109 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

NIP: 8512543558
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Ks.piotra Skargi 9-11 70-965 Szczecin
109 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - szpital działający w okolicy miasta Szczecin. ZOZ świadczy usługi w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są osoby objęte opieką zdrowotną. Umożliwia udział w następujących programach leczenia: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW jednostce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień(mały limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń) i także Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital posiada jedenaście oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i także Oddział Endokrynologiczny.
W gabinecie stomatologicznym dostępny jest kompleksowy zakres usług stomatologicznych: Kontrolne badanie dentystyczne. 109 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma poradnię lekarza pierwszego kontaktu i umowę na świadczenia wykwalifikowanej pielęgniarki i także dwadzieścia dwa gabinety specjalistyczne. Największymi z nich są Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Alergologiczna jak również Poradnia Endokrynologiczna.
. Dla Pań zakontraktowano pomoc położnej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie okołociążowym oraz opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Kontrakt instytucji dotycząca lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, okresową ocenę pacjentów jak również zlecanie badań diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki POZ w przychodni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to kompleksową opiekę pielęgniarską nad chorym. Placówka posiada umowę na transport POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń , a także by zachowć ciągłości leczenia. W ZOZ-ie możliwe jest także wykonanie następujących badań: Badania Medycyny Nuklearnej, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja działa pon.-pt. w godzinach pracy poradni. W celu umówienia się na badanie potrzebne są: dowód osobisty, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, poprawny wpis w systemie eWUŚ.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455546, 261455866 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 44 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 lutego 2019
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-03-19) 62 dni (2014-03-19) 60 dni
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Chirurgii Plastycznej I Rekonstrukcyjnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Plastycznej Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455891 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 55 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455853, 261455523, Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 15 marca 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Dermatologii

[zobacz mapkę]

Oddział Dermatologiczny Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455844, 261455882 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 marca 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Endokrynologii

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologiczny Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455883,261455827 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Endokrynologii I Terapii Izotopowej Z Pracownią Medycyny Nuklearnej

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Nuklearnej Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8105931, 8105883
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 091 8105831,8105883
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Hematologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455995, 261455897 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Hematologiczny - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455995, 261455897 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 193 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 kwietnia 2021
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Hematologiczny

[zobacz mapkę]

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455995, 261455897 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Kardiologiczny - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455880, 261455835 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455535, 261455863 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 347 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 lutego 2021
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Otolaryngologiczny - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455839, 261455882 Szacowana data wolnych terminów: po 14 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Urologiczny - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455883,261455827 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 12 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Pododdział Noworodków

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 091 8105831,8105883
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Pracownie Specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Terapia Izotopowa Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455935 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E

Procedury medyczne

 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455535, 261455863 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1018 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455535, 261455863 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1841 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8105831, 261455522
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8105831, 261455522
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Ii Stopnia

[zobacz mapkę]

Badania Medycyny Nuklearnej Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8105894, 91 8105851 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Pracownie Specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Badania Medycyny Nuklearnej Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455935 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 91 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E

Poradnie specjalistyczne

 

Oddział Otolaryngologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Otorynolaryngologiczny Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455839, 261455882 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 159 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 września 2019
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Alergologiczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455562, 606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 marca 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455562,606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 marca 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Chorób Płuc

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455562,606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 66 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Dermatologiczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455562,606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 2 marca 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455562, 606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 marca 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Endokrynologiczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Ks.piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8895562, 8895563
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455562,606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 161 dni Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2021
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455562, 606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 87 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna Szczecin

Adres: Ks.piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8895562, 8895563
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Hematologiczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 262455562,606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 478 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2021
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Ks.piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8895562, 8895563
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Neurologiczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455562, 606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 marca 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Okulistyczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 262455562,606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 96 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 września 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Ks.piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8895562, 8895563
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Reumatologiczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455562,606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 72 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szczecin

Adres: Ks.piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8895562, 8895563
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Poradnia Urologiczna - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455562, 606719613 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 26 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 marca 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Ii Stopnia

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9/11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8105894, 8105851
Szerokość geograficzna: 53°26' 34" N Długość geograficzna: 14°32' 29.45" E
 

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Ii Stopnia

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8105894, 91 8105851 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 25 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Pracownie Specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Zakład Medycyny Nuklearnej Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9/11 Miasto: Szczecin
Tel. 091 8105935
Szerokość geograficzna: 53°26' 34" N Długość geograficzna: 14°32' 29.45" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455849, 261455886 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 387 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 stycznia 2023
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Przychodnia

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Szczecin

Adres: Piotra Skargii 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8895562, 8895563
Szerokość geograficzna: 53°26' 34" N Długość geograficzna: 14°32' 29.45" E
 

Zaklad Rehabilitacji Leczniczej

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8895562, 8895563
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Szczecin

[zobacz mapkę]
Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455582 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E

Leczenie stomatologiczne

 

Przychodnia Stomatologiczna Z Gabinetami

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Szczecin

Adres: P.skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8895558
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Przychodnia Stomatologiczna Z Gabinetami

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Szczecin

Adres: Piotra Skargii 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8895558
Szerokość geograficzna: 53°26' 34" N Długość geograficzna: 14°32' 29.45" E
 

Przychodnia Stomatologiczna Z Gabinetami

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci Szczecin

Adres: P.skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8895558
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Przychodnia Stomatologiczna Z Gabinetami

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455558, 261455567 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Przychodnia Stomatologiczna Z Gabinetami

[zobacz mapkę]

Poradnia Protetyki Stomatologicznej Szczecin

Adres: P.skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 91 8895558
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E
 

Przychodnia Stomatologiczna Z Gabinetami

[zobacz mapkę]

Poradnia Protetyki Stomatologicznej Szczecin

Adres: Piotra Skargi 9-11 Miasto: Szczecin
Tel. 261455558, 261455557 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 24 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 53°26' 37.29" N Długość geograficzna: 14°32' 27.78" E