Jak uzyskać opiekę nad osobą starszą?

opieka nad osobą starsząSkąd uzyskać pomoc?

 

Pomoc w opiece możemy uzyskać w rodzinnych domach pomocy, ośrodkach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia. Do pomocy zobowiązane są również oddziały opieki medycznej. Dodatkowo osoby opiekujące się starszym członkiem rodziny mogą liczyć na dodatkowe płatne dni wolne od pracy.

 

Na czym polegają usługi opiekuńcze?

 

Wszystko zależy od stanu danej osoby. Lekarz powinien przeprowadzić wywiad, który określi zakres możliwości pacjenta. Osoba samodzielnie zażywająca leki będzie wymagać innego rodzaju opieki niż senior cierpiący na chorobę Alzheimera czy niemogący ubrać się samodzielnie. Na wielu stronach internetowych można pobrać specjalny kwestionariusz geriatryczny, który bardzo pomaga w ustaleniu stopnia dysfunkcji chorego. Osobie starszej może zostać przydzielony opiekun lub pielęgniarka, zależnie od potrzeb. Dzięki temu może liczyć zarówno na pomoc w sprawach urzędowych, codziennej toalecie, jedzeniu, jak również na zrobienie zastrzyku, podłączenie kroplówki czy cewnikowanie.

 

Kiedy należą nam się usługi opiekuńcze i jak je załatwić?

 

Jeśli ze względu na stan zdrowia i wiek mamy poważne problemy z wykonywaniem codziennych czynności takich jak zakupy, dbanie o swój stan zdrowia, przemieszczanie się, to prawdopodobnie należą nam się usługi opiekuńcze. By załatwić opiekę, należy zgłosić się (lub zadzwonić) do ośrodka pomocy społecznej. Tam trzeba okazać zaświadczenie od lekarza, wyjaśniające konieczność przyznania takiej opieki. Trzeba też przedstawić dokumenty potwierdzające naszą sytuację materialną. W ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się do ośrodka pomocy społecznej, zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy. Pracownik ośrodka może chcieć odwiedzić nie tylko nas, ale również naszą rodzinę i sąsiadów, by upewnić się, że rzeczywiście konieczna jest dodatkowa pomoc. Jeśli wywiad potwierdzi taką konieczność, zostanie nam przydzielona pomoc w codziennych czynnościach lub opieka medyczna pielęgniarki albo fizjoterapeuty.

 

Czy taka pomoc jest odpłatna?

 

Przy dochodach poniżej progu 477 zł (osoba samotna) lub 351 zł (na jedną osobę w rodzinie) pomoc w opiece nad osobą starszą jest bezpłatna. Jeśli jednak dana osoba wydaje bardzo duże sumy na leki, może się starać o zwolnienie z ponoszenia kosztów, nawet jeśli przekracza dopuszczalny próg dochodowy.

 

Dom dziennego pobytu

 

Jest to forma pomocy rodzinom w opiece nad starszymi osobami. Dom dziennego pobytu jest przeznaczony dla starszych i samotnych, ale również dla chorych i niepełnosprawnych. W ośrodkach dziennej opieki można korzystać ze wsparcia opiekunów i rodzin osób starszych, którym oferuje się zajęcia terapeutyczne (np. różne formy aktywności fizycznej), ogólnousprawniające, zajęcia kulturalno-artystyczne oraz różne formy rekreacji. W domach dziennego pobytu można liczyć również na opiekę pielęgniarską oraz wyżywienie. Domy zwykle działają od poniedziałku do piątku. Koszty takiej opieki zależne są od poziomu dochodów osób podlegających opiece. Warto wspomnieć, że coraz częściej powstają domy dziennego pobytu, specjalizujące się w opiece nad chorymi z konkretną dolegliwością np. z padaczką, chorobą Alzheimera.