninie

 • NIP: 6651042675
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N
  Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 45
 • 62-504 Konin

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Zespolony W Koninie - szpital świadczący usługi w obrębie miasta Konin. Placówka prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są osoby objęte ubezpieczeniem. Prowadzi leczenie w ramach następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW instytucji wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Rehabilitacja lecznicza(bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń)
Szpital ma dwadzieścia cztery oddziały, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Onkologiczny a także Oddział Neonatologiczny.
Wojewódzki Szpital Zespolony W Koninie ma piętnaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Preluksacyjna, Poradnia Leczenia Uzależnień jak również Poradnia Nefrologiczna.
W placówce możliwe jest również zrobienie panelu badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna czynna poniedziałek - piątek w godzinach pracy placówki. By zapisać się do wybranego specjalisty wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania do specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularne opłacanie składek ZUS.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 2404433
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-10-12) 8 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Uzależnień

Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404433
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 26 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 2404433
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych

Oddział/ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 2404433
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404433
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii I Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 86
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 64 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 33
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 145 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Nerek

Oddział Nefrologiczny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404613
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 7 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 czerwca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Nerek

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404613
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 czerwca 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Płuc

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404623
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 49.46" N Długość geograficzna: 18°14' 24.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 76 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 września 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240 4283
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 124 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 listopada 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404263
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404233
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 40 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4302
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 184 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4423
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 76 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 września 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404633
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Oddział Neurologiczny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404633
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 438 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 stycznia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404253
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Leczenie Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Z Chłoniakami, Leczonych Rytuksymabem Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 02
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Leczenie Przewlekłego Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 02
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Oddział Chorób Zakaźnych Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 02
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 354 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 października 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 138 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 grudnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Nerki Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Czerniaka Skóry Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Piersi Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny - Pododdział Hematologiczny

Oddział Hematologiczny Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240-43-63
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 1211 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 stycznia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4273
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 39 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 17
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 lipca 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 48 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 48 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 393 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 listopada 2017

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 1004 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 1194 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4302
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 185 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lutego 2017

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna I

Poradnia Chirurgii Ogólnej Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-04-21) 3 dni

(2015-04-21) 3 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna Ii

Poradnia Chirurgii Ogólnej Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Konin

 • Adres: Szpitalna 43
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404564
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 49.46" N Długość geograficzna: 18°14' 24.44" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Chorych Ze Stomią

Poradnia Chirurgii Ogólnej Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza I

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ii

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hepatologiczna - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 34 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 267 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240 4563 lub 240 4564
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Zeza - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 45 64
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 260 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 maja 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4564
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 76 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 września 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 91 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 września 2016

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-05-07) 14 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna Dziecięca

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404480
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240-44-76
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 84 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 września 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 41 99
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 154 dni.

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 17
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 47
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404633
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 02
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 632 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 53
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 330 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 sierpnia 2017

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Rehabilitacyjnego

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 54
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Fizjoterapii - Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240 44 57
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 60 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 sierpnia 2016

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Fizjoterapii - Ośrodek Rehabilitacjii Dziennej

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404531
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 lipca 2016

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Konin

 • Adres: Szpitalna 43
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404597
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 49.46" N Długość geograficzna: 18°14' 24.44" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4000
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 259 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce