Jerzy Petz Mediq Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Opis placówki

Jerzy Petz Mediq Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej to obiekt zaopatrujący pacjentów na obszarze miasta Legionowo. W jednostce wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do zakontraktowanych usług należą: Leczenie stomatologiczne(bardzo duży limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) oraz Rehabilitacja lecznicza (zbliżony do średniego limit świadczeń)
Szpital ma sześć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Wśród największych oddziałów szpitala wymienić należy Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Okulistyczny i Oddział Okulistyczny.
W poradni stomatologicznej dostępny jest kompleksowy zakres usług dentystycznych w ramach świadczeń opłacanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: Profilaktyczne świadczenia dentystyczne. Jerzy Petz Mediq Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada gabinet lekarza rodzinnego i umowę na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i dwadzieścia poradni specjalistycznych. Największe poradnie to Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Okulistyczna oraz Poradnia Okulistyczna.
. Dla Mam jednostka świadczy usługi położnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu jak również porad w zakresie pielęgnacji. Kontrakt instytucji obejmująca usługi wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, koordynowania postępowania diagnostycznego chorych i analizowanie wyników badań. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ w przychodni należy wykonywanie świadczeń leczniczych. Zawiera pełną opiekę pielęgniarską nad osobą. W firmie możliwe jest także zrobienie badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia i Badania Tomografii Komputerowej (Tk).
, Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm)
Rejestracja działa pn.-pt. w godzinach otwarcia jednostki. W celu rejestracji na badanie potrzebne są: dowód osobisty, skierowanie do specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, weryfikacja w systemie eWUŚ.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia)Fizjoterapii

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 83 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774 26 40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 36 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 3 listopada 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 227742640
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 70 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 23 września 2019

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgiczny Ogólny Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 23 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Plastycznej - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu październiku: 19 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2018

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 20 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 2 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-04-13) 4 dni

(2016-04-13) 4 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 85 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Procedury medyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu lutym: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Leczenie Wysiękowej Postaci Amd Z Zastosowaniem Iniekcji Doszklistkowych Przeciwciała Monoklonalnego Anty-Vegf Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 4 dni.

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 28 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 28 października 2019

[zobacz mapkę]

Oddział Okulistyczny

Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 419 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 9 kwietnia 2021

[zobacz mapkę]

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 145 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 8 lutego 2020

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otorynolaryngologiczny Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 22 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 stycznia 2019

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 87 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 11 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Plastycznej - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 12.2012, czas oczekiwania wynosił wtedy 14 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 53 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 78 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 6 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 131 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 27 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 171 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 21 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 145 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 lutego 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 3 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 64 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Leczenia Zeza - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 109 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 października 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 160 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 marca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 121 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 lutego 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 23 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Preluksacyjna - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 24 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 31 sierpnia 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 152 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 1 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 68 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 września 2019

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Tomografii Komputerowej - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 022 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 11 dni.

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 25 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ortodontyczna - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-10
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 139 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 maja 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 139 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 148 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci I Młodzieży

Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 127 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 18 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Terapii Uzależnienia I Współuzależnienia Od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Legionowo

 • Adres: Piłsudskiego 20
  Miasto: Legionowo
 • Tel. 22 774-26-40
 • Szerokość geograficzna: 52°23' 51.1" N Długość geograficzna: 20°56' 1.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 4.2019, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';