Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP: 7962963679
Szerokość geograficzna: 51°26' 21.93" N Długość geograficzna: 21°9' 29.77" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Juliana Aleksandrowicza 5 26-617 Radom
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością to obiekt działający w rejonie miasta Radom. ZOZ przyjmuje w ramach jednego programu leczenia, w których objęci opieką są osoby objęte opieką zdrowotną. Prowadzi leczenie w ramach następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW placówce wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Leczenie szpitalne(bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Rehabilitacja lecznicza (bardzo duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (średni limit świadczeń)
Szpital posiada dziewiętnaście oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Kardiologiczny, Oddział Neonatologiczny oraz Oddział Chirurgiczny Ogólny.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością posiada dwadzieścia siedem poradni specjalistycznych. Największymi poradniami są Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Neurologiczna i także Poradnia Onkologiczna.
Firma posiada kontrakt na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w sytuacjach jeżeli pojawia się uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń , a także by zachowć ciągłości procesu leczenia. W placówce możliwe jest też zrobienie badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia i także Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja pracuje poniedziałek - piątek w godzinach otwarcia. Aby zarejetrować się do specjalisty konieczne są: dowód osobisty, dokument skierowania na badanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ, aktualne ubezpieczenie w ramach NFZ.

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Dziecięcej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-54 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 46 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Chirurgii Ogólnej I Onkologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-36-01 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 75 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-32-84 Szacowana data wolnych terminów: po 3 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Hematologii

[zobacz mapkę]

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Hematologii

[zobacz mapkę]

Oddział Hematologiczny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Hematologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Kardiologii

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-36-40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni Szacowana data wolnych terminów: po 29 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Neonatologii

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-32-88 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-34-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-34-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 29 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Okulistyki

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-39-94 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Onkologii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Onkologii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Onkologii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Onkologii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Onkologii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Piersi Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Onkologii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Nerki Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Onkologii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Onkologii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Onkologii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jajnika Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Onkologii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Onkologii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Wątrobowokomórkowego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Otolaryngologii

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-33-62
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Pediatryczny - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-59 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 11 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Pulmonologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 2 maja 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Pulmonologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Ciężkiej Astmy Alergicznej Ige Zależnej Omalizumabem Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Pulmonologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Pulmonologii Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 69
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Pulmonologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Pulmonologii I Onkologii Pulmonologicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Ciężkiej Astmy Alergicznej Ige Zależnej Omalizumabem Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Pulmonologii I Onkologii Pulmonologicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Pulmonologii I Onkologii Pulmonologicznej

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Reumatologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-34-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Reumatologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-34-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Wewnętrzny I

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-34-62 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Wewnętrzny Ii (Nadciśnienia Tętniczego)

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-71 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Wewnętrzny I (Endokrynologiczno-Internistyczny)

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-34-62
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Pododdział Reumatologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-34-00 Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Pododdział Reumatologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym (Łzs) Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-34-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Pododdział Reumatologii

[zobacz mapkę]

Oddział Reumatologiczny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-34-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Pododdział Reumatologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-34-00 Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Hematologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Hematologiczna

[zobacz mapkę]

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Onkologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Onkologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Nerki Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Onkologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Reumatologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów O Przebiegu Agresywnym Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Reumatologiczna

[zobacz mapkę]

Leczenie Inhibitorami Tnf Alfa Świadczeniobiorców Z Ciężką, Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Szpitalny Oddział Kliniczny Neurochirurgii

[zobacz mapkę]

Oddział Neurochirurgiczny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-32-42 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 55 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Procedury medyczne

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-35-31 Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-35-31
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-35-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1020 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

[zobacz mapkę]

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-35-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1379 dni Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2021
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Kardiologii

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Jednojamowego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-36-40
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Kardiologii

[zobacz mapkę]

Koronarografia Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-36-40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 98 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Kardiologii

[zobacz mapkę]

Wszczepienie/wymiana Rozrusznika Dwujamowego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-36-40
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Kardiologii

[zobacz mapkę]

Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-36-40 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Okulistyki

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-39-94 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Okulistyki

[zobacz mapkę]

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-39-94
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Okulistyki

[zobacz mapkę]

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-39-94 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 1020 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

[zobacz mapkę]

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-32-06 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 243 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Programy zdrowotne

 

Oddział Neurologii

[zobacz mapkę]

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-34-31 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Poradnie specjalistyczne

 

Oddział Pulmonologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Płuc Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu kwietniu: 145 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 listopada 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Pulmonologii I Onkologii Pulmonologicznej

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Płuc Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 30 69 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 191 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

[zobacz mapkę]

Zespół Domowego Leczenia Tlenem Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-30-62 Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Pododdział Otolaryngologii

[zobacz mapkę]

Oddział Otorynolaryngologiczny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-33-62 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 195 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-39-64 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Audiologiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 137 dni Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Chirurgii Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-73 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 16 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-72 Szacowana data wolnych terminów: po 11 maja 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-30-62 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 81 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 maja 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-39-64 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 130 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 marca 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Endokrynologiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-71
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-71 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 332 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2021
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 109 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-31 15
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-31-15 Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Hematologiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-75 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 612 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 marca 2021
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Interdyscyplinarnego Leczenia Osteoporozy

[zobacz mapkę]

Poradnia Osteoporozy Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 207 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 października 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Kardiochirurgiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-39-64 Szacowana data wolnych terminów: po 15 stycznia 2021
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-39-64
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Neurochirurgiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 246 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 grudnia 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Neurologiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-73 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 270 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 listopada 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Okulistyczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-71 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 186 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 sierpnia 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Onkologiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-75 Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-74 Szacowana data wolnych terminów: po 18 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Patologii Noworodków I Wcześniaków

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-73 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Preluksacyjna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Proktologiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-72 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 9 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Reumatologiczna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-37-74 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 115 dni Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Pracownia Endoskopii - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-33-97 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 119 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-32-06 Szacowana data wolnych terminów: po 17 lutego 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E

Rehabilitacja lecznicza

 

Oddział Rehabilitacji

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361 38 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 585 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 października 2022
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-38-00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 264 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 października 2021
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-49-80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 3 grudnia 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Radom

[zobacz mapkę]
Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-32-32 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 64 dni Szacowana data wolnych terminów: po 3 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Pracownia Fizjoterapii Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Dla Dzieci Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-32-23 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Zakład Fizjoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-49-80 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu wrześniu: 179 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E
 

Zespół Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci

[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci Radom

Adres: J. Aleksandrowicza 5 Miasto: Radom
Tel. 48 361-32-23 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu czerwcu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 14 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 51°26' 17.09" N Długość geograficzna: 21°9' 30.42" E