Wojewódzki Szpital Zespolony W Koninie

 • NIP: 6651042675
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N
  Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 45
 • 62-504 Konin

Opis placówki

Wojewódzki Szpital Zespolony W Koninie - szpital świadczący usługi w obrębie miasta Konin. Placówka prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są osoby objęte ubezpieczeniem. Prowadzi leczenie w ramach następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW instytucji wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Rehabilitacja lecznicza(bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń)
Szpital ma dwadzieścia cztery oddziały, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Onkologiczny a także Oddział Neonatologiczny.
Wojewódzki Szpital Zespolony W Koninie ma piętnaście gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Preluksacyjna, Poradnia Leczenia Uzależnień jak również Poradnia Nefrologiczna.
W placówce możliwe jest również zrobienie panelu badań: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja telefoniczna czynna poniedziałek - piątek w godzinach pracy placówki. By zapisać się do wybranego specjalisty wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania do specjalisty wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularne opłacanie składek ZUS. Według danych z kwietnia lekarz chirurg nie ma kolejki. Dnia 2015-04-21 odwiedzający stronę podawali 3 dni kolejki, w dniu 2015-04-21 było to 3 dni dni kolejki.Według oficjalnych informacji lekarz neurolog ma kolejkę na 109 dni. Dnia 2013-05-07 odwiedzający stronę raportowali 14 dni czasu oczekiwania.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Konin

terapeuta uzależnień

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 2404433
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 8 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Uzależnień

Oddział/ośrodek Leczenia Uzależnień Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404433
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 16 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie uzaleznień stacjonarne (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział/ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 2404433
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 10 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 17 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pododdział Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych

Oddział/ośrodek Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 2404433
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 13 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 20 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnienionych od substancji psychoaktywnych (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Uzależnień - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404433
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Leczenie uzależnień (duży kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii I Traumatologii Dziecięcej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 86
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 65 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia dziecięca - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej I Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 33
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 124 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Nerek

Oddział Nefrologiczny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404613
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 12 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Nefrologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Płuc

Oddział Gruźlicy I Chorób Płuc Konin

 • Adres: Szpitalna 43
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404623
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 49.46" N Długość geograficzna: 18°14' 24.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 30 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240 4283
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 55 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404263
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 11 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Konin

lekarz ginekolog

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404233
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 41 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Program badań prenatalnych (mały kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny (duży kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny - n01, n02, n03, n20 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Kardiologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Kardiologia - hospitalizacja e11,e12,e13,e14 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Laryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4302
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 180 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 czerwca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Otorynolaryngologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Otorynolaryngologia - hospitalizacja - c05,c06,c07 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4423
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 92 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Neurochirurgia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Oddział Neurologiczny Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404633
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 108 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Neurologia - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Neurologia - hospitalizacja - a48, a51 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404253
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja ii poziom referencyjny - n20, n23, n24, n25, n22 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Oddział Chorób Zakaźnych Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 02
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 239 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 września 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby zakaźne - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 339 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2017 [zobacz inne poradnie]
 • Okulistyka - hospitalizacja (mały kontrakt z NFZ)
 • Okulistyka - hospitalizacja b12,b13,b14,b15 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny - Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404363
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Onkologia kliniczna - hospitalizacja (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny - Pododdział Hematologiczny

Oddział Hematologiczny Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240-43-63
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 864 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2019 [zobacz inne poradnie]
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - h01,h02,h04,h05,h06,h07,h08,h09,h10,h11 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4273
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 40 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Urologia - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 60 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 23 grudnia 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404683
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 404 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2017
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 53
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 42 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 25 listopada 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 629 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2018
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 43 15
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 823 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 1 grudnia 2018

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404633
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 109 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2016
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 44 02
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 211 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 lipca 2016

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny - Konin

inne

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 53
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 284 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 listopada 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału Rehabilitacyjnego

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Konin

lekarz rehabilitant

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 54
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 222 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 12 sierpnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja neurologiczna (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zakład Fizjoterapii - Dział Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Konin

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240 44 57
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 150 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zakład Fizjoterapii - Ośrodek Rehabilitacjii Dziennej

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404531
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna I

Poradnia Chirurgii Ogólnej Konin

lekarz chirurg

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2015-04-21) 3 dni (2015-04-21) 3 dni
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (mały kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna Ii

Poradnia Chirurgii Ogólnej Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Konin

lekarz pulmonolog

 • Adres: Szpitalna 43
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404564
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 49.46" N Długość geograficzna: 18°14' 24.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 64 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 28 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Dla Chorych Ze Stomią

Poradnia Chirurgii Ogólnej Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza I

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Konin

lekarz ginekolog

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 16 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Ii

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Konin

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Hepatologiczna - Konin

lekarz gastrolog

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404470
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie hepatologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Konin

lekarz kardiolog

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 267 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Konin

lekarz laryngolog

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240 4563 lub 240 4564
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii (duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Zeza - Konin

lekarz okulista

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 45 64
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 183 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie leczenia zeza (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Konin

lekarz nefrolog

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 103 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 lutego 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie nefrologii (duży kontrakt z NFZ)
 • Kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych- zakres skojarzony do zakresu nefrologii 02.1130.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna - Konin

lekarz neurochirurg

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4564
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 54 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 10 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurochirurgii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Konin

lekarz neurolog

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 140 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-05-07) 14 dni
 • Świadczenia w zakresie neurologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczna Dziecięca

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Konin

lekarz ortopeda

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404480
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci -zakres skojarzony z 02.1581.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Konin

inne

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 063 240-44-76
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie preluksacji (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Konin

lekarz urolog

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404563
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 177 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie urologii (duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w urologii -zakres skojarzony z 02.1640.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Konin

tomografia komputerowa

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 41 99
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 154 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 maja 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Konin

lekarz nefrolog

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 17
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Dializoterapia otrzewnowa (średni kontrakt z NFZ)
 • Hemodializoterapia (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej - Konin

 • Adres: Szpitalna 45
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 46 47
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 42.6" N Długość geograficzna: 18°14' 21.56" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Konin

inne

 • Adres: Szpitalna 43
  Miasto: Konin
 • Tel. 0632404597
 • Szerokość geograficzna: 52°11' 49.46" N Długość geograficzna: 18°14' 24.44" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Tlenoterapia domowa (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Zakład/oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Konin

pielegniarka, pielegniarz

 • Adres: Kardynała S. Wyszyńskiego 1
  Miasto: Konin
 • Tel. 63 240 4000
 • Szerokość geograficzna: 52°13' 34.55" N Długość geograficzna: 18°15' 47.74" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 259 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 października 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Poradnia Audiologiczna - Konin

lekarz audiolog, foniatra

 • Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii (średni kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce