Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "medicines" Kazimierz Przepiórski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "medicines" Kazimierz Przepiórski - firma obsługująca miejscowość Nowe Łubki. W jednostce wykonywane są dwa świadczenia medyczne. Do wykonywanych usług należą: Opieka paliatywna i hospicyjna(mały limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (mały limit świadczeń)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "medicines" Kazimierz Przepiórski ma poradnię lekarza pierwszego kontaktu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Specjalnie dla Kobiet poradnia świadczy opiekę położnej POZ w zakresie edukacji związanej z planowaniem rodziny, opieki w okresie ciąży podobnie jak opieki nad kobietą w każdym okresie życia. Umowa instytucji obejmująca usługi lekarza pierwszego kontaktu zawiera opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia i także przeprowadzanie badań pacjentów. Do zakresu zadań wykwalifikowanej pielęgniarki w poradni należy wykonywanie świadczeń diagnostycznych. Zawiera pełną opiekę pielęgniarską nad społecznością w środowisku zamieszkania i miejsc udzielania świadczeń. Placówka posiada kontrakt na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję chorym w przypadkach jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba leczenia leczenia określonych schorzeń , a także by zachowć ciągłości leczenia.

Opieka długoterminowa

 

Hospicjum Domowe

[zobacz mapkę]

Hospicja Domowe Blichowo

Adres: Łubki Nowe 5 Miasto: Blichowo
Tel. 024-2651312
 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa - Blichowo

[zobacz mapkę]
Adres: Łubki Nowe 5 Miasto: Blichowo
Tel. 024-2651312