Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 • NIP: 8381843603
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N
  Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • B. Limanowskiego 30/.
 • 96-300 Żyrardów

Opis placówki

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest to szpital działający na obszarze miasta Żyrardów. W instytucji wykonywane jest siedem świadczeń medycznych. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(zbliżony do średniego limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (bardzo duży limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dziesięć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Medycyny Paliatywnej jak również Oddział Neurologiczny.
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością zawiera piętnaście poradni specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza a także Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
Placówce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W jednostce możliwe jest również wykonanie panelu badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja ze skierowaniem od specjalisty wystawionym przez lekarza posiadającego umowę z NFZ możliwa pon.-pt. w czasie pracy placówki. By zapisać się na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ wymagane są: dokument toższamości, dokument skierowania na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 203 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnień I Współuzależnień Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 10 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Pododdział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 4 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 95 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46 855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-04-15) 21 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 142 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46 855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 86 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Endoskopii Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-854-32-71
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 8 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Żyrardów

 • Adres: Limanowskiego 30
  Miasto: Żyrardów
 • Tel. 46-855-20-11
 • Szerokość geograficzna: 52°3' 33.2" N Długość geograficzna: 20°26' 24.61" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 marca 2019

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';