"ars Medical" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP: 7642360318
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Al. Wojska Polskiego 43 64-920 Piła
"ars Medical" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością - obiekt zaopatrujący pacjentów na obszarze miasta Piła. ZOZ posiada akredytacje na prowadzenie jednego programu leczenia, w których beneficjentami są ubezpieczeni. Jest beneficjentem następujących programów: Program Leczenia W Ramach Świadczenia Chemioterapii NiestandardowejW jednostce wykonywane jest pięć świadczeń medycznych. Umowa z NFZ obejmuje następujące usługi: Rehabilitacja lecznicza(duży limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (bardzo duży limit świadczeń), Opieka paliatywna i hospicyjna (bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (mały limit świadczeń)
Szpital posiada cztery oddziały, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Medycyny Paliatywnej, Oddział Onkologiczny a także Oddział Rehabilitacyjny.
"ars Medical" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością zawiera poradnię lekarza rodzinnego jak również umowę na świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i także osiemnaście gabinetów specjalistycznych. Do największych poradni należą Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Kardiologiczna a także Poradnia Dermatologiczna.
. Specjalnie dla Kobiet jednostka świadczy świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące zakres edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie porodu i połogu i opieki nad pacjentką w okresie jej życia. Kontrakt placówki dotycząca wykwalifikowanego lekarza rodzinnego obejmuje promowanie zdrowia, diagnozowania pacjentów oraz zlecanie badań diagnostycznych. Do zadań pielęgniarki POZ w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Obejmuje to całościową opiekę nad osobą. Firma posiada kontrakt na transport w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia wybranych schorzeń oraz dla zachowania ciągłości procesu leczenia. W ZOZ-ie możliwe jest również zrobienie zaawansowanej diagnostyki: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Tomografii Komputerowej (Tk) i Badania Rezonansu Magnetycznego (Rm).
, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista lub telefoniczna możliwa jest pon.-pt. podczas pracy jednostki. W celu uzgodnienia terminu na badanie konieczne są: dokument tożsamości, dokument skierowania do specjalisty od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (posiadającego umowę z NFZ), poprawny wpis w systemie eWUŚ.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział Rehabilitacji I Fizykoterapii

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2152644 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 252 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Oddział Rehabilitacji Pourazowej I Po Urazach Centralnego I Obwodowego Układu Nerwowego

[zobacz mapkę]

Oddział Rehabilitacyjny Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2156271 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu maju: 127 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 grudnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 193 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E

Leczenie szpitalne

 

Oddział Hematologiczny

[zobacz mapkę]

Leczenie Chłoniaków Złośliwych Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2118152 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 16 maja 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Oddział Hematologiczny - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2118152 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 25 dni Szacowana data wolnych terminów: po 4 maja 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Oddział Hematologiczny

[zobacz mapkę]

Lenalidomid W Leczeniu Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Mnogiego Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2118152 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Oddział Internistyczno - Kardiologiczny

[zobacz mapkę]

Oddział Chorób Wewnętrznych Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390,2125503,2119931 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 181 dni Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2019
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Oddział Onkologii I Chemioterapii 1

[zobacz mapkę]

Leczenie Raka Piersi Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2155320 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Oddział Onkologii I Chemioterapii 1

[zobacz mapkę]

Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2155320 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 17 dni Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Oddział Onkologii I Chemioterapii 1

[zobacz mapkę]

Leczenie Zaawansowanego Raka Jelita Grubego Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2155320 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Oddział Onkologii I Chemioterapii 1

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2155320 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 10 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Oddział Onkologii I Chemioterapii 1

[zobacz mapkę]

Oddział Onkologiczny Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2155320 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 35 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 maja 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Oddział Onkologii I Chemioterapii 1

[zobacz mapkę]

Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca Z Zastosowaniem Afatynibu Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2155320 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018

Opieka długoterminowa

 

Oddział Paliatywny

[zobacz mapkę]

Oddział Medycyny Paliatywnej Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-08-12) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Medycyny Paliatywnej - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 212-55-03, 212-87-43 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 13 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2125510 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 27 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 maja 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2125510 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 116 dni Szacowana data wolnych terminów: po 1 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Chorób Płuc I Gruźlicy

[zobacz mapkę]

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 137 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 grudnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Chorób Zakaźnych - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 106 dni Szacowana data wolnych terminów: po 9 listopada 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Dermatologiczna - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 43 dni Szacowana data wolnych terminów: po 27 maja 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 85 dni Szacowana data wolnych terminów: po 18 września 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 217 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 grudnia 2020
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-11) 13 dni
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Szacowana data wolnych terminów: po 27 października 2018
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2119982 Szacowana data wolnych terminów: po 22 sierpnia 2020
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-07-23) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Hematologiczna - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 74 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 sierpnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Szacowana data wolnych terminów: po 11 stycznia 2021
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Laryngologiczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Otolaryngologiczna Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Szacowana data wolnych terminów: po 28 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Logopedyczna - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 47 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 maja 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Nefrologiczna - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 127 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 października 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Okulistyczna - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390,2125503,2128743
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Onkologiczna - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Szacowana data wolnych terminów: po 6 października 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Ortopedyczna

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Szacowana data wolnych terminów: po 27 sierpnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Poradnia Reumatologiczna I Chorób Układowych

[zobacz mapkę]

Poradnia Reumatologiczna Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni Szacowana data wolnych terminów: po 24 kwietnia 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Pracownia Endoskopii - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2119971 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 101 dni Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Pracownia Tomografii Komputerowej - Piła

[zobacz mapkę]
Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Szacowana data wolnych terminów: po 2 lipca 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E
 

Pracownia Ultrasonografii

[zobacz mapkę]

Pracownia Usg Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E

Procedury medyczne

 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

[zobacz mapkę]

Świadczenia Rezonansu Magnetycznego Piła

Adres: Al. Wojska Polskiego 43/- Miasto: Piła
Tel. 067 2125390, 2125503, 2128743 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 160 dni Szacowana data wolnych terminów: po 20 listopada 2020
Szerokość geograficzna: 53°9' 6.95" N Długość geograficzna: 16°43' 4.55" E