Medbiz obejmuje patronatem konferencję Nowy Standard Zarządzania w Placówkach Ochrony Zdrowia

Normy zarządzania w placówkach ochrony zdrowia

Wspólnie z Zakładem Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F. Stauba w Katowicach serdecznie zapraszamy na konferencję, której tematem będzie: „Nowy standard zarządzania w placówkach ochrony zdrowia PN–EN 15224:2013 a wymagania PN-EN ISO 9001:2009”. Konferencja odbędzie się 25 czerwca 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach (ul. Ligonia 46, Sala Sejmu Śląskiego), w godzinach 10:00-14:30. Mamy przyjemność ogłosić, że portal informacji medycznej MedBiz.pl objął konferencję swoim patronatem.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do kadry zarządzającej szpitali, zakładów opieki zdrowotnej oraz innych placówek świadczących usługi z zakresu medycyny i rehabilitacji. Odpowiednimi adresatami konferencji będą również przedstawiciele wszystkich jednostek z sektora ochrony zdrowia.

Od maja 2013 roku wchodzi w życie nowy standard europejski dotyczący sektora ochrony zdrowia. PN-EN 152324:2013 jest bazą dla wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością. Przyjęte standardy dotyczą wszystkich placówek medycznych, bez względu na ich wielkość i prywatny bądź państwowy charakter.

Celem konferencji jest przybliżenie takich zagadnień jak: specyfika systemów zarządzania, wymagania nowego standardu PN-EN 15224:2013, możliwości dostosowania funkcjonującego SZJ wg ISO 9001 do nowych wymagań, korzyści możliwe do osiągnięcia dzięki stosowaniu nowego systemu zarządzania jakością oraz szczegóły dotyczące certyfikacji placówek służby zdrowia. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje pomocne podczas procesu ubiegania się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Podczas konferencji będzie można zapoznać się również z dobrymi praktykami wdrażania nowych standardów. Wszelkie wątpliwości rozwieje dyskusja wieńcząca spotkanie, która na pewno stanie się miejscem wymiany doświadczeń i pomysłów.

By wziąć udział w konferencji należy wypełnioną kartę zgłoszenia udziału przesłać faksem: (32) 256 93 05 lub mailem: konferencje@zetom.eu, a następnie po otrzymaniu potwierdzenia uiścić opłatę.

Opłata w przypadku rezerwacji dla jednej osoby wynosi 210 zł +23% VAT, lub w przypadku rezerwacji dla większej liczby osób: 150 zł + 23% VAT.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Wojewoda Śląski oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

W razie pytań i wątpliwości, więcej informacji otrzymać można pod numerem telefonu: (32) 256 92 57 w. 121, 116 (DZIAŁ PROMOCJI I SZKOLEŃ, Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.), lub drogą mailową, pod adresem: www.zetom.eu/index.php/konferencje