Opis placówki

Medeor Plus - szpital pracujący w rejonie miasta Łódź-Bałuty. W ZOZ-ie wykonywane są trzy świadczenia medyczne. W skład zakontraktowanych usług wchodzą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń)
Szpital ma w posiadaniu sześć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do głównych oddziałów można zaliczyć Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neonatologiczny jak również Oddział Okulistyczny.
Medeor Plus ma sześć gabinetów specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Okulistyczna.
Rejestracja telefoniczna pracuje pn.-pt. podczas pracy poradni. W celu ustalenia terminu na badanie konieczne są: dowód osobisty, skierowanie do lekarza specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), poprawny wpis w systemie eWUŚ. Z naszych danych wynika, że lekarz ortopeda ma kolejkę na 38 dni. W dniu 2016-05-27 pacjenci podawali 4 dni kolejki, w dniu 2016-05-27 było to 3 dni dni kolejki.

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Chirurgia Jednego Dnia

Oddział/zespół Chirurgii Jednego Dnia Łódź-Bałuty

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 115 370
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 7.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 138 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Leczenia Jednego Dnia - Łódź-Bałuty

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 115 370
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Neonatologiczny - Łódź-Bałuty

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 543 824
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny (Zabiegowo - Okulistyczny)

Oddział Okulistyczny Łódź-Bałuty

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 543 824
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 883 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Patologii Ciąży - Łódź-Bałuty

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 115 370
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 64 dni.

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny (Zabiegowo - Okulistyczny)

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Łódź-Bałuty

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 543 824
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 914 dni.

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Łódź-Bałuty

lekarz ortopeda

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 115 370
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 48 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-05-27) 4 dni

(2016-05-27) 3 dni

(2015-12-29) 5 dni

Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu -zakres skojarzony z 02.1580.001.02
Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
[zobacz mapkę]

Poradnia Ciąży Powikłanej

Poradnia Patologii Ciąży Łódź-Bałuty

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 115 370
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 31 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Genetyczna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 115 370
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2013, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 115 370
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 5.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 41 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Neonatologiczna - Łódź-Bałuty

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 115 370
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Porady I Konsultacje

Poradnia Okulistyczna Łódź-Bałuty

lekarz okulista

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 543 824
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 55 dni.

Świadczenia w zakresie okulistyki
Świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Łódź-Bałuty

inne

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 115 370
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2016, czas oczekiwania wynosił wtedy 45 dni.

Świadczenia w zakresie preluksacji

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Łódź-Bałuty

 • Adres: Ciesielska 8
  Miasto: Łódź-Bałuty
 • Tel. +48 426 115 370
 • Szerokość geograficzna: 51°47' 16.78" N Długość geograficzna: 19°26' 49.01" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2017-09-07) 31 dni

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Łódź

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z ., czas oczekiwania wynosił wtedy dni.

Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii -zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Łódź

lekarz ginekolog

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z ., czas oczekiwania wynosił wtedy dni.

Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Łódź

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z ., czas oczekiwania wynosił wtedy dni.

Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 (mały kontrakt z NFZ)

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';