Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp Zoz

 • NIP: 7781343849
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 45.45" N
  Długość geograficzna: 16°55' 28.53" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Solna 21
 • 61-736 Poznań-Stare Miasto

Opis placówki

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp Zoz - placówka posiadająca w zasięgu działania miasto Poznań-Stare Miasto. W ZOZ-ie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień(mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń)
W gabinecie stomatologicznym dostępny jest kompleksowy zakres usług dentystycznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Badania z instruktażem higieny jamy ustnej. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp Zoz ma poradnię lekarza pierwszego kontaktu i także pielęgniarki POZ i także szesnaście gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Neurologiczna i Poradnia Urologiczna.
. Dla pacjentek poradnia świadczy świadczenia położnej obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie okołociążowym i porad w zakresie higieny. Podpisana umowa jednostki w zakresie wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta i także przeprowadzanie badań pacjentów. Do zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera całościową opiekę nad osobą. Jednostka posiada kontrakt na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy pojawia się konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń jak również aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia.
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego dostępna jest poniedziałek - piątek w godzinach pracy rejestracji. Aby ustalić termin do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dowód osobisty, dokument skierowania do lekarza specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Gabinet Protetyki Stomatologicznej

Poradnia Protetyki Stomatologicznej Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 261 57-49-32, 261 57-74-69
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Gabinet Protetyki Stomatologicznej

Poradnia Protetyki Stomatologicznej Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 61 857-49-32
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Gabinet Stomatologii Zachowawczej

Poradnia Stomatologiczna Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 261 57-45-76, 261 57-74-69
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 261 57-74-69 261 57-42 -99,
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 91 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortodontyczna - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 261 57-48-67, 261 57-74-69
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 288 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 marca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 61 857-49-32
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Poznań-Jeżyce

 • Adres: Wojska Polskiego 86
  Miasto: Poznań-Jeżyce
 • Tel. 061 857 51 82
 • Szerokość geograficzna: 52°25' 49.55" N Długość geograficzna: 16°53' 29.42" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-02-19) 12 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Poznań-Stare Miasto

 • Adres: Solna 21
  Miasto: Poznań-Stare Miasto
 • Tel. 0-61 857 22 84, 0-61 857 25 58
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 45.45" N Długość geograficzna: 16°55' 28.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Biedrusko

 • Adres: Orgodowa 1
  Miasto: Biedrusko
 • Tel. 061 857 91 33

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologii Ogólnej

Poradnia Stomatologiczna Poznań-Stare Miasto

 • Adres: Solna 21
  Miasto: Poznań-Stare Miasto
 • Tel. 261 57 22 84, 261 57 25 58
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 45.45" N Długość geograficzna: 16°55' 28.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2018

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradania Dermatologiczna

Poradnia Dermatologiczna Poznań-Stare Miasto

 • Adres: Solna 21
  Miasto: Poznań-Stare Miasto
 • Tel. 264 57 26 26
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 45.45" N Długość geograficzna: 16°55' 28.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 616 240 098
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Szczękowej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 261 57-74-69 261 57-42-99
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 616 240 098 WEW. 2
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 261 57-42-96
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 616 240 098
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-04-27) 15 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Poznań-Stare Miasto

 • Adres: Solna 21
  Miasto: Poznań-Stare Miasto
 • Tel. 261 57 26 26
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 45.45" N Długość geograficzna: 16°55' 28.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 261 57-43-18
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 616 240 098
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 616 240 098 WEW. 3
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 261 57-42-96
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 91 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Poznań-Stare Miasto

 • Adres: Solna 21
  Miasto: Poznań-Stare Miasto
 • Tel. 261 57 26 26
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 45.45" N Długość geograficzna: 16°55' 28.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 73 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 sierpnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Połoźniczo-Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Poznań-Stare Miasto

 • Adres: Solna 21
  Miasto: Poznań-Stare Miasto
 • Tel. 261 57 26 26
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 45.45" N Długość geograficzna: 16°55' 28.53" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 616 240 098
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-10-07) 7 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 261 57-42-60
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 616 240 098
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 115 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Poznań-Grunwald

 • Adres: Szylinga Arnolda 1
  Miasto: Poznań-Grunwald
 • Tel. 261 57-42-97
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 23.91" N Długość geograficzna: 16°54' 3.5" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Poznań-Stare Miasto

 • Adres: Solna 21
  Miasto: Poznań-Stare Miasto
 • Tel. 261 57 26 24
 • Szerokość geograficzna: 52°24' 45.45" N Długość geograficzna: 16°55' 28.53" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 71 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-11-12) 10 dni

(2014-09-29) 10 dni

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce