Wodonercze

wodonerczeWodonercze (hydronephrosis) jest jedną z typowych chorób układu wydalniczego. W zdrowym organizmie wytwarzany w nerkach mocz jest odprowadzany przez drogi doprowadzające (kielichy oraz miedniczki nerkowe) do moczowodu, a następnie pęcherza moczowego oraz cewki moczowej i ostatecznie zostaje wydalony z organizmu. Wodonercze pojawia się wtedy, kiedy przy odpływie z miednicy mocz napotyka przeszkodę. Dochodzi wówczas do rozszerzenia się miedniczki oraz kielichów, co z czasem zaczyna prowadzić do zaniku miąższu i niszczenia samej nerki.   Przyczyny wodonercza Wodonercze może być spowodowane przez szereg czynników, pojawić się może tak samo u dzieci, jak też u dorosłych, może być wynikiem wrodzonych wad budowy układu moczowego, jak również i wad nabytych, które nierzadko są efektem innych chorób.   U dzieci wodonercze wrodzone jest uznawane za jedną z częstszych wad wrodzonych, cierpi na nie średnio jedno na 1000 dzieci. Główną przyczyną wystąpienia tego typu wodonercza jest pojawienie się przeszkody anatomicznej albo czynnościowej, niedorozwój moczowodu bądź wszelkie nieprawidłowości w jego budowie lub też zbyt wysokie odejście samego moczowodu z nerki, co również utrudnia odprowadzenie moczu i prowadzi do jego zalegania w miedniczkach oraz kielichach nerkowych.   U dorosłych wodonercze pojawia się w wyniku nieprawidłowości budowy i funkcji dróg moczowych, czyli nefropatii zaporowej, której przyczyną może być kamica nerkowa. Pojawienie się wodonercza może być również związane z chorobą nowotworową układu moczowego np. szpiczakiem mnogim, wówczas zatkanie moczowodu jest spowodowane bardzo dużym stężeniem białka patologicznego. Wodonercze mogą też mieć podłoże neurologiczne i może się pojawić u osób z urazami rdzenia kręgowego, chorobą Parkinsona lub stwardnieniem rozsianym. W przypadku, kiedy przyczyną wodonercza jest duży kamień z nerki, który zatyka moczowód, zazwyczaj pomaga inwazyjne usunięcie złogu lub podawanie leków, które rozluźnią mięśniówkę oraz umożliwią przejście kamienia z moczowodu do pęcherza moczowego.   Objawy, przebieg choroby, badanie i leczenie Niezależnie już od przyczyn wystąpienia wodonercza, jego obraz kliniczny uwarunkowany jest ilością zalegającego moczu oraz stopniem rozciągnięcia struktur samej nerki. Jeśli chodzi o objawy, to choroba zwykle przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo, zaś o jej istnieniu pacjent dowiaduje się często przypadkiem, przy okazji innych badań. Wodonercze można wykryć u dzieci podczas USG jamy brzusznej, powiększona zaś przez zgromadzony mocz nerka może być wyczuwalna jako guz. Typowe są również bóle brzucha o różnym natężeniu i lokalizacji. U dorosłych typowy dla wodonercza jest tępy ból w okolicy lędźwiowej rozchodzący się się od tyłu ku dołowi i środkowi ciała.   Osoby chore lub takie, u których podejrzewa się wystąpienie wodonercza, poddawane są rutynowym badaniom. Podstawa to badanie USG jamy brzusznej, dzięki któremu można ustalić, jak bardzo miedniczki i kielichy są rozciągnięte. Sprawdza się również grubość miąższu nerki, żeby ustalić, czy nie doszło do jego zaniku. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi medycznemu, wodonercze można wykryć już nawet u płodu podczas rutynowych badań USG u ciężarnej kobiety. Popularnym badaniem jest również scyntygrafia dynamiczna z próbą diuretyczną, który polega na dożylnym wprowadzeniu do organizmu specjalnego znacznika i zbadaniu, jak szybko zostanie on wydalony przez organizm. Dzięki scyntygrafii można ocenić jak zaawansowane jest wodonercze, badanie też jest decydujące przy ocenie, czy konkretny przypadek kwalifikuje się do leczenia operacyjnego. W niektórych przypadkach, wraz z rozwojem dziecka, wszystko może wrócić samoistnie do normy.   Jeśli konieczne jest wykonanie operacji, wycina się zwężony odcinek i zespala miedniczkę z moczowodem. Najbardziej popularna jest plastyka miedniczkowo-moczowodowa sposobem Hynes-Anderson, stosuje się też inne techniki małoinwazyjne. Leczenie operacyjne jest bezpieczne, odnotowuje się niewielką ilość powikłań i nawrotów choroby.   Źródło obrazka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wodonercze