Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Opis placówki

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jest to obiekt obsługjący pacjentów na terenie miasta Łódź-Górna. W firmie wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Kontrakt obejmuje następujące usługi medyczne: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital posiada dwadzieścia trzy oddziały, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Pediatryczny, Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci jak również Oddział Neonatologiczny.
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ma poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki i osiem gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i także Poradnia Neonatologiczna.
. Dla Kobiet poradnia świadczy opiekę położnej POZ w zakresie edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie ciąży , a także opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Umowa instytucji w zakresie wykwalifikowanego lekarza rodzinnego zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, diagnozowania pacjentów i zlecanie badań diagnostycznych. Do kompetencji pielęgniarki w poradni należy promowanie zdrowia oraz profilaktyki chorób. Obejmuje to całościową opiekę pielęgniarską nad pacjentem. W zakładzie możliwe jest również przeprowadzenie poniższych badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm) i także Badania Echokardiograficzne Płodu.
, Badania Tomografii Komputerowej (Tk), Badania Genetyczne
Rejestracja osobista lub telefoniczna dostępna jest poniedziałek - piątek podczas pracy jednostki. Aby uzgodnić termin na badanie konieczne są: dokument tożsamości, skierowanie na wizytę specjalistyczną od lekarza rodzinnego, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Kinika Chirurgii I Urologii Dziecięcej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 401
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 77 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Chirurgii Onkologicznej I Chorób Piersi

Oddział Chirurgii Onkologicznej Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 101
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 35 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Chirurgii, Urologii Dziecięcej I Transplantologii

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 401
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 61 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Endokrynologii I Chorób Metabolicznych

Oddział Endokrynologiczny Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 141
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 27 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2018-10-15) 3 dni

(2018-10-15) 3 dni

(2015-03-23) 13 dni

[zobacz mapkę]

Klinika Gastroenterologii, Alergologii I Pediatrii

Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 341
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Ginekologii Operacyjnej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 161
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Klinika Ginkologii

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 151
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Klinika Intensywnej Terapii I Wad Wrodzonych Noworodków I Niemowląt.

Oddział Neonatologiczny Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 411
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Kardiochirurgii

Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 451
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 471
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 77 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 września 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii

Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp) Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 471
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii I Wad Wrodzonych Dorosłych

Oddział Kardiologiczny Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 183
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii I Wad Wrodzonych Dorosłych

Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp) Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 183
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej I Ginekologii

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 071
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Klinika Neonatologii

Oddział Neonatologiczny Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 041
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 361
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 93 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 stycznia 2020

[zobacz mapkę]

Klinika Neurologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 371
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Neurologii

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 371
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Neurologii

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 371
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Neurologii

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 371
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 98 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 września 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Okulistyki

Oddział Okulistyczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 491
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 76 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Ortopedii I Traumatologii

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 351
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 31 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Ortopedii I Traumatologii

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 351
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 38 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-05-23) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Klinika Otolaryngologii

Oddział Otolaryngologiczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 481
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Pediatrii, Immunologii I Nefrologii

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 381
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Klinika Pediatrii I Immunologii Z Pododdziałem Nefrologii

Oddział Pediatryczny Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 381
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 47 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 czerwca 2018

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-01-15) 35 dni

[zobacz mapkę]

Klinika Pediatrii I Immunologii Z Pododdziałem Nefrologii

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 381
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Klinika Perinatologii I Ginekologii

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 081
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Położnictwa I Ginekologii

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 061
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Klinika Terapii Płodu

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 181
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 131
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-05-05) 5 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 080
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatryczny - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 112
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Dziecięcy

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 141
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: 9 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Pododdział Dziecięcy

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 141
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 1.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Dziecięcy

Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 141
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Pododdział Gastroenterologii

Oddział Gastroenterologiczny Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 341
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 40 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-06-29) 32 dni

[zobacz mapkę]

Pododdział Gastroenterologii

Indukcja Remisji Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (Wzjg) Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 341
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Pododdział Kardiologii Dla Dorosłych

Oddział Kardiologiczny Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 183
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Kardiologii Dla Dorosłych

Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp) Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 183
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Pododdział Nefrologii

Oddział Nefrologiczny Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 011
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Nefrologii

Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 011
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Pododdział Nefrologii Dla Dzieci

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 011
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Pododdział Nefrologii Dla Dzieci

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 011
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Pododdział Neurochirurgii Dla Dorosłych

Oddział Neurochirurgiczny Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 361
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 91 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Onkologii Klinicznej

Leczenie Raka Nerki Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 161
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Onkologii Klinicznej

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 161
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Onkologii Klinicznej

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 161
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Onkologii Klinicznej

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 161
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Pododdział Onkologii Klinicznej

Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 161
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Onkologii Klinicznej

Leczenie Raka Piersi Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 161
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Onkologii Klinicznej

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 161
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Otolaryngologii Dla Dorosłych

Oddział Otolaryngologiczny Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 481
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci

Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 000
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 000
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii Klinicznej

Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 000 000 000
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii Klinicznej

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 000 000 000
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii Klinicznej

Leczenie Raka Piersi Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 000 000 000
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii Klinicznej

Leczenie Raka Nerki Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 000 000 000
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Onkologii Klinicznej

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 000 000 000
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodka

Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 244
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Stacja Dializ - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 011
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 471
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Klinika Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 471
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Kardiologii Dla Dorosłych

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 183
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna

Badania Genetyczne Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 275
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 575
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 129 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 października 2019

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Klinika Neurologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 371
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 712 080
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Klinika Otolaryngologii

Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 481
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 182 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Pododdział Otolaryngologii Dla Dorosłych

Oddział Otorynolaryngologiczny Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 481
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Audiologiczna Dla Dzieci - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 507
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 53 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 sierpnia 2019

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-12-15) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej I Chorób Sutka

Poradnia Chirurgii Onkologicznej Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 244
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 223 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych Dla Dzieci - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 000
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 14 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna Dla Dzieci

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 000
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 275
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 115 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 189
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 16 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-07-09) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna Wieku Rozwojowego

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 244
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 104 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 189
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-03-11) 22 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologii Dziecięcej I Wieku Rozwojowego

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 244
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 50 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dorosłych Z Wrodzonymi Wadami Serca

Poradnia Kardiologiczna Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 506
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 50 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 506
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 16 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-10-18) 6 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dorosłych

Poradnia Neurochirurgiczna Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 000
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 49 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 17 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 000
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia Neonatologiczna Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 244
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Pediatryczna - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 506
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu sierpniu: 248 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Położnicza

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 189
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 6.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 42 271 15 75
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 6 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Zaklad Kardiologii Prenatalnej

Pracownia Usg Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 135
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 381
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 17 czerwca 2019

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci - Łódź-Górna

 • Adres: Rzgowska 281/289
  Miasto: Łódź-Górna
 • Tel. +48 422 711 501
 • Szerokość geograficzna: 51°42' 21.49" N Długość geograficzna: 19°29' 0.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 66 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 stycznia 2020

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';