Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie

 • Dane teleadresowe firmy:
 • Aleja Dzieci Polskich 20
 • 04-730 Warszawa

Opis placówki

Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie jest to szpital obsługjący pacjentów na terenie miasta Warszawa. ZOZ prowadzi leczenie w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są chorzy. Umożliwia udział w następujących programach leczenia: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW firmie wykonywane jest osiem świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Leczenie szpitalne(mały limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (bardzo duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń) jak również Leczenie stomatologiczne (duży limit świadczeń)
Szpital ma dwadzieścia jeden oddziałów, w których leczeni są chorzy. Największymi oddziałami szpitalnymi są Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci, Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci jak również Oddział Neurologiczny Dla Dzieci.
W gabinecie stomatologicznym refundowany jest poniższy zakres usług stomatologicznych w ramach świadczeń zakontraktowanych z NFZ: Wewnątrzustne zdjęcie zębów. Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie zawiera dwadzieścia osiem gabinetów specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Psychologiczna a także Poradnia Genetyczna.
. W firmie możliwe jest też przeprowadzenie poniższych badań: Badania Medycyny Nuklearnej, Badania Tomografii Komputerowej (Tk) oraz Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm).
, Badania Izotopowe, Badania Zgodności Tkankowej, Badania Genetyczne
Rejestracja ze skierowaniem od lekarza rodzinnego dostępna jest pon.-pt. w czasie pracy placówki. Aby uzgodnić termin do wybranego specjalisty konieczne są: dokument tożsamości, skierowanie do specjalisty wystawione przez lekarza rodzinnego, regularnie opłacone ubezpieczenie zdrowotne.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Audiologii I Foniatrii

Oddział Audiologiczno-Foniatryczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. (22) 8151614
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Audiologii I Foniatrii

Oddział Audiologiczno-Foniatryczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. (22) 8151614
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 maja 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-60
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 109 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-12-09) 12 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-13-60
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 88 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Metabolicznych

Oddział Pediatryczny Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-90
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 51 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Diabetologii

Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 22 815-75-78
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 maja 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Diabetologii

Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-75-78
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Dializ

Stacja Dializ Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-74-28
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Dializ

Stacja Dializ Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-28
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Chemioterapii

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-11-65
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Chemioterapii

Oddział Onkologii Klinicznej/chemioterapii Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-11-65
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologii

Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 22 815-75-78
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 82 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 19 maja 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologii

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-75-78
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologii

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 22 815-75-78
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Endokrynologii

Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22 815-75-78
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 89 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologii, Hepatologii I Zaburzeń Odżywiania

Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-84
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 95 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Gastroenterologii, Hepatologii I Zaburzeń Odżywiania

Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-73-84
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 15 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii

Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-18-75
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 68 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2013-07-25) 30 dni

(2013-07-25) 28 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii

Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-18-75
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 54 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-18-75
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Immunologii

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-18-75
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgii

Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22/815-73-46
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiochirurgii

Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 22/815-73-46
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 65 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 183 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp) Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp) Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii Transplantacji Nerek I Nadciśnienia Tętniczego

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-15-40
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 59 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Nefrologii Transplantacji Nerek I Nadciśnienia Tętniczego

Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-15-40
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii, Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Neonatologiczny Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-77-66
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologii, Patologii I Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Neonatologiczny Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-77-66
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-75-60
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-75-60
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 149 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii I Epileptologii

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 66 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii I Epileptologii

Oddział Neurologiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-74-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 58 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii I Epileptologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-74-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Oddział Okulistyczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-55
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Oddział Okulistyczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-73-55
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii

Leczenie Doustne Stanów Nadmiaru Żelaza W Organizmie Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-17-87
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii

Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-17-87
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii

Leczenie Doustne Stanów Nadmiaru Żelaza W Organizmie Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-87
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-17-87
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologii

Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-87
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. (0-22) 815-70-92
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 32 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Leczenie Choroby Hurler Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-12-14
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-12-14
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Leczenie Choroby Pompego Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-12-14
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Oddział Pediatryczny Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-12-14
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-14
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Oddział Pediatryczny Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-14
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 64 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Leczenie Choroby Hurler Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-14
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych

Leczenie Choroby Pompego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-14
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22/815-75-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 22/815-75-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Transplantacji Narządów

Oddział Transplantologiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-13-60
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Urologii Dzieciecej

Oddział Urologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-51
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 175 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Urologii Dzieciecej

Oddział Urologiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-13-51
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 231 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-70-66
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-66
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatropinową Niedoczynnością Przysadki Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-70-66
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu marcu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-66
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-72-21
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna

Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-21
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologii I Nadciśnienia Tętniczego

Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-13-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Pracownia Badań Scyntygraficznych I Terapii Izotopowej

Terapia Izotopowa Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-73-03
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 60 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Pracownia Badań Scyntygraficznych I Terapii Izotopowej

Terapia Izotopowa Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-03
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-19-29
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 marca 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-19-29
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-72-42
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: 100 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-42
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 22/815-75-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 172 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 grudnia 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 22/815-75-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 103 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej

Oddział Rehabilitacyjny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-75-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 143 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej

Oddział Rehabilitacyjny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-75-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 226 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lutego 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji Pediatrycznej

Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 106 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacji Pediatrycznej

Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 102 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 czerwca 2019

[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. (22) 815-17-00
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 34 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. (22) 815-17-00
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 72 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lipca 2018

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 99 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologii

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-70
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 72 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-55
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyki

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-73-55
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna

Badania Genetyczne Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 104 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna

Badania Genetyczne Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-74-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 191 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 października 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-16-15
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 45 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Badań Scyntygraficznych I Terapii Izotopowej

Badania Medycyny Nuklearnej Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-73-03
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 88 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 sierpnia 2019

[zobacz mapkę]

Pracownia Badań Scyntygraficznych I Terapii Izotopowej

Badania Medycyny Nuklearnej Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-73-03
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 193 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-12-95
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 104 dni.

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-12-95
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 193 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2019

Programy zdrowotne

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii I Epileptologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologii I Epileptologii

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-74-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. (0-22) 815-70-92
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 192 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 września 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. (0-22) 815-70-92
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 223 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 217 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 167 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-72-86
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 71 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-86
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób I Transplantacji Wątroby

Poradnia Transplantologiczna Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-19-98
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 91 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób I Transplantacji Wątroby

Poradnia Transplantologiczna Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-19-98
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 121 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-63
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 69 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Metabolicznych - Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-70-63
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 87 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 lipca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Pulmonologiczna Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 501 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 26 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 22 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 77 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-70-66
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 229 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-01-05) 9 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-70-66
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 271 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna - Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 65 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 lipca 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Foniatryczna - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 33 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-08
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 67 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-13-08
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 169 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-74-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 224 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2015-06-28) 12 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna - Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-74-50
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 234 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologii Dzieciecej

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 47 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologii Dzieciecej

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 42 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna - Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-72-21
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 149 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Immunologiczna - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-21
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 107 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-10-05) jeden dzień

[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjna

Poradnia Neonatologiczna Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-17-17
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 20 marca 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjna

Poradnia Neonatologiczna Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-17
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Konsultacyjno-Pulmonologiczna

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-12
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 117 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 801 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 8 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 800 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 8.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 19 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 800 051 000
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 18 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 kwietnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologii I Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-13-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 162 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 grudnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Nefrologii I Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-13-04
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 220 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia Neurochirurgiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-72-86
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 19 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna I Epileptologiczna

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Międzylesie

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Międzylesie
 • Tel. 022/815-17-05
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 60 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna I Epileptologiczna

Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci Warszawa Wawer

 • Adres: Aleja Dzieci Polskich 20
  Miasto: Warszawa Wawer
 • Tel. 022/815-17-05
 • Szerokość geograficzna: 52°12' 23.88" N Długość geograficzna: 21°11' 32.02" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 56 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 maja 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci Warszawa Wawer