Rahabilitacja z NFZ

rehabilitacja z NFZRehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej”. (Dz.U. art. 7 z 27 sierpnia 1997r.). W rehabilitacji chodzi więc o to, aby pomóc pacjentowi niepełnosprawnemu uzyskać jak największy możliwy stopień sprawności.

 

Rehabilitacja jest procesem żmudnym i wymagającym ciężkiej pracy zarówno pacjenta jak i osoby, która mu pomaga. Często pacjentowi potrzeba pomóc nie tylko w kwestii fizycznej, ale również i psychicznej, stąd też w rehabilitacji można wyróżnić kilka różnych procesów, do których zalicza się:

 • kompensację, czyli proces wyrównania szkodliwych skutków

 • adaptację, czyli przystosowanie się do zmniejszonej sprawności

 • rehabilitację społeczną, czyli dążenie do przywrócenia samodzielności

 • rehabilitację zawodową, czyli dążenie do przywrócenia aktywności zawodowej

 

Wyróżnić również można cztery zasady rehabilitacji, które obmyślili twórcy polskiego modelu rehabilitacji, a zasadami tymi są:

 • powszechność, czyli dostępność bezpłatnej rehabilitacji każdemu, kto jej potrzebuje

 • wczesne zapoczątkowanie

 • kompleksowość

 • ciągłość

 

Powszechnością, czyli bezpłatnym dostępem do rehabilitacji zajmuje się w Polsce NFZ, w ramach, którego świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są w:

 • warunkach domowych, ambulatoryjnych lub stacjonarnych

 • ośrodku lub oddziale dziennym

 

Rehabilitacja w warunkach domowych

 

Ten sposób rehabilitacji przeznaczony jest dla osób, które nie mogą dotrzeć do placówek ambulatoryjnych. Rehabilitacja w domu odbywa się maksymalnie 80 dni w roku. Na każdy dzień rehabilitacji przypada zaś 5 zabiegów. Jak otrzymać takie świadczenie? Trzeba udać się do uprawnionego lekarza (czyli takiego, który posiada umowę z NFZ) po skierowanie na rehabilitację, a następnie w gabinecie lub zakładzie rehabilitacyjnym, posiadającym umowę z NFZ należy ustalić indywidualny terminarz domowej rehabilitacji.

 

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

 

Ten sposób adresowany jest do osób, które są w stanie dojechać do placówki rehabilitacyjnej. Skierowanie do niej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a także m.in. lekarz specjalista rehabilitacji czy chirurgii ortopedycznej, gdy problem dotyczy dysfunkcji ruchu. W warunkach ambulatoryjnych NFZ finansuje 5 dziennych zabiegów w cyklu rehabilitacyjnym, który ma trwać 10 dni.

 

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

 

Ten sposób rehabilitacji skierowany jest do pacjentów potrzebujących całodobowej opieki medycznej oraz kompleksowych czynności rehabilitacyjnych. Wyróżnić można tutaj następujące typy rehabilitacji:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa – dotyczy osób, które wymagają wszechstronnej pomocy rehabilitacyjnej, a także terapeutycznej, edukacyjnej oraz profilaktycznej. Rehabilitacja tak trwa od 3 do 6 tygodni, a skierowanie na nią można otrzymać od lekarza specjalisty z danego oddziału.

 • rehabilitacja kardiologiczna – dotyczy osób z schorzeniami kardiologicznymi. Czas trwania jest uzależniony od działań jakie są wymagane. Skierowanie na tę rehabilitację wystawia lekarz kardiolog, kardiochirurg, pediatra lub lekarz specjalista chorób wewnętrznych.

 • rehabilitacja neurologiczna – dotyczy osób ze schorzeniami neurologicznymi. Czas trwania takiej rehabilitacji jest uzależniony od rodzaju działań.

 • rehabilitacja pulmonologiczna – dotyczy osób z powikłaniami lub przedłużającą się chorobą płuc czy też układu oddechowego. Rehabilitacja ta trwa do 3 tygodni. Na taką rehabilitację pacjenta kieruje m.in. lekarz oddziału szpitalnego pulmonologicznego, laryngologicznego, bądź też lekarz poradni chorób płuc.

 

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym

 

Ta rehabilitacja skierowana jest do osób, którym stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację ambulatoryjną, ale też nie potrzebują one całodobowej opieki medycznej. Wyróżnić można tutaj następujące rodzaje rehabilitacji:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa – trwa na od 3 do 6 tygodni i obejmuje kompleksową rehabilitację narządu ruchu.

 • rehabilitacja pulmonologiczna – trwa od 14 do 24 dni, prowadzona jest w specjalnych komorach solnych, by poprawić funkcjonowanie układu oddechowego i płuc.

 • rehabilitacja kardiologiczna – trwa maksymalnie 24 dni w ciągu 3 miesięcy i skierowana jest ona dla tych osób, które przeszły ostre schorzenia sercowo-naczyniowe oraz zabiegi kardiochirurgiczne.

 • rehabilitacja wzroku – skierowana jest do osób z uszkodzeniem wzroku, wysłać może na nią okulista lub neurolog

 • rehabilitacja słuchu i mowy – skierowana jest do osób z uszkodzonym słuchem, wysłać na nią może pacjenta lekarz otolaryngologii, audiologii i foniatrii, neurologii

 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – jest to kompleksowa rehabilitacja dzieci, którym grozi nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny