Chorzowskie Centrum Pediatrii I Onkologii Im. Dr Edwarda Hankego

 • NIP: 6271937704
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N
  Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Władysława Truchana 7
 • 41-500 Chorzów

Opis placówki

Chorzowskie Centrum Pediatrii I Onkologii Im. Dr E. Hankego jest to szpital pracujący na obszarze miasta Chorzów. W jednostce wykonywane są cztery świadczenia medyczne. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń) a także Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (duży limit świadczeń), Pomoc doraźna i transport sanitarny (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu dziesięć oddziałów, w których leczeni są chorzy. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Alergologiczny Dla Dzieci, Oddział Okulistyczny Dla Dzieci a także Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci.
Chorzowskie Centrum Pediatrii I Onkologii Im. Dr E. Hankego posiada dziewięć poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci i także Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci.
. W firmie możliwe jest też przeprowadzenie wielu badań diagnostycznych: Badania Medycyny Nuklearnej, Badania Tomografii Komputerowej (Tk) i Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm).
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej czynna pon.-pt. w godzinach pracy placówki. W celu uzgodnienia terminu na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ wymagane są: dokument tożsamości, skierowanie do specjalisty od lekarza rodzinnego, aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Z naszych danych wynika, że lekarz chirurg ma kolejkę na 11 dni. W dniu 2015-04-22 pacjenci raportowali 15 dni kolejki, w dniu 2015-04-22 było to jeden dzień dni kolejki.

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Dział Nmr

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 01 94
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 242 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 lutego 2019

[zobacz mapkę]

Dział Pet/ct

Pozytonowa Tomografia Emisyjna Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)347 12 00
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Dział Spect/ct

Badania Medycyny Nuklearnej Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)347 12 00
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 maja 2018

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Dział Spect/ct

Zakład Medycyny Nuklearnej Chorzów

 • Adres: Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)347 12 00
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Dział Tk

Pracownia Tomografii Komputerowej Chorzów

 • Adres: Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 01 94
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 30 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologii Dziecięcej

Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 51
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 173 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna I Immunologiczna Dla Dzieci

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Chorzów

lekarz alergolog

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 90 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci
Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci-świadczenia pierwszorazowe
[zobacz mapkę]

Poradnia Audiologiczna - Chorzów

lekarz audiolog, foniatra

 • Adres: Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii
Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii-świadczenia pierwszorazowe
[zobacz mapkę]

Poradnia Audiologiczna

Poradnia Audiologiczna Dla Dzieci Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 74 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 kwietnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna Dla Dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Chorzów

lekarz chirurg

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-04-22) 15 dni

(2015-04-22) jeden dzień

(2015-02-19) jeden dzień

Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej-diagnostyka onkologiczna
Świadczenia zabiegowe w chirurgii dziecięcej-zakres skojarzony z 02.1501.001.02
Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej
[zobacz mapkę]

Poradnia Hematologiczn0-Onkologiczna Dla Dzieci

Poradnia Onkologii I Hematologii Dziecięcej Chorzów

 • Adres: Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci - Chorzów

lekarz nefrolog

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 148 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci
Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci-świadczenia pierwszorazowe
Kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych - zakres skojarzony do nefrologii dla dzieci 02.1131.001.02 (mały kontrakt z NFZ)
Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci-diagnostyka onkologiczna (bardzo duży kontrakt z NFZ)
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci - Chorzów

lekarz neurolog

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 172 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej-diagnostyka onkologiczna (bardzo duży kontrakt z NFZ)
Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej
Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej-świadczenia pierwszorazowe
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci - Chorzów

lekarz okulista

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 342 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci-diagnostyka onkologiczna (bardzo duży kontrakt z NFZ)
Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortopedyczno-Urazowa Dla Dzieci

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Chorzów

lekarz ortopeda

 • Adres: Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 3 dni.

Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci
Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci -zakres skojarzony z 02.1581.001.02
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci - Chorzów

lekarz laryngolog

 • Adres: Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej-diagnostyka onkologiczna (bardzo duży kontrakt z NFZ)
Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej
[zobacz mapkę]

Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej - Chorzów

 • Adres: Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)347 12 00
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Alergologii I Immunologii Dziecięcej

Oddział Alergologiczny Dla Dzieci Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 01 68
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2019

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-03-10) 21 dni

(2014-04-08) 10 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej Dla Dzieci

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 11
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2014-02-05) 2 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologii I Onkologii Dziecięcej

Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 42
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii Dziecięcej

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 34
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii Dziecięcej

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 20
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 119 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Niemowlęcy I Patologii Noworodka

Oddział Niemowlęcy Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 71
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki Dziecięcej

Oddział Okulistyczny Dla Dzieci Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 30
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 100 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 maja 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-11-10) 9 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu Dla Dzieci

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 00
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 17 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-06-29) 20 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologii Dziecięcej

Oddział Otolaryngologiczny Dla Dzieci Chorzów

 • Adres: Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 51
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny Dla Dzieci Starszych

Oddział Pediatryczny Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 81
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz inne poradnie]

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii Dziecięcej

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 20
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii Dziecięcej

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Chorzów

 • Adres: Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 20
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Chorzów

 • Adres: Władysława Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Chorzów

 • Adres: Truchana 7
  Miasto: Chorzów
 • Tel. (032)349 00 90
 • Szerokość geograficzna: 50°17' 48.44" N Długość geograficzna: 18°56' 54.1" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';