Informacje podstawowe o placówce Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im.dr E. Hankego

Dane firmy

Nazwa:

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im.dr E. Hankego

Adres:

ul. Władysława Truchana 7
41-500 Chorzów

NIP: 6271937704

Regon: 271503449

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 31 stycznia 1993

Rodzaj działalności leczniczej: Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

Dane kontaktowe

Telefony:

Placówki

Inne komórki opieki szpitalnej

Adres

Władysława Truchana 7
41-500 Chorzów

Rozpoczęcie działalności

13 listopada 2012

Telefon

+48 32 34 90 000

Oddziały Szpitalne

Adres

Władysława Truchana 7
41-500 Chorzów

Rozpoczęcie działalności

31 stycznia 1993

Telefon

+48 32 34 90 000

Pomoc doraźna

Adres

Władysława Truchana 7
41-500 Chorzów

Rozpoczęcie działalności

16 kwietnia 2012

Telefon

+48 32 34 90 000

Poradnie specjalistyczne

Adres

Władysława Truchana 7
41-500 Chorzów

Rozpoczęcie działalności

16 kwietnia 2012

Telefon

+48 32 34 90 090

Komunikacja

632, 74, 22, 165, 144,

Wyposażenie:
  • Parking
  • Winda
  • Podjazd

Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej

Adres

Władysława Truchana 7
41-500 Chorzów

Rozpoczęcie działalności

16 kwietnia 2012

Telefon

+48 32 34 90 000

Pracownie Diagnostyczne

Adres

Władysława Truchana 7
41-500 Chorzów

Rozpoczęcie działalności

16 kwietnia 2012

Telefon

+48 32 34 90 000

Opis placówki

Firma medyczna Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im.dr E. Hankego od 26 lat funkcjonuje w rejonie miasta Chorzów i zaopatruje pacjentów w zakresie działalności szpitalnej. Ma dwie jednostki w miejscowości Chorzów , ul. Władysława Truchana z parkingiem dla pojazdów, windami dla pacjentów, pomieszczenia klimatyzowane. Placówka posiada: podjazdy dla pacjentów na wózkach, łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych, windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Dojechanie do placówki najłatwiejsze jest z wykorzystaniem linii 632, 74, 22, 165, 144,; przy ulicy Truchana z windą, klimatyzacja. Budynek posiada: usprawnienia dla osób na wózkach, łazienki dostosowane dla pacjentów niepełnosprawnych, windę przygotowaną dla osób niepełnosprawnych. Dojechanie do placówki najłatwiejsze jest z wykorzystaniem linii 632, 74, 22, 165, 144,. Jednostka zatrudniła specjalistów, miedzy innymi z dziedzin: Farmakologia kliniczna, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Immunologia kliniczna a ponadto Mikrobiologia lekarska. ZOZ zawarł wynegocjowane kontrakty z NFZ na usługi: Świadczenia W Zakresie Onkologii I Hematologii Dziecięcej-Świadczenia Pierwszorazowe, Świadczenia W Zakresie Onkologii I Hematologii Dziecięcej a ponadto Świadczenia W Zakresie Onkologii I Hematologii Dziecięcej-Diagnostyka Onkologiczna. Informacje zdobyć można na stronie internetowej placówki www.chcpio.pl lub też kontaktując się pod numerem 32 34 90 000. Możliwy jest kontakt drogą e-mailową pod adresem sekretariat@chcpio.pl. ZOZ otrzymał następujące akredytacje: Iso 9001:2008, Zakres Certyfikacji: Świadczenie Usług Medycznych W Ramach Lecznictwa Szpitalnego Specjalistycznego, Ratownictwa Medycznego, Poradni Specjalistycznych, Diagnostyki Medycznej W Tym: Laboratoryjnej, Obrazowej I Izotopowej Z Uwzględnieniem Chorób Onkologicznych W Wieku Rozwojowym.. Akredytacje kształcenia: Pediatria - specjalizacja.

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Podaj informację o kolejce

';