Kurs diagnostyki obrazowej kończyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs
Diagnostyka obrazowa (RTG, USG, MR, TK) kończyn
12-13.07.2014
Katowice

Funkcjonujący na rynku szkoleniowym od 1996 r. Ośrodek Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt, wiodący organizator szkoleń dla specjalistów od diagnostyki i leczenia narządów ruchu, a także aktywny promotor profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców Śląska zaprasza tym razem na dwudniowy kurs „Diagnostyka obrazowa (RTG, USG, MR, TK) kończyn”. Zajęcia tworzone są z myślą o specjalistach od diagnostyki narządów ruchu, którzy chcą poszerzyć i udoskonalić swoją wiedzę z zakresu zastosowania metod diagnostyki obrazowej w układzie mięśniowo-szkieletowym.

W trakcie kursu będzie można lepiej poznać techniki diagnostyki obrazowej (RTG, TK, MR, USG), które mają zastosowanie przy dysfunkcjach w obrębie narządu ruchu. Kursanci dowiedzą się, jak dobierać odpowiednie metody obrazowania do określonej jednostki chorobowej, stosować i analizować badania, analizować różne przypadki medyczne w schorzeniach narządu ruchu (m.in. niestabilność, nowotwory, urazy, zapalenia i zwyrodnienia), a także ocenić znaczenie poszczególnych badań w diagnostyce narządu ruchu.

Uczestnicy kursy podczas zajęć będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną, nabyć umiejętności odczytu badań wykonanych różnymi technikami obrazowania, a także dowiedzieć się więcej o sposobach interpretacji wyników. Po odbyciu szkolenia ośrodek szkoleniowy PAKT wydaje swoim słuchaczom certyfikat ukończenia 15-godzinnego kursu akredytowanego przez Śląską Izbę Lekarską. Warto pamiętać, że certyfikat ten jest ceniony nie tylko w Polsce, ale też w całej Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.

W cenę kursu wliczone są ponadto atrakcyjne materiały szkoleniowe. Sam kurs przy tym to nie tylko zajęcia teoretyczne, ale przede wszystkim warsztaty, podczas których kursanci dodatkowo będą analizować własne szczególne przypadki medyczne, jak również będą mieli okazję, by skonsultować się z wykładowcami.

Podobnie jak w przypadku wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez ośrodek szkoleniowy PAKT, również i kurs „Diagnostyka obrazowa (RTG, USG, MR, TK) kończyn” tworzony i realizowany jest przy współpracy z najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie, a jego kierownikiem naukowym będzie ceniony radiolog, dr n. med. Rafał Obuchowicz.

Udział w kursie to przede wszystkim doskonała okazja, żeby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zastosowania metod diagnostyki obrazowej w układzie mięśniowo-szkieletowym, ale nie tylko. To także wyjątkowa szansa, żeby skonsultować się z wybitnymi specjalistami, wziąć aktywny udział w dyskusji, przeanalizować liczne trudne przypadki, z którymi spotkać się można w czasie codziennej pracy. Podczas zajęć można też bliżej poznać środowisko i samych specjalistów, z którymi być może przyjdzie się spotkać czy współpracować w przyszłości.

Szczegółowe informacje o kursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora: http://msp-pakt.med.pl/. Zainteresowanym osobom ośrodek PAKT drogą elektroniczną wysyła szczegółowy program kursu, online można również dokonać zapisu na zajęcia.