Badania diagnostyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "KASZUBY" Sp. z o.o.

Opis badań diagnostycznych

W mieście Lębork firma utworzyła jedną poradnię zajmującą się diagnostyką na ulicy: Stefana Żeromskiego. W mieście Kartuzy firma utworzyła dwadzieścia pięć jednostek zajmujących się diagnostyką. Dziewięć mieszczących się na ulicy: Dworcowa, czternaście ulica Mściwoja II i dwa ulica os. gen. Józefa Wybickiego. Poradnie są przygotowane do świadczenia następujących usług: Rentgenodiagnostyka w placówce ul. Mściwoja II - Kartuzy.
Badania laboratoryjne w placówce ul. Mściwoja II - Kartuzy.
USG w placówce ul. Mściwoja II - Kartuzy.
Numer telefonu do poszczególnych punktów diagnostycznych są następujące: ulica Stefana Żeromskiego 600-377-624, 58 69 49 999 kontakt ulica Dworcowa, numer 58 681 44 53 na Mściwoja II.

Diagnostyka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Stefana Żeromskiego 9-10
84-300 Lębork

Telefon:

600-377-624

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni audiologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Audiologia i foniatria
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Dworcowa 2
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 69 49 999

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii ogólnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Chirurgia ogólna
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chorób naczyń

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Chirurgia naczyniowa
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni dermatologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Dermatologia i wenerologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Dworcowa 2
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 69 49 999

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni diabetologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Diabetologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni gastroenterologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Gastroenterologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekologiczno-położniczej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Położnictwo ginekologiczne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

os. gen. Józefa Wybickiego 3A
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 69 44 100

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni kardiologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Kardiologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni neurologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Neurologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Dworcowa 2
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 69 49 999

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni neurologii dziecięcej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Neurologia dziecięca
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Dworcowa 2
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 69 49 999

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni okulistycznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Okulistyka
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Dworcowa 2
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 69 49 999

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni otolaryngologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Otorynolaryngologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Dworcowa 2
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 69 49 999

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni POZ

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni POZ

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Dworcowa 2
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 69 49 999

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni POZ

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

os. gen. Józefa Wybickiego 3A
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 69 44 100

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni pulmonologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Choroby płuc
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni reumatologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Reumatologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Dworcowa 2
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 69 49 999

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni urologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Urologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni hematologicznej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Hematologia
 • Gabinet działa od ponad 5 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Poradnia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Rentgenodiagnostyka:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gabinet działa od ponad 17 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

5868144 53

Pracownia badań neurofizjologicznych

Pracownia elektrofizjologii

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Neurologia
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Dworcowa 2
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 69 49 999

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Badania laboratoryjne:

 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Gabinet działa od ponad 7 lat
Adres:

ulica Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Pracownia endoskopii

 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Pracownia USG

USG:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gabinet działa od ponad 6 lat
Adres:

ul. Mściwoja II 9
83-300 Kartuzy

Telefon:

58 681 44 53

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Podaj informację o kolejce

';