Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy

NIP: 5542217419
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz
Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy - obiekt zaopatrujący pacjentów w obrębie miasta Bydgoszcz. W ZOZ-ie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. W ramach umowy z NFZ świadczone są następujące usługi medyczne: Profilaktyczne programy zdrowotne(bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) jak również Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń)
Szpital posiada cztery oddziały, w których hospitalizowani są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Urologiczny a także Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej.
Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy ma dwanaście poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Onkologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
. W firmie możliwe jest również przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Izotopowe, Badania Medycyny Nuklearnej, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia i także Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk), Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej możliwa pon.-pt. podczas pracy jednostki. W celu umówienia się na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ niezbędne są: dokument tożsamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną wystawione przez lekarza rodzinnego, aktualne ubezpieczenie w ramach NFZ.

Leczenie szpitalne

 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Płaskonabłonkowego Raka Narządów Głowy I Szyi W Skojarzeniu Z Radioterapią W Miejscowo Zaawansowanej Chorobie Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Nerki Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Czerniaka Skóry Lub Błon Śluzowych Ipilimumabem Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Piersi Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Czerniaka Skóry Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Czerniaka Skóry Lub Błon Śluzowych Ipilimumabem Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Nerki Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Płaskonabłonkowego Raka Narządów Głowy I Szyi W Skojarzeniu Z Radioterapią W Miejscowo Zaawansowanej Chorobie Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Czerniaka Skóry Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Piersi Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Ambulatorium Chemioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Brachyterapii

[zobacz mapkę]

Oddział Radioterapii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 8 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2020
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-26) 6 dni (2013-10-23) 8 dni (2013-08-03) 16 dni (2013-07-29) 5 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej I Nowotworów

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-35-73 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Czerniaka Skóry Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Płaskonabłonkowego Raka Narządów Głowy I Szyi W Skojarzeniu Z Radioterapią W Miejscowo Zaawansowanej Chorobie Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Piersi Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Mięsaków Tkanek Miękkich Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Czerniaka Skóry Lub Błon Śluzowych Ipilimumabem Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Onkologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Nerki Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-17 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii Oddział Radioterapii Ii

[zobacz mapkę]

Oddział Radioterapii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-35-68
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Czerniaka Skóry Lub Błon Śluzowych Ipilimumabem Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Czerniaka Skóry Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Mięsaków Tkanek Miękkich Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Płaskonabłonkowego Raka Narządów Głowy I Szyi W Skojarzeniu Z Radioterapią W Miejscowo Zaawansowanej Chorobie Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Piersi Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Chemioterapii

[zobacz mapkę]

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Kiliniczny Chirurgii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-34-12 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 123 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologii Onkologicznej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-94 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi I Chirurgii Rekonstrukcyjnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Onkologicznej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-33-89
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Kliniczny Radioterapii

[zobacz mapkę]

Oddział Radioterapii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Oddział Radioterapii I

[zobacz mapkę]

Oddział Radioterapii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-31-10
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-13) 3 dni (2013-07-29) 2 dni (2013-07-02) 22 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Zakład Radioterapii

[zobacz mapkę]

Pracownia Lub Zakład Teleradioterapii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 12 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Zakład Radioterapii

[zobacz mapkę]

Teleradioterapia Stereotaktyczna Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 8 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Centrum Onkologii - Zakład Teleradioterapii

[zobacz mapkę]

Pracownia Lub Zakład Teleradioterapii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-34-75
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Urologiczny Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52 37 43 000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Brachyterapii

[zobacz mapkę]

Pracownia Lub Zakład Brachyterapii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Terapii Izotopowej

[zobacz mapkę]

Terapia Izotopowa Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-38-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Radioterapii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Pracownia Lub Zakład Teleradioterapii Włocławek

Adres: Łęgska 53 Miasto: Włocławek
Tel. 52 374 36 80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 26.28" N Długość geograficzna: 19°4' 33.81" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Anestezjologiczna I Walki Z Bólem

[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Bólu Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 3 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Chemioterapii - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-31-10
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Chirurgiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 9 dni Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Chirurgiczna - Włocławek

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 90 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 sierpnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej I Nowotworów

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52 374-30-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Chorób Piersi

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-31-10
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-18) 5 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Chorób Piersi

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52 374-30-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 146 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 września 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 368 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 grudnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 74 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 października 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Włocławek

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 31 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Poradnia Ginekologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-31-10
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Ginekologiczna - Włocławek

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Poradnia Laryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Szacowana data wolnych terminów: po 14 czerwca 2020
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-10-04) 32 dni (2013-10-04) 32 dni
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Laryngologiczna - Włocławek

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Poradnia Onkologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-31-10 Szacowana data wolnych terminów: po 22 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi - Włocławek

[zobacz mapkę]

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Szacowana data wolnych terminów: po 18 sierpnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Poradnia Radioterapii - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-01-12) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Urologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Poradnia Urologiczna - Włocławek

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 135 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Pordnia Onkologiczna - Włocławek

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologiczna Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Pracownia Endoskopii - Włocławek

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 29 maja 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Włocławek

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Raz Z Pracownią Bronchoskopii

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 0-52 374-31-10
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Diagnostyki Obrazowej I Radiologii I Interwencyjnej - Pracowania Tk

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. (52)3743300 Szacowana data wolnych terminów: po 10 grudnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Endoskopii Pracownia Gastroskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 69 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Endoskopii Pracownia Kolonoskopii

[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-31-10 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 199 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 lutego 2021
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Pet-Ct

[zobacz mapkę]

Zakład Medycyny Nuklearnej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-38-63
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Scyntygrafii

[zobacz mapkę]

Zakład Medycyny Nuklearnej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-38-63
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Terapii Izotopowej

[zobacz mapkę]

Zakład Medycyny Nuklearnej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-38-63
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Psychologiczna - Bydgoszcz

[zobacz mapkę]
Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 374-32-62 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E

Procedury medyczne

 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego - Włocławek

[zobacz mapkę]

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Włocławek

Adres: Królewiecka 2A Miasto: Włocławek
Tel. 054 230-13-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 305 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 sierpnia 2020
Szerokość geograficzna: 52°39' 31.81" N Długość geograficzna: 19°4' 24.24" E
 

Zakład Diagnostyki Obrazowej I Radiologii I Interwencyjnej - Pracowania Mr

[zobacz mapkę]

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. (52)3743000 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 153 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 października 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Pet-Ct

[zobacz mapkę]

Pozytonowa Tomografia Emisyjna Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-38-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Medycyny Nuklearnej Pracownia Scyntygrafii

[zobacz mapkę]

Badania Medycyny Nuklearnej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-38-63 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Zakład Rehabilitacji Ośrodek Dzienny Dzieci

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52 374 31 38 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 1 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Rehabilitacji Poradnia Rehabilitacyjna

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374-35-78 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Rehabilitacji Pracownia Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 052 374 -30 -00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 201 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 kwietnia 2021
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E
 

Zakład Rehabilitacji - Ośrodek Dzienny

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Bydgoszcz

Adres: Dr. I.romanowskiej 2 Miasto: Bydgoszcz
Tel. 52 374-30-00
Szerokość geograficzna: 53°8' 47.04" N Długość geograficzna: 18°6' 48.91" E