Zespół Opieki Zdrowotnej W Oleśnie

NIP: 5761361228
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Klonowa 1 46-300 Olesno
Zespół Opieki Zdrowotnej W Oleśnie jest to obiekt udzielający świadczeń w okolicy miasta Olesno. W obiekcie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń) i także Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital zawiera sześć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neonatologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych a także Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Zespół Opieki Zdrowotnej W Oleśnie posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz czternaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna jak również Poradnia Reumatologiczna.
Kontrakt firmy w zakresie wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i także zlecanie badań diagnostycznych. ZOZ posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest też wykonanie szeregu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach świadczenia usług. W celu ustalenia terminu na wizytę specjalistyczną niezbędne są: dowód osobisty, dokument skierowania na badanie od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Olesno

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Olesno

[zobacz mapkę]
Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 112 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 lipca 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dziecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Olesno

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 62 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Olesno

[zobacz mapkę]
Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 31 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Olesno

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Wewnętrzny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Olesno

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Stacja Dializ - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 57 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
HEMODIALIZOTERAPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Audiologiczna - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz audiolog, foniatra

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 97 35 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 2 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 21 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 51 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 89 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 59 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Laryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Olesno

lekarz laryngolog

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII (mały kontrakt z NFZ) KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII 02.1130.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Preluksacyjna - Olesno

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 49 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Wad Postawy - Olesno

[zobacz mapkę]
Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 65 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
 

Pracownia Endoskopii - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 83 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 62 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (duży kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Tk

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej Olesno

tomografia komputerowa

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 79 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 60 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)358 24 60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Zakład Rehabilitacji W Oleśnie

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Olesno

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 97 35 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 73 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2015
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (średni kontrakt z NFZ)
 

Zakład Rehabilitacji - Filia W Praszce

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Praszka

Adres: Kaliska 72A Miasto: Praszka
Tel. (034)359 20 45 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Olesno

lekarz rodzinny

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci - Olesno

lekarz ortopeda

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci - Olesno

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1581.001.02 (mały kontrakt z NFZ)