Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego

NIP: 8711536472
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Szpitalna 1 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Zespół Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej to obiekt pracujący w obrębie miasta Dąbrowa Tarnowska. W obiekcie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma dziewięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny i także Oddział Neonatologiczny.
Zespół Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej posiada siedemnaście gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej i także Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Placówce zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W placówce możliwe jest też zrobienie poniższych badań specjalistycznych: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej możliwa jest poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia. Aby uzgodnić termin na wizytę specjalistyczną potrzebne będą: dokument toższamości, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólny Z Pododdziałem Urologii

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 12 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 71 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 maja 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dziecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Noworodków

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 88 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 32 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pulmonologii - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]
Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 84 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Wewnętrzny Z Pododdziałem Neurologicznym

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 751 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2018
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 770 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 lutego 2018
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W

Programy zdrowotne

 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 88 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 88 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 84 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W

Rehabilitacja lecznicza

 

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dąbrowa Tarnowska

lekarz rehabilitant

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 21 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Dąbrowa Tarnowska

inne

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 68 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Zakład Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Dąbrowa Tarnowska

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 16 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 86 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (duży kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Alergologiczna - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz alergolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 81 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 343 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 czerwca 2016
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dąbrowa Tarnowska

lekarz chirurg

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy Dla Dorosłych

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dąbrowa Tarnowska

lekarz pulmonolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 83 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy Dla Dzieci I Młodzieży

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 81 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 58 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 180 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Geriatryczna - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz geriatra

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 47 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Wietrzychowicach

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wietrzychowice

Adres: Wietrzychowice 2 Miasto: Wietrzychowice
Tel. (014)641 80 08 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°12' 2.9" N Długość geograficzna: 20°46' 30.59" W
 

Poradnia Kardiologiczna - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 148 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 września 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Laryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Dąbrowa Tarnowska

lekarz laryngolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII 02.1130.001.02
 

Poradnia Neonatologiczna - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz neonatolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 64 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 maja 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dąbrowa Tarnowska

lekarz ortopeda

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Dąbrowa Tarnowska

[zobacz mapkę]

tomografia komputerowa

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 18 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 56 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 maja 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego I Leczenia Uzależnień

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dąbrowa Tarnowska

lekarz psychiatra

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 33 12 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

[zobacz mapkę]

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Dąbrowa Tarnowska

Adres: Szpitalna 1 Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Tel. (014)644 32 90 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W