Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

NIP: 5512124676
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Karmelicka 5 34-100 Wadowice
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach jest to szpital pracujący w obrębie miasta Wadowice. W instytucji wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń) oraz Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (średni limit świadczeń)
Szpital ma osiem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Geriatryczny, Oddział Pediatryczny oraz Oddział Neonatologiczny.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ma gabinet lekarza rodzinnego a także dwadzieścia trzy gabinety specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Geriatryczna a także Poradnia Neurologiczna.
Jednostka posiada umowę na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeżeli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń a także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest też wykonanie szeregu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej czynna od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia placówki. W celu ustalenia terminu do wybranego specjalisty potrzebne będą: dokument toższamości, skierowanie na badanie od lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia. Według danych z grudnia lekarz ortopeda ma kolejkę na 190 dni. Dnia 2014-04-15 odwiedzający stronę podawali jeden dzień kolejki.Według oficjalnych informacji lekarz endokrynolog ma kolejkę na 422 dni. W dniu 2013-06-03 użytkownicy medbizu podali 27 dni kolejki.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz fizjoterapeuta

Adres: Karmelicka 12 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 125 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.83" N Długość geograficzna: 19°29' 26.84" W
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz rehabilitant

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA (duży kontrakt z NFZ)

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Wadowice

Adres: Karmelicka 7 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 49.74" N Długość geograficzna: 19°29' 34.9" W
CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 12 Miasto: Wadowice
Tel. (033)823 52 99 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.12" N Długość geograficzna: 19°29' 26.31" W
CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ)
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 12 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.12" N Długość geograficzna: 19°29' 26.31" W
 

Oddział Geriatryczny - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 12 Miasto: Wadowice
Tel. +48 33 872 13 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.83" N Długość geograficzna: 19°29' 26.84" W
GERIATRIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 7 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 50 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 grudnia 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 49.74" N Długość geograficzna: 19°29' 34.9" W
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Neonatologiczny - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 7 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 49.74" N Długość geograficzna: 19°29' 34.9" W
NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA (mały kontrakt z NFZ) NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 (duży kontrakt z NFZ)
 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 12B Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 48.78" N Długość geograficzna: 19°29' 25.2" W
 

Oddział Pediatryczny - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 12 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.83" N Długość geograficzna: 19°29' 26.84" W
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA (duży kontrakt z NFZ)
 

Pododdział Chirurgii Urazowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wadowice

Adres: Karmelicka 7 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 195 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 49.74" N Długość geograficzna: 19°29' 34.9" W
ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA (średni kontrakt z NFZ) ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 (mały kontrakt z NFZ)

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz ortopeda

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 190 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 czerwca 2016
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-04-15) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Naczyń - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz chirurg naczyniowy

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 311 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Chorób Zakaźnych - Wadowice

[zobacz mapkę]

inne

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 186 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Dermatologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz dermatolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 191 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 czerwca 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Diabetologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz diabetolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 13 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 181 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 czerwca 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Endokrynologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz endokrynolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 422 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 maja 2017
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-03) 27 dni
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 198 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII (duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Geriatryczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz geriatra

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. +48 33 872 13 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz ginekolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz pulmonolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 listopada 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Kardiologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz kardiolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 230 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 sierpnia 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Leczenia Zeza - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 98 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neonatologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz neonatolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Neurologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz neurolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 73 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Okulistyczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz okulista

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 206 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 lipca 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Onkologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz onkolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 21 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz laryngolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII (bardzo duży kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 (duży kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Reumatologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz reumatolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 263 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Urologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz urolog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 21 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 267 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII (średni kontrakt z NFZ) ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Pracownia Endoskopii - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz gastrolog

kolanoskopia

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 72 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA (duży kontrakt z NFZ) BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA (średni kontrakt z NFZ)

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Wadowice

[zobacz mapkę]

terapeuta uzależnień

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 13 67 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
LECZENIE UZALEŻNIEŃ (poniżej średniej kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Psychologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]

psycholog

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE (średni kontrakt z NFZ)
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Wadowice

[zobacz mapkę]

lekarz psychiatra

Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 72 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 stycznia 2016
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH (duży kontrakt z NFZ)
 

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 13 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2015
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" W
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) (średni kontrakt z NFZ)