105. Kresowy Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żarach

 • NIP: 9281739120
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N
  Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Domańskiego 2
 • 68-200 Żary

Opis placówki

105 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żarach to obiekt obsługjący pacjentów na obszarze miasta Żary. W instytucji wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (średni limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń) jak również Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (mały limit świadczeń)
Szpital zawiera czternaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Urologiczny, Oddział Okulistyczny i także Oddział Chorób Wewnętrznych.
W gabinecie stomatologicznym dostępny jest kompleksowy zakres darmowych usług dentystycznych: Profilaktyczne świadczenia dentystyczne, opatrunek leczniczy w zębach stałych, uzupełnianie braków oraz pomoc doraźna w przypadku obrzęku twarzy. 105 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żarach zawiera poradnię lekarza rodzinnego oraz kontrakt na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej a także siedemnaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Urologiczna a także Poradnia Alergologiczna.
Specjalnie dla Mam jednostka świadczy świadczenia położnej w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie ciąży i porodu a także edukacji dla porozdrowotnego trybu życia. Umowa instytucji dotycząca lekarza POZ obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i także zlecanie badań diagnostycznych. Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to całościową opiekę pielęgniarską nad chorym. ZOZ posiada umowę na transport sanitarny POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach gdy gdy pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych chorób i także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to usługi w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia stanu zdrowia. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W obiekcie możliwe jest też przeprowadzenie poniższych badań specjalistycznych: Badania Medycyny Nuklearnej jak również Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia.
, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia, Badania Tomografii Komputerowej (Tk)
Rejestracja możliwa pon.-pt. w godzinach świadczenia usług. Aby ustalić termin na wizytę specjalistyczną wymagane są: dowód osobisty, dokument skierowania do specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, dowód potwierdzający ubezpieczenie.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 27
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej Z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej I Urologii

Oddział Chirurgiczny Ogólny Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 52
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 31
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 291 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 31
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 302 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 25
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 2 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Z Pododdziałem Gastroenterologicznym, Reumatologicznym I Chorób Metabolicznych

Oddział Chorób Wewnętrznych Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 20
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 42
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 64
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-12-31) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 23
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 51
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Noworodkowy

Oddział Neonatologiczny Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 76
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej

Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 31
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 362 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 sierpnia 2021

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 35
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 41
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii Z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Leczenie Ciężkiej Astmy Alergicznej Ige Zależnej Omalizumabem Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 41
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii Z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Oddział Wieloprofilowy Zachowawczy Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 41
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 12 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Nuklearnej

Terapia Izotopowa Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 79 09
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2020

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 31
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 223 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 31
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 31
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 31
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 566 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 23
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 31 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny

Koronarografia Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 23
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 80 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 31
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 950 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 czerwca 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 31
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 831 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 sierpnia 2022

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Z Pooddziałem Okulistycznym

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 35
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Z Pooddziałem Okulistycznym

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 35
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Z Pooddziałem Okulistycznym

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 35
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 312 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 grudnia 2020

[zobacz mapkę]

Zakład Medycyny Nuklearnej

Badania Medycyny Nuklearnej Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 79 09
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2020

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Z Pooddziałem Okulistycznym

Oddział Otorynolaryngologiczny Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 35
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 54 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lutego 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)477 72 14
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)477 12 14
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 30 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 13 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)477 72 14
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 90
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 32
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 79 09
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 218 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 marca 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 277 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)477 12 14
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 107 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 61
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 101 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)477 12 14
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 21 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Medycyny Nuklearnej - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 79 09
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)477 12 14
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 71 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lipca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 82 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 62
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 186 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2021

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-11-04) jeden dzień

(2015-08-09) 7 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 72 14
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 32
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 1 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Pulmonologiczna - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)477 72 14
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 20 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)477 12 14
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 248 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 stycznia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)477 12 14
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 88 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 79 13
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 04
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 88 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 79 01
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 25 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-05-30) 7 dni

[zobacz mapkę]

Zakład Medycyny Nuklearnej - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 79 09
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 1 dni.

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 45
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 13 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Psychiatryczny Z Pooddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych I Stresu Bojowego

Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 45
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 15 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Żagań

 • Adres: Żelazna 1A
  Miasto: Żagań
 • Tel. (068)477 12 20
 • Szerokość geograficzna: 51°36' 42.79" N Długość geograficzna: 15°20' 2.06" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 47
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 stycznia 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 79 07
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 stycznia 2021

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2019-11-04) jeden dzień

(2018-01-25) 5 dni

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Żary

 • Adres: Domańskiego 2
  Miasto: Żary
 • Tel. (068)470 78 98
 • Szerokość geograficzna: 51°38' 29.8" N Długość geograficzna: 15°8' 54.13" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 13 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';