Zespół Opieki Zdrowotnej We Włoszczowie

NIP: 6561855908
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa
Zespół Opieki Zdrowotnej We Włoszczowie to szpital pracujący na obszarze miasta Włoszczowa. W jednostce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(mały limit świadczeń) i Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera osiem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Rehabilitacyjny a także Oddział Reumatologiczny.
Zespół Opieki Zdrowotnej We Włoszczowie zawiera poradnię lekarza pierwszego kontaktu jak również umowę na świadczenia pielęgniarki i jedenaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Otolaryngologiczna i Poradnia Dermatologiczna.
Specjalnie dla Kobiet zakontraktowano opiekę położnej POZ w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i opieki nad pacjentką w okresie jej życia. Umowa firmy obejmująca następujące usługi lekarza rodzinnego obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, okresową ocenę pacjentów i także kierowanie pacjentów do jednostek diagnostycznych. Do zadań pielęgniarki POZ w poradni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera całościową opiekę pielęgniarską nad osobą. Obiekt posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w sytuacjach gdy jeżeli zachodzi konieczność leczenia leczenia wybranych schorzeń a także by zachowć ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W POZ. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W ZOZ-ie możliwe jest również przeprowadzenie panelu badań specjalistycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja pracuje poniedziałek - piątek w godzinach pracy poradni. Aby ustalić termin do specjalisty wymagane są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Włoszczowa

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0418338742 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 83 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 maja 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu - Włoszczowa

[zobacz mapkę]
Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 193 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883785 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 99 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM (mały kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Włoszczowa

[zobacz mapkę]
Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Włoszczowa

[zobacz mapkę]
Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Włoszczowa

[zobacz mapkę]
Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Włoszczowa

[zobacz mapkę]
Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neonatologiczny - Włoszczowa

[zobacz mapkę]
Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Oddział Pediatryczny - Włoszczowa

[zobacz mapkę]
Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Reumatologiczny - Włoszczowa

[zobacz mapkę]
Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 19 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Włoszczowa

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Włoszczowa

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 886 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2018
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Włoszczowa

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 596 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 maja 2017
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Włoszczowa

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883811 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883766 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883766 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 41 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 413 883 792 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883766 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 marca 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883766 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883766 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 83 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 maja 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883766 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 lutego 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Preluksacyjna - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883766 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Proktologiczna - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

proktolog

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 4103883766 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 27 stycznia 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII (mały kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W PROKTOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1506.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883766 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 93 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883766 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 96 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Włoszczowa

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Żeromskiego 28 Miasto: Włoszczowa
Tel. 0413883827 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 106 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2015
Szerokość geograficzna: 50°50' 48.49" N Długość geograficzna: 19°58' 24.12" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Poradnia Lekarza Rodzinnego - Włoszczowa

lekarz rodzinny

położna, położnik