Apteki

 

Apteki województwo dolnośląskie

W województwie działają tysiąc sześćdziesiąt cztery apteki w dwustu trzydziestu dwóch miejscowościach. Zarejestrowano dziewięćset czterdzieści pięć aptek ogólnodostępnych, trzydzieści aptek szpitalnych, czternaście działów farmacji szpitalnej, a także siedemdziesiąt pięć punktów aptecznych.
 

Apteki województwo kujawsko-pomorskie

W województwie działa sześćset sześćdziesiąt jedna aptek w stu dziewięćdziesięciu trzech miejscowościach. Zarejestrowano pięćset dwadzieścia dziewięć aptek ogólnodostępnych, dwadzieścia dwa apteki szpitalne, dwadzieścia trzy działy farmacji szpitalnej, a także osiemdziesiąt pięć punktów aptecznych.
 

Apteki województwo lubelskie

W województwie działają pięćset osiemdziesiąt trzy apteki w dwustu osimiu miejscowościach. Zarejestrowano czterysta osiemdziesiąt osiem aptek ogólnodostępnych, trzydzieści dwa apteki szpitalne, osiemnaście działów farmacji szpitalnej, a także czterdzieści pięć punktów aptecznych.
 

Apteki województwo lubuskie

W województwie działa dwieście pięćdziesiąt dziewięć aptek w siedemdziesięciu trzech miejscowościach. Zarejestrowano dwieście dwadzieścia trzy apteki ogólnodostępne, szesnaście aptek szpitalnych, trzy działy farmacji szpitalnej, a także siedemnaście punktów aptecznych.
 

Apteki województwo Łódzkie

W województwie działa tysiąc dwadzieścia siedem aptek w dwustu trzydziestu dwóch miejscowościach. Zarejestrowano zero aptek ogólnodostępnych, a także zero punktów aptecznych.
 

Apteki województwo małopolskie

W województwie działają siedemset czterdzieści dwie apteki w dwustu pięćdziesięciu sześciu miejscowościach. Zarejestrowano sześćset trzydzieści dziewięć aptek ogólnodostępnych, osiem aptek szpitalnych, dwadzieścia dziewięć działów farmacji szpitalnej, a także sześćdziesiąt sześć punktów aptecznych.
 

Apteki województwo mazowieckie

W województwie działa tysiąc trzysta siedemdziesiąt osiem aptek w trzystu siedemdziesięciu dwóch miejscowościach. Zarejestrowano tysiąc sto dziewięćdziesiąt aptek ogólnodostępnych, dziewięć aptek szpitalnych, czterdzieści dziewięć działów farmacji szpitalnej, a także sto dwadzieścia dziewięć punktów aptecznych.
 

Apteki województwo opolskie

W województwie działa dwieście aptek w dziewięćdziesięciu trzech miejscowościach. Zarejestrowano sto sześćdziesiąt aptek ogólnodostępnych, jedenaście aptek szpitalnych, trzy działy farmacji szpitalnej, a także dwadzieścia sześć punktów aptecznych.
 

Apteki województwo podkarpackie

W województwie działają pięćset dwadzieścia trzy apteki w dwustu dwunastu miejscowościach. Zarejestrowano trzysta dziewięćdziesiąt osiem aptek ogólnodostępnych, dwadzieścia dwa apteki szpitalne, trzynaście działów farmacji szpitalnej, a także osiemdziesiąt dziewięć punktów aptecznych.
 

Apteki województwo podlaskie

W województwie działa trzysta trzydzieści osiem aptek w dziewięćdziesięciu osimiu miejscowościach. Zarejestrowano dwieście pięćdziesiąt osiem aptek ogólnodostępnych, osiemnaście aptek szpitalnych, osiem działów farmacji szpitalnej, a także pięćdziesiąt cztery punkty apteczne.
 

Apteki województwo pomorskie

W województwie działają pięćset siedemdziesiąt cztery apteki w stu czterdziestu czterech miejscowościach. Zarejestrowano czterysta siedemdziesiąt dziewięć aptek ogólnodostępnych, dwadzieścia trzy apteki szpitalne, trzydzieści działów farmacji szpitalnej, a także czterdzieści punktów aptecznych.
 

Apteki województwo Śląskie

W województwie działa tysiąc czterysta piętnaście aptek w trzystu dwudziestu jednym miejscowościach. Zarejestrowano zero aptek ogólnodostępnych, a także zero punktów aptecznych.
 

Apteki województwo Świętokrzyskie

W województwie działa trzysta siedemdziesiąt aptek w stu czterdziestu trzech miejscowościach. Zarejestrowano zero aptek ogólnodostępnych, a także zero punktów aptecznych.
 

Apteki województwo warmińsko-mazurskie

W województwie działa trzysta siedemdziesiąt pięć aptek w stu dziesięciu miejscowościach. Zarejestrowano trzysta dziewięć aptek ogólnodostępnych, dwadzieścia aptek szpitalnych, osiem działów farmacji szpitalnej, a także trzydzieści siedem punktów aptecznych.
 

Apteki województwo wielkopolskie

W województwie działają tysiąc pięćdziesiąt trzy apteki w trzystu piętnastu miejscowościach. Zarejestrowano dziewięćset dziewięć aptek ogólnodostępnych, pięćdziesiąt jeden aptek szpitalnych, cztery działy farmacji szpitalnej, a także osiemdziesiąt siedem punktów aptecznych.
 

Apteki województwo zachodniopomorskie

W województwie działa czterysta czterdzieści dziewięć aptek w stu dwudziestu dwóch miejscowościach. Zarejestrowano trzysta osiemdziesiąt osiem aptek ogólnodostępnych, dziewiętnaście aptek szpitalnych, osiem działów farmacji szpitalnej, a także trzydzieści trzy punkty apteczne.