Zespół Opieki Zdrowotnej W Oleśnie

NIP: 5761361228
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Klonowa 1 46-300 Olesno
Zespół Opieki Zdrowotnej W Oleśnie jest to obiekt udzielający świadczeń w okolicy miasta Olesno. W obiekcie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (duży limit świadczeń) i także Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital zawiera sześć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Neonatologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych a także Oddział Ginekologiczno-Położniczy.
Zespół Opieki Zdrowotnej W Oleśnie posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz czternaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna jak również Poradnia Reumatologiczna.
Kontrakt firmy w zakresie wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i także zlecanie badań diagnostycznych. ZOZ posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję pacjenton w przypadkach gdy jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń i także aby nie przerwać ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W zakładzie możliwe jest też wykonanie szeregu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach świadczenia usług. W celu ustalenia terminu na wizytę specjalistyczną niezbędne są: dowód osobisty, dokument skierowania na badanie od lekarza rodzinnego, dokument ubezpieczeniowy.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Olesno

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 60 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 36 dni
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Olesno

[zobacz mapkę]
Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 97 dni
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Dziecięcy

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Olesno

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 62 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Olesno

[zobacz mapkę]
Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 32 dni
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Noworodkowy

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Olesno

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 68 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (bardzo duży kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Wewnętrzny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Olesno

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 13 dni
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Stacja Dializ - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz nefrolog

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 57 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
HEMODIALIZOTERAPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Pracownia Endoskopii - Olesno

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 96 83 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 27 dni
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (duży kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (bardzo duży kontrakt z NFZ)

Rehabilitacja lecznicza

 

Zakład Rehabilitacji W Oleśnie

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Olesno

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Klonowa 1 Miasto: Olesno
Tel. (034)350 97 35 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 45 dni
Szerokość geograficzna: 50°52' 52.5" N Długość geograficzna: 18°24' 49.82" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (duży kontrakt z NFZ)
 

Zakład Rehabilitacji - Filia W Praszce

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Praszka

Adres: Kaliska 72A Miasto: Praszka
Tel. (034)359 20 45 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Olesno

lekarz rodzinny

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Olesno

tomografia komputerowa

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Olesno

lekarz diabetolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Olesno

lekarz kardiolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Nefrologiczna - Olesno

lekarz nefrolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Olesno

lekarz pulmonolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Olesno

lekarz reumatolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Olesno

lekarz ginekolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Olesno

POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Olesno

lekarz chirurg

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Olesno

lekarz ortopeda

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci - Olesno

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Preluksacyjna - Olesno

inne

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Olesno

lekarz laryngolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Audiologiczna - Olesno

lekarz audiolog, foniatra

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Olesno

lekarz urolog

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ)

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Olesno

lekarz psychiatra

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (średni kontrakt z NFZ)

Pozostałe Świadczenia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

  • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 100 000 OSÓB - UE

  • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 100 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY

Leczenie szpitalne

  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

  • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

  • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE

  • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

  • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA