Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego

 • NIP: 8711536472
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N
  Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Szpitalna 1
 • 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Opis placówki

Zespół Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej to obiekt pracujący w obrębie miasta Dąbrowa Tarnowska. W obiekcie wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma dziewięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny i także Oddział Neonatologiczny.
Zespół Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Tarnowskiej posiada siedemnaście gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Neurologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej i także Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Placówce zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W placówce możliwe jest też zrobienie poniższych badań specjalistycznych: Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej możliwa jest poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia. Aby uzgodnić termin na wizytę specjalistyczną potrzebne będą: dokument toższamości, skierowanie do gabinetu specjalistycznego od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólny Z Pododdziałem Urologii

Oddział Chirurgiczny Ogólny Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 22
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 38 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Chirurgia ogólna - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I Neurologicznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 22
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 71 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 22 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - h01,h02,h04,h05,h06,h07,h08,h09,h10,h11 (mały kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Dziecięcy

Oddział Pediatryczny Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 22
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Pediatria - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodków

Oddział Neonatologiczny Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 22
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Neonatologia - hospitalizacja (mały kontrakt z NFZ)
 • Neonatologia - hospitalizacja - n20, n24, n25 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 88
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 22
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 32 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (średni kontrakt z NFZ)
 • Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii - Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 84
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby płuc - hospitalizacja (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Oddział Wewnętrzny Z Pododdziałem Neurologicznym

Oddział Chorób Wewnętrznych Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 22
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Choroby wewnętrzne - hospitalizacja (duży kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I Neurologicznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 22
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 751 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2018
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I Neurologicznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 22
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I Neurologicznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 22
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 770 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 3 września 2018

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu C Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 88
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 84 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 8 stycznia 2016
[zobacz mapkę]

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Leczenie Przewlekłego Wzw Typu B Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 88
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dąbrowa Tarnowska

lekarz rehabilitant

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 22
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 21 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja neurologiczna (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacyjny Dąbrowa Tarnowska

inne

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 22
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 68 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 18 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Dąbrowa Tarnowska

lekarz rehabilitant

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Zakład Rehabilitacji

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Dąbrowa Tarnowska

lekarz fizjoterapeuta

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 16
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 86 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Fizjoterapia ambulatoryjna (duży kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Dąbrowa Tarnowska

lekarz alergolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 81
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 343 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 stycznia 2017 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie alergologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dąbrowa Tarnowska

lekarz chirurg

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej-zakres skojarzony z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy Dla Dorosłych

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dąbrowa Tarnowska

lekarz pulmonolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 83
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy Dla Dzieci I Młodzieży

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 81
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Dąbrowa Tarnowska

lekarz diabetolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 58 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie diabetologii (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna - Dąbrowa Tarnowska

lekarz endokrynolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 180 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Geriatryczna - Dąbrowa Tarnowska

lekarz geriatra

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie geriatrii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Dąbrowa Tarnowska

lekarz ginekolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 47
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (średni kontrakt z NFZ)
 • Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza W Wietrzychowicach

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wietrzychowice

 • Adres: Wietrzychowice 2
  Miasto: Wietrzychowice
 • Tel. (014)641 80 08
 • Szerokość geograficzna: 50°12' 2.9" N Długość geograficzna: 20°46' 30.59" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Dąbrowa Tarnowska

lekarz kardiolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 148 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2016 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie kardiologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Dąbrowa Tarnowska

lekarz laryngolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna - Dąbrowa Tarnowska

lekarz nefrolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 41 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie nefrologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 • Kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych- zakres skojarzony do zakresu nefrologii 02.1130.001.02
[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Dąbrowa Tarnowska

lekarz neonatolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neonatologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Dąbrowa Tarnowska

lekarz neurolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie neurologii (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Dąbrowa Tarnowska

lekarz okulista

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 64 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 13 grudnia 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie okulistyki (duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Dąbrowa Tarnowska

lekarz reumatolog

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie reumatologii (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dąbrowa Tarnowska

lekarz ortopeda

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 10
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 • Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Dąbrowa Tarnowska

tomografia komputerowa

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 18
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 56 dni [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 27 listopada 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Badania tomografii komputerowej (tk) (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego I Leczenia Uzależnień

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dąbrowa Tarnowska

lekarz psychiatra

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 33 12
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W
 • Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]
 • Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2015 [zobacz inne poradnie]
 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (średni kontrakt z NFZ)

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Dąbrowa Tarnowska

 • Adres: Szpitalna 1
  Miasto: Dąbrowa Tarnowska
 • Tel. (014)644 32 90
 • Szerokość geograficzna: 50°10' 37.22" N Długość geograficzna: 20°58' 40.07" W

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce