Badania diagnostyczne Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sp. z o.o.

Opis badań diagnostycznych

W mieście Inowrocław Zakład Opieki Zdrowotnej posiada dziewięć jednostek zajmujących się diagnostyką na ulicy: Zygmunta Wilkońskiego. Jednostki zajmują się dostarczaniem niżej wymienionych usług: Pozostała opieka ambulatoryjna.
Rehabilitacja ambulatoryjna.
Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna.
Dalsze usługi związane z diagnostyką to: rehabilitacja dzienna, rehabilitacja w domu pacjenta, diagnostyka obrazowa i jeden inny rodzaj badań diagnostycznych. Kontakt telefoniczny do gabinetów diagnostycznych: 52 35 35 700, 52 35 35 715.

Diagnostyka

Dział Balneoterapii

Dział (pracownia) balneoterapii

Leczenie ambulatoryjne:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Balneologia i medycyna fizykalna

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Balneologia i medycyna fizykalna

Rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia

Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Gabinet działa od ponad 7 lat
Adres:

ul. Zygmunta Wilkońskiego 2
88-100 Inowrocław

Telefon:

52 35 35 700, 52 35 35 715

Dział Fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Rehabilitacja dzienna:

 • Fizjoterapia

Rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Fizjoterapia

Rehabilitacja w domu pacjenta:

 • Fizjoterapia

Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Fizjoterapia
 • Gabinet działa od ponad 7 lat
Adres:

ul. Zygmunta Wilkońskiego 2
88-100 Inowrocław

Telefon:

52 353 57 00, 52 353 57 15

Dział Hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Rehabilitacja dzienna:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna

Rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna

Rehabilitacja w domu pacjenta:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna

Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Gabinet działa od ponad 7 lat
Adres:

ul. Zygmunta Wilkońskiego 2
88-100 Inowrocław

Telefon:

52 353 57 00, 52 353 57 15

Dział Kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Rehabilitacja dzienna:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna

Rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna

Rehabilitacja w domu pacjenta:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna

Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Gabinet działa od ponad 7 lat
Adres:

ul. Zygmunta Wilkońskiego 2
88-100 Inowrocław

Telefon:

52 353 57 00, 52 353 57 15

Dział Krioterapii

Dział (pracownia) krioterapii

Rehabilitacja dzienna:

 • Fizjoterapia

Rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Fizjoterapia

Rehabilitacja w domu pacjenta:

 • Fizjoterapia

Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Fizjoterapia
 • Gabinet działa od ponad 7 lat
Adres:

ul. Zygmunta Wilkońskiego 2
88-100 Inowrocław

Telefon:

52 353 57 00, 52 353 57 15

Dział Masażu Leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Rehabilitacja dzienna:

 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Fizjoterapia

Rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Fizjoterapia

Rehabilitacja w domu pacjenta:

 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Fizjoterapia

Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna:

 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Fizjoterapia
 • Gabinet działa od ponad 7 lat
Adres:

ul. Zygmunta Wilkońskiego 2
88-100 Inowrocław

Telefon:

52 353 57 00, 52 353 57 15

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Rehabilitacja medyczna
 • Kardiologia
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Reumatologia
 • Gabinet działa od ponad 8 lat
Adres:

ul. Zygmunta Wilkońskiego 2
88-100 Inowrocław

Telefon:

52 35 35 700, 52 35 35 715

Pracownia Kardiologicznej Diagnostyki Nieinwazyjnej

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

Diagnostyka obrazowa:

 • Kardiologia

USG:

 • Kardiologia

Inne:

 • Kardiologia
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Adres:

ul. Zygmunta Wilkońskiego 2
88-100 Inowrocław

Telefon:

52 35 35 700, 52 35 35 715

Punkt Pobrań Krwi

Punkt pobrań krwi

Pobieranie oraz magazynowanie krwi.:

 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Gabinet działa od ponad 8 lat
Adres:

ul. Zygmunta Wilkońskiego 2
88-100 Inowrocław

Telefon:

52 35 35 700, 52 35 35 715

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Podaj informację o kolejce

';