Opiekujesz się osobą niepełnosprawną? Sprawdź co ci się należy

opieka nad niepełnosprawnymRefundacja wyrobów medycznych

 

Każda osoba mająca ubezpieczenie posiada prawo do refundacji kosztów wyrobów medycznych. Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia może być całkowita lub częściowa. Obejmuje zwrot kosztów akcesoriów pomocniczych i higienicznych, czyli cewników, wkładów anatomicznych, epiprotez, worków stomijnych, soczewek, materacy i poduszek przeciwodleżynowych. Można również dostać zwrot kosztów zakupu sprzętów ortopedycznych takich jak kule, gorsety, ortezy, balkoniki, sznurówki lędźwiowo-krzyżowe  wózki inwalidzkie, i protezy kończyn. Część kosztów jest zwracana w całości. Za niektóre produkty przysługuje tylko częściowa refundacja. Ważna jest też częstotliwość zakupów. W przypadku wózków inwalidzkich można liczyć na zwrot kosztów zakupu raz na 5 lat. Natomiast w przypadku kuli czy materacy refunduje się zakup raz na trzy lata. NFZ refunduje 70 procent ceny materaców, ale tylko do sumy 550 zł. Limit refundacyjny wózka inwalidzkiego wynosi 800 zł. Jeśli wózek, który pacjent kupuje nie kosztuje więcej, to pacjent nie ponosi żadnych kosztów, bo jest refundowany w 100 procentach. Środki medyczne w cenie do 77 zł również podlegają stuprocentowej refundacji. Jeśli chodzi o pieluchomajtki, potrzebne bardzo wielu pacjentom, to NFZ zwraca 70 procent ceny zakupu, ale nie za więcej niż 60 sztuk w miesiącu.

O pieniądze na zakup niepodlegającego refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia (na przykład specjalnego łóżka ortopedycznego) można się starać w ośrodkach pomocy społecznej.

 

Dofinansowanie dostosowania mieszkania

 

Osoby niepełnosprawne, mające problemy z przemieszczaniem się, mogą liczyć na dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia niezbędnych remontów. NFZ zwraca 80 procent sumy kosztów dostosowań likwidujących bariery architektoniczne w domu chorego (np. dostosowanie łazienki, budowa podjazdu dla wózków). Niezbędne formalności związane z dostosowaniem lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej należy załatwiać w ośrodku pomocy społecznej lub w centrum pomocy rodzinie.

 

Warunki uzyskania refundacji

 

Zlecenie refundacji wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ale również chirurg, ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego. Zlecenie musi być potwierdzone w oddziale NFZ, w którym zarejestrowany jest pacjent. Przy potwierdzeniu pacjent powinien mieć przy sobie dowód osobisty i dowód ubezpieczenia. Należy pamiętać, że pacjent, który liczy na refundację, może dokonać zakupu niezbędnego sprzętu medycznego jedynie w sklepie, posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakupy dokonane w innych sklepach nie będą podlegały refundacji.

 

Karta parkingowa

 

Wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej. Jest ważna tylko w czasie trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Koszt karty to 25 zł. Chorzy o lekkim stopniu niepełnosprawności muszą dodatkowo ustalić stopień niepełnosprawności, ponieważ do posiadania karty uprawniają jedynie choroby neurologiczne i choroby związane z uszkodzeniem narządów ruchu. Karta parkingowa to jedyny dokument pozwalający na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, czyli na kopertach (naklejki z wózkiem do tego nie uprawniają, są tylko informacją). Niepełnosprawny posiadający kartę może również nie stosować się do części znaków drogowych (np. zakaz ruch w obu kierunkach, zakaz wjazdu).

Należy pamiętać o tym, że parkowanie na kopercie nie zawsze jest bezpłatne. Odpłatność za miejsca parkingowe zależy od uchwał poszczególnych miast. Należy więc indywidualnie zasięgać informacji na ten temat.

Osoba opiekująca się niepełnosprawnym, która towarzyszy mu np. w drodze na rehabilitację lub na zakupy do supermarketu, również ma prawo do parkowania na kopercie.