Wszystko o rehabilitacji w domu

rehabilitacja w warunkach domowychPacjent posiadający ubezpieczenie z NFZ może liczyć na domowe zabiegi rehabilitacyjne oraz na domową konsultację zdrowotną ze specjalistą.

 

Jakie warunki należy spełnić?

Warunkiem objęcia pajenta domową opieką rehabilitacyjną jest pozbawienie możliwości samodzielnego poruszania się. Taki sposób leczenia jest przeznaczony dla osób mających problemy z funkcjami ruchowymi na skutek uszkodzeń rdzenia kręgowego, ogniskowych uszkodzeń mózgu, chorób przewlekle postępujących (np. choroba Parkinsona), chorób zwyrodnieniowych stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu, urazów kończyn dolnych oraz urazów mózgu. Dla takich pacjentów dostanie się do odpowiedniej placówki medycznej jest wręcz niemożliwe, dlatego służba zdrowia wychodzi naprzeciw ich potrzebom.

 

Jak zdobyć skierowanie?

 

Druk skierowania powinien zawierać pieczęć nagłówkową z numerem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, niezbędne dane chorego, rozpoznanie choroby zapisane w języku polskim, kod choroby, opis dysfunkcji, powód kierowania na rehabilitację, przebieg i współistniejące choroby. Skierowanie musi też mieć pieczątkę i podpis lekarza oraz datę wystawienia. Do druku powinien być dołączony zestaw wyników badań uzasadniających prowadzenie takiej terapii. Skierowanie będzie nieważne w wypadku niezrealizowania go do trzydziestu dni od daty jego wystawienia. Skierowanie na domową rehabilitację można dostać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który jest specjalistą rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, neurologii, reumatologii, ortopedii lub traumatologii. Każda przychodnia lub szpital, mając podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia rehabilitacyjne, musi zaopiekować się pacjentem również w domu. Należy więc jedynie pójść do poradni rehabilitacyjnej w konkretnej placówce. Tam, po okazaniu skierowania, ustala się termin wizyty domowej. Do placówki może się wybrać sam pacjent lub osoba opiekująca się nim.

 

Jak w praktyce wygląda rehabilitacja w domu pacjenta?

 

W domu pacjenta rehabilitant przeprowadza zabiegi z zakresu terapii ruchem, ćwiczenia i masaże. Fizjoterapeuci wyposażeni są w niezbędny sprzęt, w tym specjalistyczny stół do masażu czy maty, dzięki czemu komfort zabiegów w domu ciągle się podwyższa. Pacjenci otrzymują taką samą opiekę jak leczeni tymi metodami w szpitalu lub w przychodni. Ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, który może otrzymać również zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania (o ile stan jego zdrowia na to pozwala).

Rehabilitant powinien pojawiać się w domu pacjenta przynajmniej trzy razy w tygodniu. Sam zabieg powinien trwać godzinę. Pielęgniarka środowiskowa współpracująca w czasie leczenia z rehabilitantem, po zakończeniu rehabilitacji podejmuje opiekę nad chorą osobą.

 

Jak długo trwa rehabilitacja domowa?

 

Pacjentowi korzystającemu z rehabilitacji w warunkach domowych przysługuje osiemdziesiąt dni zabiegowych i nie więcej niż pięć zabiegów jednego dnia. Często pierwsza seria zabiegów nie daje pożądanych rezultatów. Co wtedy? Jeśli wymaga tego zdrowie pacjenta, można ją powtórzyć po upływie dwunastu tygodni. Możliwe jest powtórzenie leczenia po upływie dwunastu tygodni. Jeśli pacjent udokumentuje konieczność wydłużenia leczenia, to też istnieje taka możliwość. W takim przypadku należy zdobyć potwierdzenie stanu zdrowia pacjenta. Potwierdzenia takiego dokonuje lekarz poradni rehabilitacyjnej lub lekarz wydający skierowania na rehabilitację domową.