Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – czym jest i jak ją uzyskać?

EKUZPo dołączeniu Polski do Unii Europejskiej znacznie łatwiejsze stało się podróżowanie do innych państw wspólnoty.  Niejednokrotnie zdarza się więc, że wyjeżdżamy za granicę do pracy, odwiedzić naszą rodzinę, na wakacje itd. W takiej sytuacji warto zadbać o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że NFZ zapewnia nam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest to dokument uprawniający nas do opieki zdrowotnej podczas pobytu w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, która do EOG nie należy. Posiadając EKUZ jesteśmy traktowani na tych samych zasadach co obywatele kraju, w którym aktualnie przebywamy i mamy tym samym dostęp do opieki medycznej.

 

Kto może otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ przysługuje wszystkim obywatelom Polski ubezpieczonym w NFZ oraz członkom ich rodzin. O kartę tę mogą ubiegać się ludzie, którzy z różnych powodów wybierają się za granicę, do państw, w których respektowana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Warto pamiętać o tym, że karta te nie obowiązuje np. w Chorwacji, która jest częstym celem wakacyjnych wycieczek Polaków. Karty nie mogą otrzymać osoby, które nie należą do krajowego systemu ubezpieczeniowego.

 

Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z istnienia czegoś takiego jak EKUZ. Jej uzyskanie jest jednak stosunkowo proste. Koniecznym krokiem jest złożenie wniosku w Wojewódzkim Oddziale NFZ lub też odpowiedniej dla naszego miejsca zamieszkania Delegaturze NFZ. Wnioski dostępne są zarówno w placówkach Narodowego Funduszu Zdrowie jak i na stronie internetowej: www.nfz.gov.pl . Po wypełnieniu wniosku należy złożyć go osobiście lub za pośrednictwem osoby posiadającej nasze pisemne upoważnienie, pocztą, faxem lub e-mailem (ta ostatnia możliwość dostępna jest tylko w pewnych przypadkach). Do wniosku należy dołączyć również kserokopie aktualnego dowodu ubezpieczenia.

 

Wygląd Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wszystkie karty wydawane w Europie wyglądają w ten sam sposób, różnią się jedynie językiem (wydawane są one w języku urzędowym obowiązującym na terenie danego kraju). Na każdej karcie znajdują się następujące informacje: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, numer identyfikacyjny instytucji wydającej kartę, numer samej karty oraz jej data ważności.

 

Na jaki czas wydaję się Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Termin ważności EKUZ uzależniony jest od rodzaju posiadanych świadczeń. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, osoby prowadzące własną działalność oraz bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy otrzymują karty na 2 miesiące, emeryci na okres 5 lat, renciści na czas przyznanego świadczenia (maksymalnie 5 lat).

 

Złożyłem wniosek, kiedy otrzymam EKUZ?

Karty najczęściej wydawane są w dniu złożenia wniosku, czasami jednak konieczne jest sprawdzenie, czy regularnie opłacaliśmy składki zdrowotne, w takim przypadku fundusz ma 7 dni na rozpatrzenie naszego podania. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możemy odebrać osobiście, jak również otrzymać pocztą, jednak w tym przypadku musimy liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania, dochodzącym nawet do dwóch tygodni.