Fundacja „Nasze Dzieci”

fundacja nasze dzieciDziecko to niewątpliwie oczko w głowie rodziców, jednak też i wielka niespodzianka. Trudno przewidzieć, co przydarzy mu się w życiu, jakie pojawią się problemy, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć rodzicom każdego dnia.

 

Mimo szczerych chęci, z piętrzącymi się problemami nie zawsze można sobie samodzielnie poradzić, a barierą bardzo często bywają pieniądze. Dzieci chore, niepełnosprawne, pochodzące z biednych rodzin automatycznie mają znacznie utrudniony start w dorosłe życie, a niekorzystna sytuacja odbija się nie tylko na ich zdrowiu, ale również i psychice. Te nierówne szanse jednak można wyrównać, a pomoc, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, pochodzenia czy wyznawanej religii niesie fundacja „Nasze Dzieci” mająca swoją siedzibę w Żarowie.

 

Organizacja nie ogranicza się do niesienia pomocy jedynie dzieciom chorym. Na wsparcie mogą też liczyć dzieci uzdolnione, pochodzące z patologicznych rodzin, które zmusza się do szybkiego dorastania, jak również i wszyscy ci, których sytuacja finansowa nie jest „na tyle zła”, żeby liczyć na wsparcie od państwa. Fundacja „Nasze Dzieci” dba o tych, którzy nie potrafią walczyć o swoje prawa i nie wiedzą, że mogą liczyć na pomoc. Nie trzeba zmagać się z przepisami, chodzić od urzędu do urzędu. Wystarczy skontaktować się z Fundacją „Nasze Dzieci”, która w miarę możliwości udzieli wsparcia.

 

fundacja nasze dzieci

 

Celem fundacji jest przede wszystkim wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, prozdrowotnej, społecznej i leczniczej, a cele te realizuje się na różne sposoby. Już w 2006 roku z pieniędzy zgromadzonych przez fundację udało się wybudować bezpieczny plac zabaw we wsi Piotrowice. Regularnie przyznaje się również stypendia dla dzieci zdolnych, promuje dokonania artystyczne i naukowe dzieci niepełnosprawnych, finansuje obozy, kolonie i zielone szkoły.

 

Fundacja pomaga także dzieciom niepełnosprawnym, poprzez finansowanie wózków, sprzętu rehabilitacyjnego, leczenia za granicą czy zakup leków. Osoby związane z Fundacją starają się również ułatwić dzieciom niepełnosprawnym funkcjonowanie na co dzień, poprzez likwidację barier architektonicznych. Nie do przecenienia są wszystkie działania, które mają integrować dzieci chore ze zdrowymi, jak również i spotkania, sympozja czy rozpowszechnianie ulotek o niepełnosprawności i jej przyczynach. Wiedza jest nie tylko przydatna, ale również zwraca uwagę na problem niepełnosprawności, który wciąż spychany jest do sfery tabu.

 

fundacja nasze dzieci

 

W planach jest również stworzenie profesjonalnego centrum wsparcia dziennego i terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Jaworzynie Śląskiej dla dzieci z powiatu Świdnickiego. Obecnie Fundacja dysponuje już dużym lokalem, wciąż jednak zbierane są pieniądze na jego remont i wyposażenie. Dotychczas udało się wymienić okna, dzięki pomocy darczyńców zakupiono tapety, oświetlenie i sprzęt elektryczny. Do zrealizowania tego projektu wciąż jeszcze daleka droga, jednak małymi kroczkami, systematycznie realizuje się kolejne punkty z planu.

 

Wiele cennych informacji o Fundacji można znaleźć na stronie internetowej fundacjanaszedzieci.pl. Na bieżąco relacjonowane są akcje Fundacji, można dowiedzieć się również, jak można pomóc. Wsparcia finansowego udzielić mogą tak samo firmy, jak i osoby prywatne, można również na rzecz Fundacji przepisać symboliczny jeden procent przy rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

 

Fundacja "Nasze Dzieci"
ul. Akacjowa 12
58-130 ŻARÓW

biuro@fundacjanaszedzieci.pl

http://fundacjanaszedzieci.pl